Tiszta Forrás
2020. április 05.   
Névnap: Vince, Irén

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ZSOLTÁR 21 ~ ~ ~ ~ Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? ~ ~ Távol van szabadulásomtól hangos jajveszékelésem. ~ ~ Én Istenem, kiáltok nappal, de te nem hallgatsz meg, és éjjel is, de nyugtot nem találok. ~ ~ Pedig te szent vagy és Izrael dicsérete között laksz. ~ ~ Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. ~ ~ Hozzád kiáltottak és megszabadultak, benned bíztak és meg nem szégyenültek. ~ ~ Én azonban féreg vagyok, nem ember, embereknek gyalázata, népnek utálata. ~ ~ Aki csak lát, mind gúnyt űz belőlem, félrehúzza ajkát, fejét csóválgatja: ˝Az Úrban bízott, mentse meg őt, szabadítsa meg, ha kedvét leli benne.˝ ~ ~ Hiszen te vagy, aki kihoztál engem anyám méhéből, te vagy reménységem anyám emlője óta. ~ ~ Rád voltam utalva anyám ölétől, anyám méhétől fogva te vagy az Istenem. ~ ~ Ne légy távol tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítséget nyújtana. ~ ~ Körülvett engem sok tulok, Básán bikái körülfogtak engem. ~ ~ Kitátották felém szájukat, mint ragadozó és ordító oroszlán. ~ ~ Szétfolytam, miként a víz, minden csontom kificamodott, szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. ~ ~ Ajkam, mint a cserép, kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt, lesújtottál a halál porába. ~ ~ Körülvett engem nagy sereg kutya, a gonoszok zsinatja körülfogott engem. ~ ~ Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhattam minden csontomat. ~ ~ Néznek rám, bámulnak engem, elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. ~ ~ De te, Uram, ne légy távol tőlem, én erősségem siess segítségemre! ~ ~ Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, egyetlenemet a kutyák karmából! ~ ~ Ments meg az oroszlán torkából, engem, a megalázottat, a bölény szarvától! ~ ~ Hadd hirdessem testvéreimnek nevedet, a gyülekezetben hadd dicsérjelek: Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt, Jákob minden utóda, magasztaljátok őt! ~ ~ Félje őt Izrael minden utóda, mert ő nem veti meg és nem nézi le a szegény nyomorúságát, nem fordítja el tőle tekintetét, és meghallgatja, amikor hozzá kiált. ~ ~ Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben; amit fogadtam, teljesítem azok előtt, akik félik őt. ~ ~ Jóllakásig esznek majd a szegények, akik keresik az Urat, dicsérik majd őt: ˝Éledjen fel szívük mindörökre!˝ ~ ~ Észbe kap és megtér az Úrhoz a föld minden határa, és leborul színe előtt a nemzetek valamennyi családja. ~ ~ Mert az Úré a királyi hatalom, és ő uralkodik a nemzeteken. ~ ~ Csak őt imádják mind, akik a földben alszanak; leborulnak előtte mindazok, akik a porba leszállnak. ~ ~ Neki él majd a lelkem, Neki szolgálnak majd utódaim. ~ ~ Az Úrról beszélnek az eljövendő nemzedéknek, az ő igazságát fogják hirdetni a születendő népnek: ˝Így cselekedett az Úr!˝ ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
17 látogató

Látogatások

- ma: 89
- tegnap: 344
2019.03.29. 00:20 JóB
Hozzászólások: 1

Bűn-pártolók

Bűn-pártolók

Nem régen olvashattuk az Evangéliumban, hogy Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt kivonult a pusztába. Itt megkísértette a Sátán.

- Miért éhezel? Változtasd ezeket a köveket kenyérré - hiszen hatalmadban áll!

- Miért halnál meg ezért a hálátlan, bűnös népért? Uralkodj inkább, foglald el az általam felkínált földi királyságot!

- Minek járnál kopott ruhában, éhezve, fázva? Szállj le inkább a templom párkányáról, szabadítsd meg a népet a római uralomtól! Állítsd helyre a dávidi királyságot, Salamon gazdagságát! Hiszen ezt várja tőled mindenki!

 

 

 

Jézus nem változtatta a köveket kenyérré a maga éhségének csillapítására. Ellenben kenyeret szaporított, hogy jóllakasson mintegy ötezer, Isten országáról szóló tanítást hallgató embert.

Nem fogadta el a földi királyságot, de hirdette Isten országát, és ennek az országnak nem e világból való királyságát.

Nem szállt le dicsőségesen a templom párkányáról, nem szabadította fel Izraelt, nem állította helyre Dávid királyságát. E helyett vállalta a megalázó, gyötrelmes kínszenvedést és a kereszthalált a Golgotán.

 

Nehéz megérteni az Evangéliumot. Nem az evilági ember gondolkodásmódja és logikája tükröződik benne. Még nehezebb a mindennapi életet ehhez igazítani. A világ nem a jézusi logikát követi, sokkal inkább a pusztai kísértő, a paradicsomi kígyó, a nagy szemfényvesztő hatása alatt áll.

 

Ha valaki olyan hatalommal rendelkezik, hogy képes a köveket is kenyérré változtatni, ha képes a semmiből kenyeret teremteni, az konkurenciát jelent. Azok számára, akik néptömegeket tartanak szegény sorban a kizsákmányolás révén. Akik a kenyér, és egyéb árucikkek árát, a pénz értékét úgy határozzák meg, hogy az csak, és kizárólag az ő önző érdekeiknek feleljen meg. Akik a munkabért úgy szabályozzák, hogy az a profit maximalizálását szolgálja. Ebbe az önző, pénzsóvár, hataloméhes életformába nem fér bele a szeretet, az ingyenes kegyelem. Az önmagát istenítő, a hatalommámortól, a töménytelen mennyiségben felhalmozott pénztől megrészegült ember csak önmaga dicsőítésére képes. A „szeresd Uradat, Istenedet, és csak neki szolgálj” parancs vörös posztó a szemének. A felebaráti szeretetet pedig idejétmúlt gyöngeségnek tartja.

 

A törvények felett állók számára a bűn nem létező kategória. Bűnt csak az „alattvalók”, az alul lévők követhetnek el. A bűn fogalmát újra definiálják. Már nem az erkölcsi normákon alapuló együttélési szabályok áthágását jelenti, hanem teljesen önkényesen újrafogalmazott jelentése lesz.

 

Mai világunkban semmi nem az, aminek látszik. Álarcot viselő Bűn-pártolók bitorolják a hatalmat a világot irányító szervezetekben. Az EU vezetése az Unió népeinek életét szabályozó törvényeket két lábbal tiporja. Teljesen ismeretlen, ellenőrizhetetlen, más kontinensről származó, más kultúrával rendelkező tömegeket telepít be Európába. Név nélküli bankkártyákat osztogatnak ismeretlen (sokszor terrorista), illegálisan a kontinensünkre érkező személyeknek. Iratokkal látják el azokat a magukat menekülteknek nevező egyéneket, akikről fogalmuk sincs, hogy kicsodák.

Az EU parlament Bűn-pártolóvá vált. Az őshonos európai népek jogait semmibe veszik, az európai kisebbségek jogai szóba sem kerülnek. Ehelyett az európai adófizetők pénzét osztogatják gátlástalanul az idegen tömegeknek. A keresztény identitásukat még megőrző, demokratikus országok ellen rágalomhadjáratot folytatnak, és mindenféle törvénytelen eszközzel igyekeznek ártani.

Humánumra, emberi jogokra, felebaráti szeretetre hivatkoznak - amikor a migránsnak titulált tömegek betelepítéséről van szó.

 

Valójában hogyan is működik ez az európai polgár vonatkozásában?

Minden tisztességes embert felháborított, amikor a Norvégiában 77 embert lemészároló tömeggyilkos Anders Behring Breivik részére a bírónő több millió forintnak megfelelő összeget ítélt meg „kártérítés” gyanánt.

Gondolhatnánk, hogy ez nálunk nem fordulhat elő - sajnos igen. A tiszavasvári tanárembert a saját gyermekei szeme láttára brutálisan meggyilkoló olaszliszkai cigány bűnözőnek is megítélt a bíró ötmillió forintot - szintén „kártérítés” címén. A meggyilkolt tanár családja eddig egy fillér kártérítést sem kapott (mert a bűnözőktől nem lehetett lefoglalni semmit). Felháborító!

 

A pénz, a Mammon lett az isten! A tömeges hitehagyás (mint ahogyan az az Evangéliumban írva van) korszakát éljük. Minden, és mindenki eladható, és pénzért megvehető. Még az ember is: testestől-lelkestől.

 

Félelmetes, ahogyan az ember viszonyult (és viszonyul ma is) Krisztushoz, az Isten Fiához. Egyértelmű, a napnál világosabb jelek és csodák kísérték az Úr útját. Valóban vaknak, lelki vaknak kellett ahhoz lenni, hogy valaki ne ismerje fel az isteni eredetet. Mert még a testi vak, a vakon született ember is felismerte Isten Fiát. Hangosan kiáltva kérte, hogy tegyen vele csodát - és a vak szemei megnyíltak. A határtalan gőgtől megvakult „törvénytudók” számára a takargatott bűneiket feltáró Világosság volt Krisztus, akinek a jelenléte elviselhetetlen lett a számukra.

 

„Áll a cirkusz, áll a bál - a pénz körül.

Járja koldus, és király - s a Sátán örül.” - írja Shakespeare. Mennyire igaz ez napjainkban is! Cirkusz van tisztességes, elkötelezett munka helyett a politikai élet globális és lokális színpadán egyaránt. Álarcos, jól fizetett figurák játszák a rájuk osztott dicstelen szerepet. Tobzódik a Gonosz. Krisztus ismét a Golgota felé tart. Isten igaz népe üldözést szenved. A mai világ Istenhez hű prófétái is keresztet hordoznak. Az Urat 30 ezüstpénzért eláruló júdások száma jelentősen megszaporodott. A nagypénteki sötétség vetül a világra.

 

De mi már tudjuk, hogy ismét felvirrad, és a nagypénteki sötétséget felváltja Húsvét-vasárnap ragyogó fényessége. A halál eltűnik a Feltámadás dicsőségében.

Ezért jött el Jézus, ezért testesült meg az Isten Fia: hogy a halál, a bűn fogságából kiszabadítsa az embert. „Ne féljetek!” - mondta szentatyánk, II. János Pál pápa. „Ne féljetek, én legyőztem a halált!” - mondta az Úrjézus. Ne féljetek a gonosz lélektől, mert nincs hatalma Isten gyermekeinek lelke fölött! Isten a világ teremtője, és mindenható Ura! Öröktől fogva, és mindörökké! A Sátán csak teremtmény, aki ideig-óráig bitorolhatja csak a neki megengedett korlátozott hatalmat. Aki vele szövetkezik, kizárja magát Isten örök országából - bármilyen magas rangja is van a földi életben.

 

A szükségtelennek, rossznak vélt szenvedést Jézus Krisztus felmagasztalta, és az üdvösség forrásává tette. Nem hiábavaló tehát a kereszthordozás. A via Dolorosa, a szenvedés útja az örök életre való feltámadáshoz vezet. Ez az Evangélium titka. Ezt értették meg a szentek, az életüket feláldozó vértanúk.

Ezt kellene megérteni a mai kor emberének is.

 

A.D.2019.03.28.©JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#1    2019.03.29.   08:35:15   Kriszta
Qui habet aures audiendi, audiat!
Módosítva: 2019.03.29.   08:41:18-kor Kriszta által