Tiszta Forrás
2022. május 28.   
Névnap: Emil, Csanád

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
23 látogató

Látogatások

- ma: 89
- tegnap: 212
2018.06.30. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 2

Az igazi demokraták

Az igazi demokraták

Elég volt belőletek, elég volt az eszméitekből, az erőszakotokból, elég volt a világotokból, elég volt a szabadság zsarnokságából, elég volt a liberálisok demokratikus diktatúrájából.

 

„Tehát amikor megfogalmazzuk a kérdést, hogy meddig tűri még el a normalitás világa az abnormális deviánsok erőszaktevését, akkor nem valamiféle primer (ellen)erőszakról beszélünk, hanem a védekezés hatékony és polgári módjáról. Leginkább arról, hogy mikor fogja végre a többségi társadalom kimondani, jó hangosan és ellentmondást nem tűrően ezt az egyszerű és mindennél fontosabb mondatot: Elég volt! Elég volt az abnormális deviancia »demokratikus diktatúrájából«, elég volt a beteg, torz, rettenetes »szabadság zsarnokságából«!

Egyszerűen elég volt belőletek. Nincs rátok szükség, az élet egyetlen területén sem. Mert nem egyszerűen feleslegesek, hanem kártékonyak vagytok. Évtizedek óta nem alkottatok semmit, nem tettetek hozzá semmit a társadalmi értékekhez és jólétéhez, ellenben romboltatok és romboltok, el akartok tüntetni minden értéket, ami a többségnek fontos.

Előbb a hitbéli identitást vettétek el a társadalomtól, aztán a nemzeti identitást, s most készültök bevégezni műveteket a nembeli identitás elvételével. Megtagadtatok mindent, ami összetart egy közösséget, egy társadalmat: Istent, hazát, országot, határokat, családot, tradíciót, históriát, nemzeti és történelmi emlékezetet, az idő teljességét, tradicionális kultúrát, tiszteletet, örökséget, férfit s asszonyt, tekintélyt és tekintélytiszteletet, a kiválóságot és a kiválóság megbecsülését, a hősöket és hősiességet, a természet ­törvényeit és az isteni rendet, az igazi szerelmet, a felelősséget, a valahová tartozás képességét és örömét, a vér kötelékét és parancsát, a származást – és mindezek helyébe nem adtatok mást, csak önmagatokat. Vagyis a semmit.

A nihilt, a beteg és pusztító individualizmust, a beteg és pusztító devian­ciát, a gyermektelenséget és családtalanságot, a szabadságnak becézgetett drogliberalizációt és abortuszkultuszt, az általános halálkultuszt, a mindenféle szexuális tévelygés és betegség piedesztálra emelését, a társadalmi, családi, nemzeti kötelékek szétszaggatását, a torz és az iszonyú ünneplését, a mindenféle idegenség körberajongását, a nemzettelenséget és határtalanságot, a »világpolgárságot«, a piacot, a fogyasztás templomait a lerombolt templomok helyett, a minden vágy kiélésének követelését, az »én és csak én és most ebben a pillanatban« pusztító önzését, minden tekintély és kiválóság és hősiesség gyűlöletét, felelőtlenséget, sőt, leginkább soha semmiért felelősséget nem vállalást, s mindezt erőszak árán is, ha másképpen nem megy.

Így pusztítottátok el a szemünk láttára Euró­pát, miközben semmi másra nem hivatkoztatok, mint Európára. Ezért kell kimondani végre hangosan és félelem nélkül: elég volt! Elég volt belőletek, elég volt az »eszméitekből«, az erőszakotokból, elég volt a világotokból, elég volt a »szabadság zsarnokságából«, elég volt a liberálisok »demokratikus diktatúrájából«. (Hol vannak már a proletárok, Istenem…)”

S ha ezt kimondjuk végre, mindjárt fel is fogunk szabadulni. S felszabadulásunk és erőnk bizonyosságában büszkén és nyugodtan kimondhatjuk azt is: mi soha nem fogunk erőszakot alkalmazni veletek szemben, ugyanis nekünk van miben hinnünk és van mit veszítenünk. De mostantól megvédjük magunkat az erőszakotokkal szemben. És nektek azt se adja meg az Úristen!

 

Bayer Zsolt

Forrás:   mandiner

 Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.         

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#2    2018.07.04.   08:06:28   Kriszta
"Hidzsábos muszlim nő kebabot főzött egy svéd tévében Szent Iván éjszakáján "

...és ez csak egy csepp a tengerben.
#1    2018.07.02.   12:33:47   __
A svéd idiótáknak úgy látszik még mindig nem volt elég:

Hidzsábos muszlim nő kebabot főzött egy svéd tévében Szent Iván éjszakáján
Hatalmas botrányt kavart egy muszlim nő Szent Iván éjszakáján, amikor is a köztudottan keresztény kötődésű ünnepen „hagyományos” kebabot főzött a TV4 műsorában.

A videót és a cikket ezen a linken lehet megtekinteni:
http://www.origo.hu/nagyvilag/20180702-szent-ivan-napjan-kebabot-foznek-a-sved-kozteveben.html