Tiszta Forrás
2019. június 19.   
Névnap: Gyárfás

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
24 látogató

Látogatások

- ma: 757
- tegnap: 1252
2017.01.08. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 1

A keresztényeket lelövik, ugye?

A keresztényeket lelövik, ugye?

A keresztényeket lelövik, ugye?


A címben érzékeltetett brutalitás sajnos mindennapos és nem egyedi mai világunkban, sőt a keresztény-ellenesség nem csak az Európán kívüli világra jellemző.
 

Kevesen tudják, sajnos, de a világ legüldözöttebb vallása a keresztény. Több mint egymilliárd ember vallja magát Krisztus követőjének, és hívei szenvedik el a legtöbb vallásellenes támadást, és nem csak fizikailag, hanem lelki, szellemi szinten is.

Egyes kimutatások szerinta Földön 4 (!) percenként szenved mártíromságot egy embertársunk pusztán csak azért, mert keresztény.

Ennek érzékeltetéséhez nem kell messzire mennünk, sokan látták azt a Youtube-on (is) terjedő videót, amelyen az látható, amint az Iszlám Állam terroristái tengerpartra vezetnek keresztény férfiakat (többen a haláluk előtti pillanatban is hangosan Krisztushoz imádkoztak) és kivégzik őket.

Keresztényüldözés elleni helyettes államtitkárságot hoz létre a magyar kormány

Többek között a figyelemfelhívás és a humanitárius akciók koordinálására hozta létre a kormány az Emberi Erőforrások Minisztériumában a Keresztényüldözés elleni helyettes államtitkárságot.

Az eset azért is érdekes, mert az Iszlám Államnak (ISIS) nevezett terrorszervezet a Közel-Keleten szerzett magának területeket – azon a helyen, ahol a kereszténység őshonos. Mind Szíriában, mind Irakban többszázezres, sőt milliós keresztény közösségek éltek a fundamentalista dzsihadisták térnyeréséig.

A kereszténység őshazájában a legnagyobb az üldöztetés

Krisztus első követői is „keleti keresztények” voltak. Imaházaik közel kétezer évvel ezelőtt épültek – amikor Európa még a pogány vallások földrésze volt.

A keresztények jelenléte a Közel-Keleten hatszáz évvel előzi meg az iszlám megjelenését.

A folyamatos diszkrimináció és a fizikai üldözések ellenére is mindeddig folytonos volt a jelenlétük a Földnek ezen a pontján.

A 20. század elején még minden negyedik közel-keleti ember keresztény vallású volt. Napjainkra 11 millióan maradtak a muzulmán hívők 320 milliós tengerében. Mára – Libanon kivételével – minden országban elenyésző kisebbségben vannak. A Közel-Kelet ismét lángokban áll, a nyugati hatalmak azonban nem tulajdonítanak semmilyen stratégiai jelentőséget az ott élő keresztényeknek.

„A kereszténység a Közel-Keleten jött létre – ezek a hívők az első damaszkuszi, alexandriai, antiókiai hívők örökösei. Itt már akkor virágzott a kereszténység, amikor Európában még druidák kevergették mágikus italaikat” – mondja Pascal Gollnisch, a Támogatás a Közel-Keleti Egyházaknak elnevezésű szervezet vezetője.

„A keresztények nem a muszlimok után jöttek ide” – szögezi le Victor Assouad, közel-keleti jezsuita elöljáró is. „Ők az iszlám előtti időből származnak. Ők az őslakosok, akik eleinte baráti módon üdvözölték a muszlimokat.” Amikor azonban az iszlám meghódította a térséget és már a kalifák írták a törvényeket, a keresztényeket másodrendű polgárokká, alattvalókká tették.

Ma a dzsihadisták egyértelműen fogalmaznak a Krisztus-hívőkkel kapcsolatban: „Vagy térjenek át az iszlámra, vagy menjenek el, vagy meg kell őket semmisíteni.”

Az ISIS felemelkedése Irak és Szíria területén, illetve az iszlám kalifátus létrehozásának víziói szörnyű erőszakhullámot szabadítottak el a térségben a keresztényekkel szemben.

kereszt8

„Irakban Szaddám Huszein hatalomra kerülésekor másfél millió keresztény élt. A diktátor nem látott bennük veszélyt – közülük többen komoly politikai tisztségeket is kaptak. Amikor Szaddám megbukott, a keresztényeket üldözés érte” – állítja Myriam Benraad író és Közel-Kelet szakértő.

A történet megértéséhez azért az is hozzá tartozik, amit talán Timothy Radcliffe angol domonkos szerzetes fogalmazott meg a legpontosabban a közel-keleti keresztényekről: „Mi nyugatiak gyakran elfelejtjük, hogy ők is léteznek. Ha eszünkbe jutnak, akkor meg elszégyelljük magunkat. Rettenetes paradoxon ez – a Közel-Keleten a Nyugatot látják bennük, ezért üldözik őket, a Nyugat pedig a saját szekularizációja miatt nem akar közösséget vállalni velük.”

Sőt, a keresztényekkel szembeni ellenérzést és gyűlöletet még fokozta

Barack Obama amerikai elnök is, aki szerencsétlenül úgy fogalmazott, hogy a Közel-Keleten intervenciót elkövető amerikai katonák az »új keresztesek«, ami szintén több ezer keresztény halálát eredményezte. A dzsihadisták szemében ők voltak a Nyugat előretolt helyőrsége.

A kegyetlenség nem ismer határokat

Szeretnénk a teljesség igénye nélkül – pár kiragadott példával – bemutatni, hogy a világban milyen inzultusok érik a keresztény hívőket. Észak-Koreában a Biblia birtoklásáért nyilvános akasztás jár. Irakban 2003-ig 1,2-1,5 millió keresztény élt, azóta számuk kevesebb mint 400 ezerre csökkent, részint azért, mert kiirtották őket. Pakisztánban az egyik legnagyobb arányú a testi brutalitás, megalázás, testi sértés. Az országban halálbüntetés jár az Allah-káromlásért vagy a másfajta hit propagálásáért. A Föld több mint 70 államában jár büntetés azért, ha valaki gyakorolja keresztény hitét. A Közel-Keleti keresztények segélykiáltása nem éri el a nyugati kormányzatok ingerküszöbét.

Keresztényüldözési TOP-lista 2014: 1. Észak-Korea, 2. Irak, 3. Eritrea

Az Open Doors elnevezésű nemzetközi keresztény szervezet legutóbbi jelentése szerint 2014-ben több mint 10 000 embert végeztek ki, gyújtották föl a házát, illetve ért bombatámadás hitének gyakorlása közben. A felmérés szerint évente 120-130 millió keresztény van kitéve üldöztetésnek hite miatt.

Nyugat – (el)hallgat a felszín, háborog a mély

Az kétségtelen, hogy az úgynevezett „nyugati” politikai és médiaelit nem nagyon törődik a keresztények üldöztetésével, illetve elhallgatja az ellenük történő támadásokat, az olyan kirívó esetektől eltekintve, amit már nem lehet figyelmen kívül hagyni (lásd: francia katolikus pap meggyilkolása mise közben). De a nyugati sajtóban az is mindennapi eseménynek számít, hogy keresztény embereket, értelmiségieket és gondolkodókat aláznak meg – többek között – az abortuszról, az általuk fontosnak és értékesnek tartott klasszikus család-modellről valott nézeteik, Krisztus-hitük és hitvallásuk miatt.

Pontosan leírják a Nyugat keresztényüldözésekhez való hozzáállását Eveque Biman, az egyiptomi Deir el-Malak Michael apátság vezetőjének szavai:

„A keresztényeket támadások érik, és fel is gyújtanak templomokat. Mégis itt vagyunk!

Szeretnék üzenni valamit az európai, a nyugati embereknek. Egykoron csodálattal töltött el a demokratikus értékekről és az emberi jogok tiszteletéről vallott nézeteitek. Éppen ezért döbbentem meg annyira, amikor láttam, miként reagáltatok a Nigériában elkövetett szörnyű gaztettekre. Egész falvakat égettek fel ott – az ott élő emberekkel együtt – és ti nem tettettek semmit.

Aztán Irakban is – egész falvakat perzseltek fel – jazidi és keresztény embereket öltek meg. A mártírjainknak elvágták a torkát, Etiópiában és Líbiában.

Megint csak semmi. Semmi érdemi reakció.

Amikor a párizsi újságnál történt incidens, akkor viszont több millió európai, köztük állami vezetők egyszer csak elítélik a bűncselekményeket és szörnyülködnek.

Mintha a francia vér lenne csak fontos – de mások vére nem az. Nagyon sajnálom, de elvesztettétek a hiteleteket nálunk. Ne gyertek ide demokráciára tanítani bennünket, ne akarjatok tanítani minket az emberi jogokra.”

Franciaországban, például, az állásával játszik, aki keresztet visel a nyakában a munkahelyén. De nem csak ez okoz gondot a keresztény hitüket gyakorlók és felvállalók számára.

„Nyugat-Európában sok orvost bocsátottak el, amiért nem végeztek abortuszt, eutanáziát. Jegyzőket, házassági tanácsadókat rúgtak ki, amiért nem szolgáltak ki homoszexuális ügyfeleket. A „politikai korrektség” már átlépett egy határt.

Ma a Nyugat nem igazán viselkedik keresztényi módon. Ha mecsetet vagy zsinagógát támadnak meg, arról a magyar sajtó is beszámol, de ha templomot vagy Mária-szobrot öntenek le, arról a francia helyi és egyházi lapok írnak, de utána nincs közfelháborodás,

nem követik az eseményeket, hogy a tetteseket végül elfogták-e.” – nyilatkozta az mno.hu-nak a nyugati elit hozzáállásával kapcsolatban Fakhouri Youssef, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség projektvezetője.

Végezetül, álljon itt egy idézet Charles Chaput philadelphiai érsektől, aki 2010-ben azt nyilatkozta: „A kereszténység egy olyan vallás lesz, amiről egyre kevésbé lehet majd szabadon beszélni a közéletben.” – és ma már tényleg itt tartunk!

 

Forrás:

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#1    2017.01.08.   20:26:25   JóB
Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. (Jn. 15, 18-20)

Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mt. 24, 9-13)

Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön ez az óra, emlékezzetek rá: én megmondtam nektek. (Jn. 16,4)