Tiszta Forrás
2023. december 10.   
Névnap: Judit, Loretta

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

~ ~ ♡ ~ ~ KEDVES GYEREKEK! ~ ~ ♡ ~ ~ Ma este a német meseíró Grimm testvérek meséjét láthatjátok. A mese címe: Holle anyó. ~ ♡ ~ ˝ Jégvirág a fákon, ~ ~ csillogó a táj, ~ ~ Nagykabátba bújok, ~ ~ nyakamban a sál.˝ (Bartos Erika: Tél ) ~ ♡ ~ Álmodjatok szépeket, jó éjszakát gyerekek! ~ ♡ ~

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 152
- tegnap: 148
2021.09.06. 00:00 JóB
Hozzászólások: 1

A Sátánnak, és minden cselvetésének – ellene mondunk!

A Sátánnak, és minden cselvetésének – ellene mondunk!

Kedves testvéreim! A Teremtés könyvének legelején olvashatjuk a következő mondatot:

 

„Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.” (Ter 1.27)

 

Isten saját képmására és hasonlatosságára teremtette meg az embert. Nemcsak megteremtette, hanem bőkezűen gondoskodott is róla. Ugyanúgy, ahogy egy szerető családban az édesanya és édesapa gondoskodik a megszületett gyermekéről.

Jézus nem látványosan – hatalma és ereje hangoztatásával, angyalok seregével kísérve – szállt le a földre, hanem egy egyszerű, hétköznapi családban született. Születésével a szó szoros értelemben megszentelte a családot. A Szent család kifejezést Jézus földi családjára vonatkoztatjuk, de maga a család is szent. A házasság is szent (Egyházunk egyik szentsége).

Jézus a legelső csodáját Kána városában, egy menyegzőn tette.

A család szeretetközösség: az Istennel, és legközvetlenebb embertársainkkal való közösség színtere. A kisgyermek a családban tapasztalja meg először a gondoskodó szeretetet. A családban hall először Istenről. A családban tanul meg imádkozni. A családban tanulja meg a viselkedési szabályokat: itt tanulja meg, mi a tisztesség, mi a becsület, mi a hit, és mi a szeretet.

A család minden tagja más, és más. Eltérő a családtagok neme, eltérő az életkoruk, a vérmérsékletük, és eltérő a családban betöltött szerepük is. Itt lehet megtanulni a kölcsönös tiszteletet, az egymás iránti megértés, megbecsülés alapjait, a napjainkban oly sokat hangoztatott toleranciát. A család jelenti a biztonságot, a meleg fészket.

( A család szentsége > http://www.tiszta-lap.hu/kozossegi_ter/1916/A-csalad-szentsege/ )

Ezt az Isten teremtette rendet támadta meg a Sátán, és szemünk láttára rombolja a családot, az oktatás-nevelés intézményeit.  Ma már az ember nemi identitásának megváltoztatására elméleteket gyártanak (Gender-elmélet). Ezt az abnormális, minden épelméjű ember számára felháborító elméletet oktatandó iskolai tananyaggá akarják tenni a liberális gondolkodású, keresztényellenes csoportosulások.

 A család szent: maga Isten tette azzá. Minden családellenes megnyilvánulás Isten elleni támadás, melynek hátterében a Sátán áll. A keresztény kultúra, a keresztény hit, az Egyház védelme a család védelmét is jelenti. Istent csak úgy lehet hitelesen szolgálni, ha Evangéliumát szó szerint értelmezzük. A keresztény értékek védelme minden megkeresztelt ember alapvető kötelessége. (A család szentsége)

Meg kell újítani keresztségi fogadalmunkat, ellene kell mondanunk a Sátánnak, mégpedig a legkonkrétabb formában.

Egy szentéletű magyar pap, Isten hithű mai apostola fogalmazta meg az esküt, amit az alábbiakban teszünk közzé.

Antigenderista eskü

Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.

Imádva borulok le előtted Teremtő, Megváltó és Megszentelő Istenem! Elismerem, hogy minden ami

létezik a Te teremtményed, aki a nem-létezés sötétségéből puszta akaratoddal, végtelen ingyenes

szeretettel hoztad elő a létezőket, az embert pedig saját képedre (személynek) és hasonlatosságodra

(megtestesült Szent Fiadban) teremtetted. Férfinak és nőnek teremtetted és megáldottad őket (Id.

Ter 1,27-28).

Ígérem és elfogadom szent esküvéssel elkötelezem magamat, ó Emberszerető, hogy teljes

meggyőződéssel, a Te dicsőségedre és az emberek megmentésére minden erőmmel, minden

pillanatban megvetem, elítélem a genderideológia minden tételét és életem árán is harcolok ellene.

1. Elítélem az ember leépítésének azt az átkos ideológiáját miszerint az ember biológiai

nemétől függetlenül választhat más nemet pszichéjének és társadalmi vonatkozásainak területén,

hogy aztán ahhoz biológiailag is átalakítsa saját magát.

2. Elítélem ennek a sátáni romlottságnak, ennek a beteges eszmének mindenféle

terjesztését: a politikai életben, a nevelésben, a gyógyászatban, a médiában, a szóhasználatban, az

öltözködésben, a viselkedésben és mindenféle megnyilatkozásban.

3. Nem szavazok azokra a politikai pártokra, nem állok azon civilszervezetek mellé, nem

támogatom sem lelkileg sem anyagilag azokat az egyesületeket, vállalkozásokat, amelyekben a

leghalványabban is megjelenik ennek az egészségtelen tanításnak a csírája.

4. Semmiféle "másságot", mely eltér az ember egészséges életfelfogásától, lsten törvényeitől

nem tisztelek, de a felebarátomat szeretem. Semmiféle rossz hajlammal rendelkező embertársam

személyét meg nem vetem, sőt tiszta szeretettel szeretem és igyekszem szolgálatára lenni

gyógyulásában, de ha gyógyulni nem akar, akkor is Krisztus szeretetével szeretem.

5. Keresztény testvéreimnek, akik önazonosságuk megzavarodottsága miatt szenvednek nem

csak a gyógyulás útját igyekszem megmutatni, elvezetve őket egészséges gondolkodású orvosokhoz

és lélekgyógyászokhoz, hanem Krisztus fönséges ismeretében a szüzesség útját, mint gyöngeségeik

felmagasztalását mutatom be nekik a Szentegyház tanítása alapján, de nem szerzetesi közösségben

élve és nem a papságot választva (ha férfiak), hanem a világban másokért élő elkötelezettségben.

6. A genderideológia irányába tett mindenféle "érzékenyítésre" azonnal reagálok.

Társaságban, a rokonságon belül, a társadalmi élet minden szintjén főleg az Egyházban bátran

képviselem a teremtő lsten akaratát, Jézus Krisztus és egyháza tanítását és az irgalom Szentlelkének

kiáradását minden bűneitől szabadulni akaró testvérem előtt.

7. Mindent, ami rejtetten ezzel az embert leépíteni akaró és diktatórikusan fellépő

genderideológival kapcsolatos a mi napjainkban, és ami kapcsolatba kerül vele a jövőben gyűlölöm,

megvetem, elítélem az emberi élet nevében, a Teremtő lsten dicsőségére.

Elítélem, hogy u. n. egynemű élettársak gyermekeket nevelhessenek, mert nem az embernek van

joga gyerekhez, hanem a gyereknek van joga szülőkhöz: apához és anyához. Az árva vagy elhagyott

gyerek befogadása szentségi, felbonthatatlan házasságban élő egy férfi és egy nő által olyan

cselekedet, amellyel magát Jézus fogadják be családjukba. A befogadott gyermek nem "mostoha"

gyermek, bár nem biológiai szempontból gyermekük a szülőknek, de sokkal mélyebben, a biológiai

szint előtt, fölött, mögött létező Teremtő lsten akarata szerint, és az ő beleegyezésük által valódi

apjává és anyjává lettek a befogadott gyermeknek, akinek joga van saját nemiségének kiteljesedését

megtapasztalni szüleinek életében (Id. Lk 9,48).

Az ilyen szülők, még ha nem is lehetett biológiai szempontból gyermekük, gyermektelenségüket

Jézus Krisztusban nem csonkaságnak élik meg, hanem kiteljesedésnek abban a mértékben, ahogy

egyre mélyebben megismerik Jézus Krisztus végtelen teljességét és szemlélik a Szent Család életét.

 

Uram Istenem, segíts meg engem bűnös és szintén sok-sok rossz hajlammal küzdő

gyermekedet, hogy amikor egy a Sátán és csatlósai által fölkarolt és terjesztett rossz hajlamot

rossznak ítélek, ugyanúgy rossznak ítéljem a pletykálkodásra, a rágalmazásra, a hazugságra, a gőgre

és hiúságra vivő rossz hajlamokat másokban és önmagamban.

Uram, Jézus Krisztus, lsten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!

Milyen jó lenne, ha minden szentségi házasság előtt álló jegyespár, minden diakónussá-,

pappá-, püspökké-szentelés előtt álló férfi: minden katolikus intézményben dolgozó letenné ezt az

esküt magában. Eljön az idő, amikor ezt nyilvánosan kell majd tenni.

 

2017. augusztus 21-én, Szent X. Piusz pápa napján

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#1    2021.09.06.   11:27:58   Kriszta

Módosítva: 2021.09.06.   11:29:35-kor Kriszta által