Tiszta Forrás
2022. december 03.   
Névnap: Ferenc, Olívia

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Vörösmarty Mihály: Szózat ~ ~ ~ ~ Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. • • • A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. • • • Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. • • • Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. • • • Szabadság! Itten hordozák Véres zászlóidat S elhulltanak legjobbjaink A hosszu harc alatt. • • • És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán. • • • S népek hazája, nagy világ! Hozzád bátran kiált: „Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!” • • • Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a honért. • • • Az nem lehet, hogy ész, erő És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. • • • Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. • • • Vagy jőni fog, ha jőni kell, A nagyszerű halál, Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll. • • • S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körűl, S az ember millióinak Szemében gyászköny űl. • • • Légy híve rendületlenűl Hazádnak, oh magyar; Ez éltetőd, s ha elbukál, Hantjával ez takar. • • • A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
28 látogató

Látogatások

- ma: 2
- tegnap: 125
2015.06.30. 00:00 __
Hozzászólások: 1

Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája

Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája
2015. június 29. hétfő 17:02

 

 

Joseph E. Kurtz, Louisville érseke, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának (USCCB) elnöke tragikus hibának nevezte a Legfelsőbb Bíróság múlt heti döntését, mely engedélyezte az azonos neműek házasságkötését. Az alábbiakban közöljük az érsek június 26-ai állásfoglalását.

 

 

 

Függetlenül attól, amit a Legfelsőbb Bíróság csekély többséggel kijelentett a történelem ezen pillanatában, az emberi személy és a házasság természete változatlan és megváltoztathatatlan marad. Csakúgy, mint ahogy a Roe kontra Wade-ügy nem oldotta meg az abortusz problémáját több mint negyven évvel ezelőtt, a mostani Obergefell kontra Hodges-ügy [amelynek kapcsán a Legfelsőbb Bíróság döntése megszületett – a szerk.] sem fogja megoldani a házasság kérdését. Egyik döntés sem az igazságban gyökerezik, és ebből következően idővel mind a kettő meg fog bukni. A bíróság ma is tévedett. Mélységesen erkölcstelen és méltánytalan a kormányzat részéről, hogy kijelenti, két azonos nemű ember házasságra léphet egymással, házaspárt alkothat.

A házasság kizárólagos jelentése, mely férfi és nő közötti szövetséget takar, bele van írva a férfi, illetve női testbe. Ennek a jelentésnek a védelme annak az „teljes körű ökológiának” egyik lényegi szempontja, melynek előmozdítására Ferenc pápa felszólított minket. Az arra való utasítás, miszerint értelmezzék újra a házasság definícióját az egész országban, tragikus hiba, amely kárt okoz a közjónak, különösen a legsérülékenyebbeknek: a gyermekeknek. A törvénynek kötelessége támogatni minden gyermek alapvető jogát ahhoz, hogy – amikor csak lehetséges – házasságban élő édesanyjával és édesapjával nőjön fel egy biztonságos otthonban.

Jézus Krisztus nagy szeretettel és egyértelműen azt tanította, hogy a házasság a kezdetektől férfi és nő életre szóló szövetsége. Mi, mint katolikus püspökök, Urunkat követjük, és a továbbiakban is ennek az igazságnak a szellemében fogunk tanítani és cselekedni.

Arra bátorítok minden katolikust, hogy haladjon előre a hitben, reményben és szeretetben: a hitben a házasság változatlan igazságában, mely az emberi személy változatlan természetében gyökerezik, és amelyet megerősít az isteni kinyilatkoztatás; a reményben, hogy egyszer újra ezen igazságok fognak győzedelmeskedni a társadalomban, nem csupán a logikájuk révén, hanem mérhetetlen szépségüknek köszönhetően, és mert nyilvánvalóan a közjót szolgálják; és végül a szeretetben minden felebarátunk iránt, még azok iránt is, akik gyűlölnek bennünket, vagy meg akarnak büntetni minket hitünkért és erkölcsi meggyőződéseinkért.

Végezetül pedig arra hívok minden jóakaratú embert, csatlakozzon hozzánk a házasság értékének, igazságának és szépségének hirdetésében, ahogy azt helyesen értékelték évezredeken keresztül, és arra kérem mindazokat, akik hatalommal és tekintéllyel bíró pozíciót töltenek be, hogy tartsák tiszteletben az ember Istentől kapott szabadságát arra, hogy keresse az igazságot, hogy az igazság szerint élhessen, és tanúságot tehessen az igazságról.

 

    

 

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága június 26-án kihirdette: az azonos nemű pároknak jogukban áll házasságot kötni bárhol az Egyesült Államok területén az amerikai alkotmány értelmében, a szövetségi tagállamok ezt nem tilthatják meg nekik. A legmagasabb szintű amerikai bírói testület 5:4 arányban hozta meg döntését a kérdésben.

 

Magyar Kurír
(vn)

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#1    2015.06.30.   18:39:56   JóB
Az amerikai legfelsőbb bíróság egyes tagjai (és hasonszőrű társaik) valószínűleg nem olvasták a Teremtés Könyvének 19. fejezetét. A 2015. 06. 30.-i olvasmány éppen erről szól.

~ ~ ˝Ekkor az Úr kénkövet és tüzet hullatott az égből Szodomára és Gomorrára, és elpusztította Isten ezeket a városokat, és az egész környéket, a városok minden lakóját, s a föld minden növényét.˝ ~ ~

Erről szól az alábbi videoclip is: Sodom And Gomorrah Destroyed

https://www.youtube.com/watch?v=BfDkGFR5mOo

Isten művét nem lehet büntetlenül meggyalázni.

Térjetek meg, amíg nem késő!
Módosítva: 2015.06.30.   18:48:17-kor JóB által