Tiszta Forrás
2022. november 30.   
Névnap: András, Andor

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
27 látogató

Látogatások

- ma: 147
- tegnap: 239
2015.01.07. 18:15 JóB
Hozzászólások: 2

Ima egy emberért

Ima egy emberért

Ima egy emberért

Élünk, és meghalunk.

Hogy miért, és mi végre? Erre a kérdésre kereste a választ az ókor embere is, és erre a kérdésre keresi a választ a mai kor embere is.

 

Tegnap levelet kaptam egy ismerősömtől. Egy lelkigyakorlaton ismertem meg vele. Súlyos megrázkódtatás után, lelki traumától meggyötörten talált rá a krisztusi útra. Kereste a kapaszkodókat, kereste a kivezető utat, kereste a segíteni tudó embereket. A mélységből kiáltott az Úrhoz, mint Jeremiás próféta a testi-lelki gyötrelmei idején.

Sokan, és sokat imádkoztunk érte ezen a lelkigyakorlaton.

A Szent Ignác-i lelkigyakorlat csendjében ez a lélek úgy vérzett, mint egy áldozati bárány, mint Krisztus a kereszten. Láthatatlanul is mindenki az ő kezét fogta.

Írja a levelében, hogy rendeződni kezdett az élete, de könnyei még nem apadtak el teljesen és a sebeiből a vér még mindig szivárog.  Megérintette őt az Isten kegyelme, és az együtt érző felebarátok imái meghallgatásra találtak. (ő lesz az első, akiért ezen a felületen felajánljuk az imádságokat).

Imádkozunk magunkért, és közösségünkért a Szentmisében is, de talán már csak megszokásból mondjuk a megtanult imádságokat.  

„Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.”

(Szentmise bevezető)

Imádkozunk az áldozat bemutatásakor: 

Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal: elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.” (Szentmise Eucharistikus ima)

Minden nap kérjük Szűz Mária közbenjárását:

„Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.” (Üdvözlégy Mária)

„Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.”
(Úrangyala)

 

Olvasgatom a magyar és a világirodalom hányatott sorsú költőinek a verseit.  Ott szunnyad, ott parázslik a lelkük mélyén az Istenhit, ami időnként elemi erővel tör a felszínre. A 15. századi Franciaország zseniális költője Francois Villon a poklok mélységéből fohászkodik Istenhez. A korabeli állapotokról egy rövid leírás:

„A tizenötödik század elején Franciaország a pusztulás szélén állt. A százéves háború úgyszólván kiirtotta a parasztságot, a főurak váraikba zárkóztak és az ország pénze Angliába, Rómába és Németalföldre menekült. Párizsban 24.000 ház állt lakatlanul és az 1438-as dögvész egyedül a fővárosban 50.000 áldozatot követelt.”

A züllés, a pusztulás, a halál szele söpört végig szinte egész Európán.  Apokaliptikus állapotok uralkodtak mindenhol. A halál árnyékában az emberek Istenhez kiáltottak segítségért. A reményvesztett szerencsétlenek imádkoztak és vezekeltek.

 

A.D.2015.01.07.©JóB

Post scriptum:  jelen cikk nagyon hosszú, nem szeretném feleslegesen terhelni a kedves olvasót. Ha van igény a folytatásra, akkor beposztolom a többi részét is.

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#2    2015.01.07.   20:24:59   JóB
Előzmény: #1
Nem tudom, honnan éreztél rá ennyire a folytatásra. Ez pontosan így van, és a következő részben ezt a párhuzamot részletezem.
Azt gondolom, a hithű keresztények kezdik megérteni, és megérezni az idők szavát, mondhatjuk úgy is, hogy Krisztus Szavát.
#1    2015.01.07.   20:01:37   __
Engem érdekel a folytatás, Villon szavai ma is érvényesek: Franciaország nemcsak akkor állt a pusztulás szélén, hanem a mai nap híreiből láthattuk, hogy most is. És egész Európa kereszténysége is veszélyeztetve van, talán most is a vezeklés, a bűnbánat és az ima lenne a legjobb fegyver ennek megállítására.