Tiszta Forrás
2022. június 26.   
Névnap: János, Pál

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Esti ima (Mane nobiscum Domine) ~ ~ ♡ ~ ~ Maradj velem, mert mindjárt este van, nő a sötét, ó el ne hagyj, Uram. ~ ~ Nincs senkim, és a vigaszt nem lelem, gyámoltalannal, ó maradj velem. ~ ~ ~ Kis életem fut, s hervadásba hull, bú lesz a vígság, fényesség fakul. ~ ~ Csak változást, és romlást lát a szem, változhatatlan, ó maradj velem. ~ ~ ~ Minden múló perc hozzád visz közel, kegyelmed űzi kísértőmet el. ~ ~ Nincs más Vezérem, nincs más Mesterem, fényben, borúban, ó maradj velem. ~ ~ ♡ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
11 látogató

Látogatások

- ma: 127
- tegnap: 151
2022.05.15. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja

                    2022. május 15. – Húsvét 5. vasárnapja

 

 

 

 

 

Abban az időben: Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett:

„Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”

Jn 13,31-33a.34-35

 

 

 

 


Elmélkedés:

Isten szeretetét sugározva
Miről ismerhető fel, hogy valaki keresztény? Talán arról, hogy állandóan a templomban van, összetett kézzel imádkozik és nagyon jámbor a tekintete? Ezek a dolgok inkább a templom szobraira illenek igazán, azok valóban ilyenek. Jézus azonban nem élettelen szobrot szeretne belőlünk faragni. A mai evangéliumban világosan megfogalmazza üzenetét: „Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”
A szeretet gyakorlása tanúságtétel, jel a világ számára. Krisztus felénk irányuló szeretetének megtapasztalása indíthat el bennünket a szeretet útján. A keresztre tekintve megértjük, hogy Jézus szeretetből vállalta a szenvedést és a halált, a feltámadt Krisztussal való találkozás pedig megérteti velünk, hogy a feltámadásban a mennyei Atya Jézus iránti szeretete nyilvánult meg. Isten ugyanakkor bennünket is feltámaszt az örök életre, s ez irántunk való szeretetének jele.
Jézus Krisztus megváltó kereszthalála előtt gondolta volna egyetlen ember is, hogy Isten képes meghalni az emberért? Gondolta volna valaki, hogy Isten ennyire szereti az embert? Aligha. Ekkora szeretet elképzelhetetlen volt az ember számára, mégis megvalósult. Ne gondoljuk soha, hogy lehetetlen, amit Jézus kér tőlünk! Induljunk el az önfeláldozás útján! Induljunk el a tökéletes szeretet útján! Nehéz, de megvalósítható a szeretet. A szeretet megélése mindenki felé legyen tanúságtétel és jel arról, hogy hiszünk Istenben, aki maga a szeretet!
A legnagyobb tisztelet és szeretet természetesen elsősorban Istent illeti meg. Ezután következik az emberek iránti szeretet, amelynek a mértéke Jézus tökéletes szeretete. Hol kezdődik ez a szeretet? Kiket kell először is szeretnünk embertársaink közül? Nagyon szép, ha együttérzés ébred bennünk a világ másik felén élő bajbajutott emberek iránt, akiket valamilyen természeti csapás sújtott, de ez sosem helyettesítheti azt, hogy a családunkat és a környezetünkben élőket szeressük. Ezért tehát a feleségek szeressék először is a férjüket és a férjek a házastársukat! Az édesanyák szeressék gyermekeiket, a gyermekek pedig a szüleiket! Itt kezdődik a szeretet. Ha ezt megtettük, akkor utána már fordulhatunk más emberek felé jócselekedeteinkkel.
A szeretet Istennek nem csupán egy tulajdonsága, hanem a lényege. Szent János apostol arról ír egyik levelében, hogy „a szeretet Istentől jön” (1Jn 4,7) és „Isten a szeretet” (1Jn 4,8). Ez a szeretet abban nyilvánult meg, hogy az Atya elküldte a Fiút a világba, aki szeretetből feláldozta magát a kereszten az emberek megváltásáért. Jézus Krisztus e tettével megvalósította azt, amit korábban mondott: „Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Jézus nem egyszerűen csak azt kéri tanítványaitól, hogy viszonozzák szeretetét, hanem azt is parancsba adja, hogy az ő szeretete legyen a felebaráti szeretet mintája. A szeretet gyakorlásának mércéje maga Krisztus, aki ezt mondta: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor a mi életünk, a mi keresztény magatartásunk is dicsőséget szerez az Atyának.
Elmélkedésünk alapkérdése így hangzott: Miről ismerhető fel, hogy valaki keresztény? A válasz egyértelmű: a keresztény ember Isten szeretetében él és az ő szeretetét sugározza mindenki felé.
© Horváth István Sándor

 

Imádság:

 

 

Urunk, Jézus Krisztus! Te egyeseket a szegények felé fordulás, a szeretetszolgálat útján indítasz el. Önzetlen és önfeláldozó szívet adsz nekik, hogy szeretetedben éljenek és a te szeretetedet sugározzák a rászorulóknak és nélkülözőknek. Másokat a hitre nevelés útján indítasz el, hogy a tőled kapott tanítást, az üdvösség örömhírét jó magként vessék el az emberi szívekbe, mindazok szívébe, akik keresik az igazságot és vágyakoznak az üdvösségre. Adj nekik erőt, hogy hivatásukat felelősséggel végezzék! Segíts minket, hogy ne térjünk le a lelki fejlődés útjáról, mindig ragaszkodjunk hozzád, aki az üdvösségre vezetsz minket!

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás