Tiszta Forrás
2019. október 18.   
Névnap: Lukács, Jusztusz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
16 látogató

Látogatások

- ma: 469
- tegnap: 980
2015.06.30. 00:00 Pela
Hozzászólások: 1

Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája

Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája
2015. június 29. hétfő 17:02

 

 

Joseph E. Kurtz, Louisville érseke, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának (USCCB) elnöke tragikus hibának nevezte a Legfelsőbb Bíróság múlt heti döntését, mely engedélyezte az azonos neműek házasságkötését. Az alábbiakban közöljük az érsek június 26-ai állásfoglalását.

 

 

 

Függetlenül attól, amit a Legfelsőbb Bíróság csekély többséggel kijelentett a történelem ezen pillanatában, az emberi személy és a házasság természete változatlan és megváltoztathatatlan marad. Csakúgy, mint ahogy a Roe kontra Wade-ügy nem oldotta meg az abortusz problémáját több mint negyven évvel ezelőtt, a mostani Obergefell kontra Hodges-ügy [amelynek kapcsán a Legfelsőbb Bíróság döntése megszületett – a szerk.] sem fogja megoldani a házasság kérdését. Egyik döntés sem az igazságban gyökerezik, és ebből következően idővel mind a kettő meg fog bukni. A bíróság ma is tévedett. Mélységesen erkölcstelen és méltánytalan a kormányzat részéről, hogy kijelenti, két azonos nemű ember házasságra léphet egymással, házaspárt alkothat.

A házasság kizárólagos jelentése, mely férfi és nő közötti szövetséget takar, bele van írva a férfi, illetve női testbe. Ennek a jelentésnek a védelme annak az „teljes körű ökológiának” egyik lényegi szempontja, melynek előmozdítására Ferenc pápa felszólított minket. Az arra való utasítás, miszerint értelmezzék újra a házasság definícióját az egész országban, tragikus hiba, amely kárt okoz a közjónak, különösen a legsérülékenyebbeknek: a gyermekeknek. A törvénynek kötelessége támogatni minden gyermek alapvető jogát ahhoz, hogy – amikor csak lehetséges – házasságban élő édesanyjával és édesapjával nőjön fel egy biztonságos otthonban.

Jézus Krisztus nagy szeretettel és egyértelműen azt tanította, hogy a házasság a kezdetektől férfi és nő életre szóló szövetsége. Mi, mint katolikus püspökök, Urunkat követjük, és a továbbiakban is ennek az igazságnak a szellemében fogunk tanítani és cselekedni.

Arra bátorítok minden katolikust, hogy haladjon előre a hitben, reményben és szeretetben: a hitben a házasság változatlan igazságában, mely az emberi személy változatlan természetében gyökerezik, és amelyet megerősít az isteni kinyilatkoztatás; a reményben, hogy egyszer újra ezen igazságok fognak győzedelmeskedni a társadalomban, nem csupán a logikájuk révén, hanem mérhetetlen szépségüknek köszönhetően, és mert nyilvánvalóan a közjót szolgálják; és végül a szeretetben minden felebarátunk iránt, még azok iránt is, akik gyűlölnek bennünket, vagy meg akarnak büntetni minket hitünkért és erkölcsi meggyőződéseinkért.

Végezetül pedig arra hívok minden jóakaratú embert, csatlakozzon hozzánk a házasság értékének, igazságának és szépségének hirdetésében, ahogy azt helyesen értékelték évezredeken keresztül, és arra kérem mindazokat, akik hatalommal és tekintéllyel bíró pozíciót töltenek be, hogy tartsák tiszteletben az ember Istentől kapott szabadságát arra, hogy keresse az igazságot, hogy az igazság szerint élhessen, és tanúságot tehessen az igazságról.

 

    

 

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága június 26-án kihirdette: az azonos nemű pároknak jogukban áll házasságot kötni bárhol az Egyesült Államok területén az amerikai alkotmány értelmében, a szövetségi tagállamok ezt nem tilthatják meg nekik. A legmagasabb szintű amerikai bírói testület 5:4 arányban hozta meg döntését a kérdésben.

 

Magyar Kurír
(vn)

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#1    2015.06.30.   18:39:56   JóB
Az amerikai legfelsőbb bíróság egyes tagjai (és hasonszőrű társaik) valószínűleg nem olvasták a Teremtés Könyvének 19. fejezetét. A 2015. 06. 30.-i olvasmány éppen erről szól.

~ ~ ˝Ekkor az Úr kénkövet és tüzet hullatott az égből Szodomára és Gomorrára, és elpusztította Isten ezeket a városokat, és az egész környéket, a városok minden lakóját, s a föld minden növényét.˝ ~ ~

Erről szól az alábbi videoclip is: Sodom And Gomorrah Destroyed

https://www.youtube.com/watch?v=BfDkGFR5mOo

Isten művét nem lehet büntetlenül meggyalázni.

Térjetek meg, amíg nem késő!
Módosítva: 2015.06.30.   18:48:17-kor JóB által