Tiszta Forrás
2022. május 28.   
Névnap: Emil, Csanád

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
23 látogató

Látogatások

- ma: 90
- tegnap: 212
2017.03.20. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 1

Emiatt a beszéd miatt választották meg a bíborosok Ferenc pápát

Emiatt a beszéd miatt választották meg a bíborosok Ferenc pápát
 

 

A hétvégén az egész magyar sajtó beszámolt arról, hogy nyilvánosságra került Ferenc pápa konklávé előtti nagyhatású beszéde, amelyet négy éve mondott még bíborosként. A 777 lefordította az egyébként rövid szöveget, így most már magyarul is elérhetőek azok a gondolatok, amelyek alapján a bíborosok Jorge Mario Bergogliot választották meg pápának.

Nyilvánosságra kerültek Jorge Maria Bergoglio pápává választása előtt készített, kézzel írott jegyzetei. A két jegyzetlapot, amelyeket maga Ferenc pápa adott át paptársának, Ortega y Alamino havannai érseknek a konklávét megelőző általános kongregációk egyikét követően, a kubai püspökök hivatalos weboldala hozta nyilvánosságra. Az eredeti dokumentum először a Palabra Nueva-ban, a havannai érsekség kiadványában jelent meg.

A Palabra Nueva szerint maga Ortega püspök úr kérte el a pápától beszédvázlatának másolatát, hogy megőrizhesse. Tulajdonképpen arról a beszédről van szó, amely meggyőzte a konklávét, hogy szavazataikat a Bergogliora adják le. Bergoglio a kongregáció utáni napon átadta a jegyzeteket Ortega y Alamino-nak, és engedélyt adott a szöveg terjesztésére. A két oldalon a leendő pápa sűrű és egyszerű kézírása látható, tele aláhúzással, megjegyzéssel. A beszéd összesen négy pontot tartalmaz, amelyekben körvonalazódik Ferenc pápa Egyházzal kapcsolatos szemlélete. A pápa alapfeltevése a következő: “Az Egyház elsődleges küldetése az evangelizáció”. Majd egy idézet következik VI. Páltól: “Őrizzük meg evangelizáció édes és erőt adó örömét”.

Az evangelizáció édes és erőt adó öröme

Evangelizációt említettem. Ez az Egyház legfontosabb küldetése. „Őrizzük meg az evangelizáció édes és erőt adó örömét akkor is, (…) hirdessük, és az Egyház legyen a világ szíve” (VI. Pál). Maga Jézus Krisztus az, aki a belülről erre ösztönöz minket.

1. Az evangelizáció feltétele az apostoli buzgalom. Az evangelizáció feltétele, hogy az Egyház tanúságot tegyen önmagáról. Arra hívja az Egyházat, hogy lépjen ki önmagából és induljon el nem csak a földrajzi, de az egzisztenciális perifériák felé is: ahol a bűn sötétsége, a fájdalom, az igazságtalanság, a tudatlanság, a közömbösség, a vallás és a filozófia lebecsülése és minden nyomorúság lakozik.

2. Ha az Egyház nem lép ki önmagából, hogy evangelizáljon, magába fordul és megbetegszik (vö. az asszony Lukács evangéliumában, aki teljesen meggörnyedt, befelé fordult (Lk 13,10-17)). Mindaz a rossz, amely az idő múlásával megfertőzi az egyházi intézményeket, a magunkba fordulásból ered, egyfajta teológiai nárcizmusból. A Jelenések könyvében Jézus azt mondja, hogy az ajtónkban áll és kopogtat. Természetesen a szöveg szerint Ő kívülről kopog az ajtón, hogy beengedjük… De én azokra a pillanatokra gondolok, amikor Jézus belülről kopogtat, hogy engedjük ki. A magába forduló Egyház bent akarja tartani Krisztust és nem engedi ki.

3. Ha az Egyház magába fordul, egy idő után önkéntelenül elhiszi, hogy saját fénnyel rendelkezik. Megszűnik „mysterium lunae”1-nak lenni és átengedi a helyet a legnagyobb rossznak, ami nem más, mint a spirituális világiasság (de Lubac szerint ez a legrosszabb dolog ami az Egyházzal történhet). Az Egyház azért él, hogy átadjuk egymásnak az örömet. Röviden szólva kétféle egyházkép létezik: az evangelizáló Egyház, amely híven hallgatja és hirdeti Isten szavát („Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans”) és a világias Egyház, amely magába fordulva csak önmagának él. Ez a két kép rá kellene, hogy világítson a lehetséges változtatásokra és reformokra, amelyekre szükség volna a lelkek megmentésének érdekében.

4. A következő pápa személyében egy olyan emberre lenne szükség, aki kizökkenti az Egyházat Jézus Krisztus szemléléséből és imádásából, és segíti abban, hogy kilépjen önmagából az emberiség egzisztenciális perifériái felé közeledve, hogy az Egyház „az evangelizáció édes és erőt adó örömét” sugárzó termékeny édesanyává váljon.

Források: 

https://it.zenit.org/articles/le-parole-di-papa-francesco-prima-di-essere-eletto-pontefice/

 

Fordította: Tamási Dorottya Anna

 „Hold titka”: az Egyháznak nincs saját fénye, csak Krisztust, az Ő Napját tükrözi vissza

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#1    2017.03.21.   10:19:36   __
"4. A következő pápa személyében egy olyan emberre lenne szükség, aki kizökkenti az Egyházat Jézus Krisztus szemléléséből és imádásából," - na ez már sajnos pápasága jelen pillanatáig alaposan sikerült neki :(

Nem akarok pápább lenni a pápánál, de ha én írtam volna ezt, akkor így hangzana:

4. A következő pápa személyében egy olyan emberre lenne szükség, aki amellett, hogy megerősíti az Egyházat Jézus Krisztus szemlélésében és imádásában!!!, segíti abban is, hogy kilépjen önmagából az emberiség egzisztenciális perifériái felé közeledve, hogy az Egyház „az evangelizáció édes és erőt adó örömét” sugárzó termékeny édesanyává váljon.