Tiszta Forrás
2020. február 20.   
Névnap: Aladár, Álmos

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

SZENTLECKE: 2020-02-20 ~~~~ Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók! Mert ha a testvéri közösségbe belép hozzátok egy aranygyűrűs, fényes öltözetű férfi, meg egy kopott ruhájú szegény is, ugye ti arra figyeltek, aki drága ruhába van öltözve, és azt mondjátok neki: ˝Foglalj itt kényelmesen helyet!˝ A szegényhez pedig így szóltok: ˝Állj csak oda!˝ vagy pedig: ˝Ülj ide a zsámolyra, a lábam mellé!˝ Ugye hogy különbséget tesztek az emberek között, és igazságtalanul ítélkeztek róluk! ~~ Tudjátok meg tehát, szeretett testvéreim! Isten éppen azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy gazdagokká tegye őket a hitben, és örökösei legyenek annak az országnak, melyet az őt szeretőknek ígért. Ti pedig lenézitek a szegényt. Hát nem a gazdagok nyomnak el titeket erőszakkal, és hurcolnak a törvény elé? Nem ők becsmérlik-e Krisztus fölséges nevét, amelyről keresztényeknek neveznek titeket? ~~ Ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és Krisztus törvénye mint törvényszegőket elmarasztal benneteket. Ha ellenben megtartjátok a Szentírás királyi törvényét: ˝Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!˝ – helyesen jártok el. (Jak 2,1-9) ~~~~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
49 látogató

Látogatások

- ma: 50
- tegnap: 120
2015.03.16. 00:00 Pela
Hozzászólások: 0

Budapestre érkezett a máriapócsi kegykép – KÉPGALÉRIÁVAL

Budapestre érkezett a máriapócsi kegykép – KÉPGALÉRIÁVAL

Miközben az ateisták a Nemzeti Ünnepünkön nyiltan kiálltak a "vallásuk" mellett többek között egy ilyen felratú transzparenssel is: " Nem megyünk vasárnap templomba!" és tüntetést szerveztek a hősökre való megemlékezés helyett vagy pl. reggelre purhabbal fújták be és ezzel a felirattal látták el a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templom kapuját: „Isten is megpihent a hetedik napon, pihenjetek ti is!”, addig a Szűzanya Kegyképe is megérkezett a Fővárosba, hogy hitet vigyen a hitetlen nemzedék lelkébe.

 

Március 15-én délután érkezett Budapestre, a Szent István-bazilikába a máriapócsi könnyező Szűz Mária-kegykép, melynek tiszteletére este 6 órakor Erdő Péter bíboros mutatott be szentmisét.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

A Budapestre érkezett Istenszülő-kegyképet Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök vezetésével ünnepélyes processzió kísérte a Duna-parttól a Zrínyi utcán keresztül a bazilikáig, ahol Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa fogadta.

A kegykép a könnyezés, a máriapócsi görögkatolikus kegytemplom zarándokhellyé válásának 300. évfordulója alkalmából indult országjárásra március 8-án. A 16 állomásból álló körút után március 24-én érkezik vissza Máriapócsra.

Miután elhelyezték a kegyképet a bazilikában, Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök vezetett Parakliszt, amelyet az Akathisztosz követett.

Erdő Péter bíboros Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök, Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök és Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa koncelebrálásával mutatott be ünnepi szentmisét.

Homíliájában Erdő Péter bíboros felidézte 300 évvel ezelőtti történelmünket, amikor a a török kiverése után nehéz körülmények között kellett újjáépíteni az országot. Járványok, kuruc-labanc csatározások pusztították a népet. Amikor beköszöntött a béke, az emberek rádöbbentek, hogy a Magyarok Nagyasszonyának pártfogó közbenjárása szabadította meg nemzetünket.

Az ország vezetői megállították hintóikat, ha köztéren tisztelt Szűz Mária-kép előtt vitt az útjuk, és kiszálltak imádkozni. A Szent Szűz nem hagyta el Magyarországot azt követően sem, hogy a máriapócsi könnyező kegyképet a császár Bécsbe vitette: a kép másolata is könnyezni kezdett 300 évvel ezelőtt.

Erdő Péter felhívta a figyelmet arra, hogy felfedezhetünk némi hasonlóságot az akkori és a mostani idők között. „Talán mi magunk a saját erőnkből állítottuk át új vágányra a történelem kerekét 25 évvel ezelőtt? Vagy pusztán emberi erőknek és a véletlen játékának vagyunk a szenvedő alanyai?” – tette fel a kérdést, majd így válaszolt: „Maga a Gondviselés vezeti újjászületésre az emberiség életét. Szűz Mária szívén viseli megmaradásunk és igazi értékekben való gyarapodásunk ügyét.”

A bíboros ezt követően a vasárnapi evangéliumhoz fűzte gondolatait. Jézus szól Nikodémushoz, aki titokban hallgatja tanítását, de nyilvánosan még nem meri megvallani őt. Krisztus titokzatosan már a saját kereszthaláláról beszél: keresztje lesz a jel, amit felemelnek, mint hajdan Mózes a rézkígyót, hogy aki hittel feltekint rá, annak örök élete legyen. Isten úgy szerette a világot, hogy örök életet akart ajándékozni mindenkinek, aki hisz benne. Krisztus nem megítélni jött a világot, hanem üdvözíteni – hangsúlyozta.

Majd hozzátette: mégsem mindegy, hogy hitetlenül elutasítjuk-e Krisztus szeretetét. Aki nem alakítja életét az ő példájára, az önmagát ítéli el. Krisztus keresztje Isten szeretetének jele az emberiség iránt. Ez az a szeretet, amely erősebb, mint a halál. Az irgalmas Isten személyes szeretete örök életünk és boldogságunk biztosítéka. Ez a hitünk lényege, és erre emlékeztet a feszület otthonainkban, templomainkban és mindenütt.

„Krisztus keresztje ragyogja be értelemmel és reménnyel életünket” – ezzel a kívánsággal zárta homíliáját Erdő Péter bíboros.

Az esti szentmisét követő vecsernyét Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök vezette, utána nagy esti zsolozsma, majd éjféli zsolozsma következik, ezt pedig rózsafüzér és hajnalig tartó virrasztás követi.

Március 16-án, hétfőn reggel az utrenye után Kocsis Fülöp az előszenteltek liturgiáját végzi. Délelőtt fél 11-kor Kapin István tart előadást a kegyképről, amely délben indul következőre állomására, Győrbe.

Fotó: Lambert Attila

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás