Tiszta Forrás
2023. október 01.   
Névnap: Malvin, Teréz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
22 látogató

Látogatások

- ma: 46
- tegnap: 103
2023.09.10. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

Évközi 23. vasárnap

Évközi 23. vasárnap

                   2023. szeptember 10. – Évközi 23. vasárnap

                                       ( megbocsájtás )

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:

„Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Mt 18,15-20

 

 

 


Elmélkedés:

A krisztusi közösség
Jézus azzal kezdi nyilvános működését, hogy tanítványokat gyűjt maga köré. A tanítványoknak az a feladata, hogy állandóan Mesterük mellett legyenek. Ők később azt a küldetést kapják, hogy tanúságot tegyenek mindarról, amit Jézus tett és tanított. Rajtuk kívül még sokan kerülnek kapcsolatba Jézussal. Tanító útja során a városokban, a falvakban vagy éppen a tó partján az emberek köré gyűlnek, hogy hallgassák tanítását és gyógyulást kérjenek betegeik számára. Ő mindig szeretettel hívja magához az embereket, a gyermekeket, de még a bűnösöket is. Jézus összegyűjtésének eredményeként lassanként kialakul az új közösség azokból, akik követésére vállalkoznak. Azt tartja küldetésének, hogy összegyűjtse mindazt, ami Isten választott népéből megmaradt. Küldetésének végéhez közeledvén kissé keseredetten és csalódottan mondja Jézus: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat és megkövezed, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de nem akartátok” (Mt 23,37; Lk 13,34). E csalódottság akkor válik érthetővé számunkra, ha figyelembe vesszük, hogy Jézus nem egyes választottakat akart Isten országába összegyűjteni, hanem mindenkit. Örömhíre minden emberhez szól.
Jézus mennybemenetelét követően, az ősegyház első évtizedeiben a krisztusi közösségek megtapasztalják, hogy az Úr továbbra is jelen van Szentlelke által, akit pünkösd napján küldött el a közösség számára, az összegyűlt apostoli közösség számára. Újra és újra átélik, hogy Jézus jelen van a kenyértöréskor, a közösségi istentiszteleten. Az utolsó vacsora eseményére, az Eucharisztia áldozatára nem odahaza, egyénileg emlékeznek a keresztények, hanem összegyűlnek és az egész közösség teszi jelenvalóvá mindazt, amit az Úr az utolsó vacsorán tett és kifejezetten kért. Az apostoli igehirdetésnek köszönhetően azokból a személyekből, akik elfogadják Krisztus tanítását, új és új közösségek jönnek létre, így növekszik Isten országa, így növekszik az Egyház, s terjed el világszerte. A közösségben mindenki megtalálhatja és gyakorolhatja a maga sajátos feladatát, karizmáját, amellyel másokat szolgálhat. A közösség tagjai tehát egymást szolgálják.
Az egyházi közösség tagjainak vannak hibái, gyengeségei, ugyanakkor törekszik arra, hogy szentté váljon. A mai vasárnap evangéliuma arról is tanítást ad, hogy miként kell az Egyház tagjait segíteni hibáik kijavításában. Jézus a testvéri figyelmeztetés helyes útját mutatja meg, amely elérheti igazi célját, tudniillik azt, hogy a bűnös letérjen helytelen útjáról. Érdemes odafigyelnünk a fokozatosság elvére! Jézus nem azt mondja, hogy ha testvéred vétkezik ellened, azonnal jelentsd fel. Gyengeségeire, hibáira figyelmeztetni a másikat csak nagy tapintattal, óvatosan lehet. Nem arra kell törekedni, hogy a fejére olvassuk a bűneit, hanem ő maga lássa be, hogy amit tesz, az helytelen. Senkinek sem esik jól az ilyen figyelmeztetés, mert nehéz észrevenni a másik jószándékát, szeretetét. Legyen bennünk mindig igazi szeretet, amikor másokat az üdvösség útjára szeretnénk visszatéríteni!
Keresztény közösségünknek jellé kell válnia a világban. Ha nem csak passzívan, tétlenül kapcsolódunk az Egyházhoz és egyházközségünkhöz, hanem mindannyian tevékenyen is részt veszünk közösségünk életében, és képesek vagyunk egymást szeretetben szolgálni, akkor valóban Krisztus szeretetének jelévé válhatunk ebben a világban.
© Horváth István Sándor

 

Imádság:

 

 

Urunk, Jézusunk! Te örömhírt hirdettél az embereknek és olyan igazságokat tanítottál, amelyek emberségünk legmélyét érintik. Te azt várod tőlünk, hogy ne kényszerből, hanem önként és szeretettel kövessünk téged. Te azt kéred tőlünk, hogy keresztutadon is kövessünk. Érted és az üdvösség reményében lemondunk a kényelemről, az evilági előnyökről és személyes érdekeinkről. Nem ragaszkodom régi életemhez, hanem élek az új élet lehetőségével, amelyet te adsz. Töltsd el szívemet az újrakezdés örömével! Töltsd el szívemet az irántad való őszinte szeretettel!

 

 

 

 

 

+1

 

 

Ima  megbocsátásért

 

Uram, bocsásd meg vétkeinket. Nem úgy, ahogy mi szoktunk megbocsátani, kényszeredetten, vagy számítgatva, hanem a Te irgalmasságod (nagylelkűséged) szerint.
Bocsáss meg úgy, hogy szelídjóságoddal és gyöngeségeddel találkozzunk.
Taníts meg, kérünk, megbocsátani azoknak is, akikkel kenyerünket megosztjuk, nehogy a szégyen csüggedése rajtunk erőt vegyen.
Ments meg, Uram, minden gőgös moccanástól, a lenézéstől, méltatlankodástól és a képmutató jóságtól is.
Segíts hozzá, hogy magamnak is meg tudjak bocsátani.
Add meg, hogy egymásnak adott bocsánatunk a tiédhez legyen hasonló. Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket!

 

Hogy meg tudjunk bocsátani...

 

Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátón nyúlsz felénk; taníts minket is megbocsátani. Mivel a Te titkod, csak Te tudsz rá megtanítani.
Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a regi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk.
Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel emberlétünk törékenységét.
Kérünk, adj bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat.
Ne engedd, hogy magunkba zárkózzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból.
Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk.
Taníts meg bennünket igaz módon látni. Bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amilyenek, se nagyobbnak, se kisebbnek. 
Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket.
Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen.
Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk. Add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot.
Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke.
Kérünk, szilárdítsd meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit Te ne tudnál jóra fordítani.
Add, hogy higgyük: bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk.
Jó Urunk és Atyánk, taníts arra is, hogy ellenségeinket szeressük és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a hetvenszer hétszeren túl számolni, hiszen Te kéred ezt, és mert Te annyira számítasz ránk.


Ámen.

 

 

 

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

 

 

F.É.

58 !

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás