Tiszta Forrás
2022. május 28.   
Névnap: Emil, Csanád

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Vörösmarty Mihály: Szózat ~ ~ ~ ~ Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. • • • A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. • • • Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. • • • Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. • • • Szabadság! Itten hordozák Véres zászlóidat S elhulltanak legjobbjaink A hosszu harc alatt. • • • És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán. • • • S népek hazája, nagy világ! Hozzád bátran kiált: „Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!” • • • Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a honért. • • • Az nem lehet, hogy ész, erő És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. • • • Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. • • • Vagy jőni fog, ha jőni kell, A nagyszerű halál, Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll. • • • S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körűl, S az ember millióinak Szemében gyászköny űl. • • • Légy híve rendületlenűl Hazádnak, oh magyar; Ez éltetőd, s ha elbukál, Hantjával ez takar. • • • A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
20 látogató

Látogatások

- ma: 1
- tegnap: 212
2015.03.16. 00:00 __
Hozzászólások: 0

Budapestre érkezett a máriapócsi kegykép – KÉPGALÉRIÁVAL

Budapestre érkezett a máriapócsi kegykép – KÉPGALÉRIÁVAL

Miközben az ateisták a Nemzeti Ünnepünkön nyiltan kiálltak a "vallásuk" mellett többek között egy ilyen felratú transzparenssel is: " Nem megyünk vasárnap templomba!" és tüntetést szerveztek a hősökre való megemlékezés helyett vagy pl. reggelre purhabbal fújták be és ezzel a felirattal látták el a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templom kapuját: „Isten is megpihent a hetedik napon, pihenjetek ti is!”, addig a Szűzanya Kegyképe is megérkezett a Fővárosba, hogy hitet vigyen a hitetlen nemzedék lelkébe.

 

Március 15-én délután érkezett Budapestre, a Szent István-bazilikába a máriapócsi könnyező Szűz Mária-kegykép, melynek tiszteletére este 6 órakor Erdő Péter bíboros mutatott be szentmisét.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

A Budapestre érkezett Istenszülő-kegyképet Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök vezetésével ünnepélyes processzió kísérte a Duna-parttól a Zrínyi utcán keresztül a bazilikáig, ahol Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa fogadta.

A kegykép a könnyezés, a máriapócsi görögkatolikus kegytemplom zarándokhellyé válásának 300. évfordulója alkalmából indult országjárásra március 8-án. A 16 állomásból álló körút után március 24-én érkezik vissza Máriapócsra.

Miután elhelyezték a kegyképet a bazilikában, Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök vezetett Parakliszt, amelyet az Akathisztosz követett.

Erdő Péter bíboros Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök, Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök és Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa koncelebrálásával mutatott be ünnepi szentmisét.

Homíliájában Erdő Péter bíboros felidézte 300 évvel ezelőtti történelmünket, amikor a a török kiverése után nehéz körülmények között kellett újjáépíteni az országot. Járványok, kuruc-labanc csatározások pusztították a népet. Amikor beköszöntött a béke, az emberek rádöbbentek, hogy a Magyarok Nagyasszonyának pártfogó közbenjárása szabadította meg nemzetünket.

Az ország vezetői megállították hintóikat, ha köztéren tisztelt Szűz Mária-kép előtt vitt az útjuk, és kiszálltak imádkozni. A Szent Szűz nem hagyta el Magyarországot azt követően sem, hogy a máriapócsi könnyező kegyképet a császár Bécsbe vitette: a kép másolata is könnyezni kezdett 300 évvel ezelőtt.

Erdő Péter felhívta a figyelmet arra, hogy felfedezhetünk némi hasonlóságot az akkori és a mostani idők között. „Talán mi magunk a saját erőnkből állítottuk át új vágányra a történelem kerekét 25 évvel ezelőtt? Vagy pusztán emberi erőknek és a véletlen játékának vagyunk a szenvedő alanyai?” – tette fel a kérdést, majd így válaszolt: „Maga a Gondviselés vezeti újjászületésre az emberiség életét. Szűz Mária szívén viseli megmaradásunk és igazi értékekben való gyarapodásunk ügyét.”

A bíboros ezt követően a vasárnapi evangéliumhoz fűzte gondolatait. Jézus szól Nikodémushoz, aki titokban hallgatja tanítását, de nyilvánosan még nem meri megvallani őt. Krisztus titokzatosan már a saját kereszthaláláról beszél: keresztje lesz a jel, amit felemelnek, mint hajdan Mózes a rézkígyót, hogy aki hittel feltekint rá, annak örök élete legyen. Isten úgy szerette a világot, hogy örök életet akart ajándékozni mindenkinek, aki hisz benne. Krisztus nem megítélni jött a világot, hanem üdvözíteni – hangsúlyozta.

Majd hozzátette: mégsem mindegy, hogy hitetlenül elutasítjuk-e Krisztus szeretetét. Aki nem alakítja életét az ő példájára, az önmagát ítéli el. Krisztus keresztje Isten szeretetének jele az emberiség iránt. Ez az a szeretet, amely erősebb, mint a halál. Az irgalmas Isten személyes szeretete örök életünk és boldogságunk biztosítéka. Ez a hitünk lényege, és erre emlékeztet a feszület otthonainkban, templomainkban és mindenütt.

„Krisztus keresztje ragyogja be értelemmel és reménnyel életünket” – ezzel a kívánsággal zárta homíliáját Erdő Péter bíboros.

Az esti szentmisét követő vecsernyét Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök vezette, utána nagy esti zsolozsma, majd éjféli zsolozsma következik, ezt pedig rózsafüzér és hajnalig tartó virrasztás követi.

Március 16-án, hétfőn reggel az utrenye után Kocsis Fülöp az előszenteltek liturgiáját végzi. Délelőtt fél 11-kor Kapin István tart előadást a kegyképről, amely délben indul következőre állomására, Győrbe.

Fotó: Lambert Attila

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás