Tiszta Forrás
2023. október 01.   
Névnap: Malvin, Teréz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

NAPI EVANGÉLIUM: 2023-10-01 ~ ~ ~ ~ Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: Vajon erről mit gondoltok? Egy embernek két fia volt. Odament az elsőhöz és így szólt: ˝Fiam! Menj ki ma, dolgozz a szőlőben!˝ ~ ~ Az így válaszolt: ˝Nem akarok˝, de később meggondolta magát és kiment. ~ ~ Akkor odament a másikhoz is, és ugyanúgy szólt neki. Az ezt felelte: ˝Igenis, Uram!˝ De nem ment ki. A kettő közül melyik tette meg az apa akaratát? ~ ~ Azt felelték: ˝Az első.˝ ~ ~ Erre Jézus azt mondta nekik: Bizony, mondom nektek: a vámszedők és az utcanők előbb mennek be Isten országába, mint ti. Eljött ugyanis hozzátok János az igazság útján -- és nem hittetek neki. A vámszedők és az utcanők azonban hittek neki. Ti még ennek láttán sem gondoltátok meg magatokat később, hogy higgyetek neki. /Mt 21,28-32/ ~ ~ ~ ~ Ezek az evangélium igéi.

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 60
- tegnap: 103
2023.06.01. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap

   A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap

                           2022. június 1. – Csütörtök,

                                     

                  A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap

 

 

 

 

 

Amint elérkezett a húsvéti vacsora órája, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: „Vegyétek, és osszátok szét magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa.”
Azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal:

„Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.”

 

Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik.”

Lk 22,14-20

 

 

 

 


Elmélkedés:

Krisztusnak, az örök Főpapnak mai ünnepén az evangélium az utolsó vacsora termébe hív minket. Ugyanezt a hívást érezzük meg minden szentmisében is, hiszen Jézus parancsa szerint a miséző pap pontosan azt mondja és teszi, amit az Úr tett a szenvedése előtti estén. A szentmisében jelenvalóvá tesszük Krisztus áldozatát. Nyilvános működésének idején, a kenyerek csodálatos megszaporításakor Jézus már tett néhány olyan titokzatos kijelentést, amelyek előrevetítették, hogy különleges kenyeret fog adni, de ekkor még nem volt sejthető, hogy milyen formában történik ez, s az sem, hogy e kenyér az ő teste lesz. A szentmise nem egyszerűen csak emlékezés, még csak nem is hittel teli emlékezés Jézus nagy áldozatára, hanem ennek az áldozatnak jelenvalóvá tétele szentségi módon.
Az utolsó vacsora eseménye, az Oltáriszentség alapítása egyúttal a papság alapításának is a pillanata. A kettő, tehát az Oltáriszentség és a papság elválaszthatatlan egymástól. Minden pap életének és személyes Isten-kapcsolatának forrása a szentmise bemutatása és az Eucharisztia vétele. Minden pap a Krisztussal való bensőséges kapcsolatból és Krisztus testével való táplálkozásból meríti az erőt a lelkipásztori munkához és életéhez. A papi szolgálat által válik lehetővé a hívek számára, hogy az ő életük forrása is az Oltáriszentség legyen, s Krisztus teste mindennapi lelki kenyerük legyen.
© Horváth István Sándor

 

Imádság:

 

 

Urunk, Jézusunk, te támasztasz a mi szívünkben lelki éhséget tanításod és önmagad iránt. Táplálj minket az igazság tanításával és éltess minket önmagaddal, az élő kenyérrel, hogy élet legyen bennünk! Tápláld testünket és lelkünket! Szavad és szent tested nélkül nincs élet bennünk és nem juthatunk el az örök életre sem. Te vagy számunkra az élő kenyér, te vagy az áldozat kenyere, te vagy a szeretet kenyere, te vagy a gondoskodás kenyere, te vagy hálaadás kenyere. Te önmagadat osztod és adod nekünk. Taníts meg minket arra, hogy önmagunkat adjuk embertársainknak, utánozva ezzel a te példádat, a te áldozatodat, a te felajánlásodat és a te szeretetedet.

 

 

 

 

 

 

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás