Tiszta Forrás
2020. szeptember 27.   
Névnap: Adalbert, Vince

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
11 látogató

Látogatások

- ma: 35
- tegnap: 193
2019.11.02. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

HALOTTAK NAPJA

 HALOTTAK NAPJA

                2019. november 2. – Szombat, Halottak napja

 

 

 

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:
„Bizony, mondom nektek:

Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra – sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát. Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen!

Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból.

Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak.”

Jn 5,24-29

 

 


Elmélkedés:

Jézus örömhírének, evangéliumának a lényege az üdvösség kérdése. Először: Jézus megváltást, szabadulást hozott minden embernek. Megszabadít minket bűnösségünktől és annak következményeitől, ezért az üdvösség mindenekelőtt bűneink bocsánatát jelenti, amelyet az irgalmas Istennek köszönhetünk. Másodszor: Jézus megszabadít minket tévedéseinktől és hitetlenségünktől. Ebből a szempontból az üdvösség az igazság teljes megismerését jelenti számunkra. Harmadszor: Az Úr megszabadít minket a gonosz befolyásától és segít a kísértések legyőzésében. Ebből a szempontból az üdvösség azt jelenti számunkra, hogy Isten kegyelmével az életszentségre törekedhetünk. Negyedszer: Jézus megszabadít minket a haláltól és örök életet ad nekünk. Ebből a szempontból az üdvösség feltámadásunkat jelenti.
A szabadulást, az üdvösséget Jézus Krisztus, az Isten Fia hozza el mindenkinek. Azok számára, akik már eltávoztak az életből és azok számára is, akik most élnek, vagy a jövőben születnek erre a földre. Ma, halottak napján elhunyt szeretteinkre, családtagjainkra, ismerőseinkre és barátainkra gondolunk, akik reményünk szerint már elnyerték a krisztusi szabadítás gyümölcsét, az üdvösséget, az örök életet. Ugyanakkor arra is gondolunk, hogy a mi földi életünk is véget fog érni, át kell lépnünk a halál kapuján. Éljünk úgy, hogy ez az átlépés az örök életbe való belépést jelentse számunkra!
© Horváth István Sándor

 

Imádság:

 

 

 

ÚTON ISTENHEZ - AZ EMLÉKEZÉS IMÁI


Mindenható, mennyei Király, megváltó Úr Jézus Krisztusom! A halál összetöri szívünket, lelkünket mikor elragadja azokat, akiket szeretünk. Te, Uram, ismered fájdalmainkat, tudod könnyeinket, hiszen mindezekben neked is részed volt, mikor sorsunkat elhordoztad. Kérlek azért, mutasd meg nekem szabadításod, jöjj hozzám diadalmasan, és Szentlelked által tanítsd meg nekem, hogy Te a halottakat föltámasztod, és aki a tiéd, az örökké él. Amen

Híveid teremtő, megváltó és hazaváró Istene.
Töröld el elhunyt szeretteink minden bűnét és vétkét.
Tekints esdeklő könyörgésünkre szent Fiad, Jézus
Krisztus egyetlen és elegendő áldozata miatt.
 
Add meg nekik és nekünk is a bűneink bocsánatát.
Szent Lelked ereje által, vezess bennünket az igazak útján,
hogy kegyelmed segítségével elérjük az élet teljességét és
viszontláthassuk azokat, akikről ma szeretettel,
hálával és megbocsátással emlékezünk meg. Amen.

 
Mennyei Édesatyám! Drága halottaimra való emlékezésem e szomorú napján hová mehetnék vígasztalást kereső szívemmel, ha nem tehozzád, Uram, én Istenem? Nyilván látom, hogy az idők múlása nem hozott gyógyító írt szívem fájó sebére, egy tenyérnyi darabot se oszlatott el bánatom sötét felhőiből.
 
Hozzád folyamodom, könyörülő Atyám, az emlékezésnek ezen a szomorú napján. Esedezem: nagy irgalmassággal tekints reám és láss meg engem. Jöjj közelembe, légy itt velem és szólj hozzám, hogy halottaimra való emlékezésem ne legyen leverettetés számomra, hanem inkább felemeltetés.
 
Igen, Atyám, Te nem hagysz magamra, Te nem vagy néma, hiszen most is szólsz hozzám szent beszédedben, drága igéket mondasz nékem a halottakról, az én halottaimról is.
 
Hiszek, Uram, kijelentett ígéretedben. Hiszem, Uram, úgy ahogyan mondod: 'Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.' Csendesen ismételgetem magamban: boldogok az én halottaim is. Boldogok, mert kivetted őket e világ minden bűnéből és nyomorúságából.
 
Igen, Atyám, akit én jobban szerettem mint az életemet, el kellett temetnem, mert ez volt a te rendelésed. De az én lelkem megfogódzik kijelentett ígéretedben és tudom, hogy az elköltözött kedves lélek nem a földé, nem az enyészeté, hanem a tiéd. Nem a pusztulásnak adtam oda, hanem Tenéked.
 
Ott tudom őt Tenálad, a Te szent és erős kezedben, megváltó szeretetedben. Így élünk mi, Atyám, elválaszthatatlanul Tebenned. Ott nincs hatalma se halálnak, se időnek, ott csak Neked van hatalmad és Neked van dicsőséged örökkön-örökké.
Amen.
 

BŐVELKEDJETEK REMÉNYBEN

BŐVELKEDJETEK REMÉNYBEN

'Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben.'
Rómaiaknak írt levél 15. fejezet 13.

ÉGBESZÁLLÓ IMÁINK

ÚTON ISTENHEZ - AZ EMLÉKEZÉS IMÁI

 

Amikor egy Lélek hazaindul Égi Hazájába, hogy visszatérjen Teremtőjéhez, a nagy útra szerettei imáira van szüksége. Imádkozunk tehát a szeretteink nagy Lélekutazásáért. Emlékezünk, hiszen 'csak az hal meg, akit elfelejtenek'.

ÉLET A HALÁL UTÁN


Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Jézus mondja: 'Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.'

CSAK AZ HAL MEG, AKIT ELFELEJTENEK

CSAK AZ HAL MEG, AKIT ELFELEJTENEK

'Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el'
1Tessz 4. 13-14.
 
'Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.'
Rómaiaknak 14;8


'Az Úr meggyógyítja a megtört szívünket, és bekötözi a sebeiket.'
Zsoltárok könyve 147:3
 

SÍRFELIRAT

SÍRFELIRAT

'Aki Te vagy, az voltam én is, ami vagyok, az leszel Te is, kérlek, gondolj rám!'
Damiáni Szent Péter sírfelirata
 
 

Saját hallotaimért    K.

 

Forrás : Internet

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás