Tiszta Forrás
2023. december 03.   
Névnap: Ferenc, Olívia

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
20 látogató

Látogatások

- ma: 6
- tegnap: 131
2019.11.05. 00:15 JóB
Hozzászólások: 3

„Pachamama” vagy Jézus Krisztus

„Pachamama” vagy Jézus Krisztus

(A kapcsolódó dokumentumokat ld. a cikk végén!)

Máté Evangyélioma 24. rész

 

11. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.

12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

13. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.

14. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.

15. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg).

 

 

Ha visszatekintünk az emberiség történetére, megvizsgáljuk a különböző korok kultúráját, a különféle népcsoportok szokásait, szertartásait, akkor jelentős eltéréseket figyelhetünk meg. A létfenntartásért folytatott küzdelem, a transzcendens irányultság sok mindenben hasonlóvá formálta a különböző népek mindennapjait, de a különbségek mégis szembeötlőek. Egy történész, vagy egy néprajzkutató egy-egy korszakot akár egy emberöltőn keresztül is vizsgálhat, olyan sokrétű a téma.

A Krisztus előtti korokra általában sokistenhit volt a jellemző. A görög mitológiában az istenek a néphit szerint az Olympos hegyén laktak, és hasonló tulajdonságokkal rendelkeztek, mint az emberek. Egy-két kivétel persze akadt: hallhatatlanok voltak, és földöntúli hatalommal rendelkeztek. A római birodalom isteneinek a számát még talán a császár sem tudta. Több császár nemes egyszerűséggel magát is az istenek közé sorolta. Egyes istenek kiemelkedtek a többi közül, ezeknek előszeretettel emeltek különféle kőszobrokat, hogy előtte hódolhassanak. Nemegyszer mutattak be emberáldozatokat is a haragvó isten kiengesztelésére. Ezekben a pogány szertartásokban különféle mágiák segítségével igyekeztek a túlvilági lényekkel (szellemekkel) kapcsolatba lépni.

Jézus Krisztus megtestesülése egy új korszak kezdetét jelentette az emberiség történetében. Jézus születése az újkori időszámítás kezdete. Isten a Szentháromság második isteni személye által adott kinyilatkoztatásában egyértelművé tette: csak egy Isten létezik, aki megteremtette a világmindenséget, minden élő lényt, így magát az embert is. Az embert saját képmására és hasonlatosságára teremtette meg: a megformált anyagi testbe lelket lehelt. Isten az embert szabad akarattal rendelkezőnek teremtette az örök életre, és örök boldogságra. A Sátán, a bukott angyal kísértése miatt az ember megszegte Isten parancsát, ezért kiűzetett a Paradicsomból.

Isten elküldte egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, hogy megszabadítsa a bűn rabságából az embert, és visszaadja istengyermeki méltóságát és szabadságát. Az ember örök üdvösségéért még az életét is feláldozta.

Az isteni kinyilatkoztatás megőrzését és továbbadását Krisztus az általa alapított Egyházra bízta. Péter apostol és utódai, a pápák, a papság és minden megkeresztelt ember kötelessége Isten szavának, az Evangéliumnak a hiteles hirdetése, az abban foglaltak megtartása, a Krisztus által alapított Oltáriszentség méltó imádása. Az egyház felszentelt szolgáinak mindenek felett álló, legfontosabb feladata a szentmise méltó bemutatása, ahogyan azt az utolsó vacsorán a mi urunk Jézus Krisztus bemutatta.

A Krisztus által közölt kinyilatkoztatás megszüntetett minden korábbi áldozatot. Megszüntette a pogány kultuszokat, a bálványok imádását. Minden emberi próbálkozás, - mely nem evangéliumi igazságokat hirdet, és nem krisztusi meghatalmazás az alapja - tévtanítás.

Máté evangélista idézi Dániel próféta látomását:

„…látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg).” Mt.25.15.

Mit jelent ez?

Egyházunk szent helyei elsősorban a felszentelt templomok, ahol a napi szentmise áldozatot mutatják be Isten felszentelt papjai. A Jézus által az utolsó vacsorán elmondott szavakkal, ugyanúgy, évszázadok óta.

 

- Mit keres akkor a vatikáni templomban a dél-amerikai pogány kultusz „Pachamama”(„Földanya”) szobra, egy fából faragott csónak és egy homoszexuális, LMBT színekkel kifestett halászháló?

- Miféle rítusú „szertartást” mutatnak be a vatikáni kertben Ferenc pápa részvételével?

- Miféle keresztutat járnak Rómában a pán-amerikai szinódus résztvevői?

 

Az alábbi tények és képek önmagukért beszélnek.

Amazon Synod's Stations of the Cross Fuse Politics and Paganism With Piety:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=252&v=aBYCHlD1oM0

 

"Keresztutat" járt Rómában a pán-amazóniai szinódus résztvevőinek egy csoportja

 

 

"Keresztutat" járt Rómában szombat reggel a pán-amazóniai szinódus több mint 250 püspök, pap, szerzetes, és laikus résztvevője. Az Angyalvár lábától a Szent Péter térig haladt ájtatosság 14 állomásának mindegyike Amazónia egy-egy helyi régióját jelenítette meg. A résztvevők az imádságra drapériákkal és táblákkal vonultak fel, amelyeken kifejezték szolidaritásukat az amazóniai térség bennszülött lakossága felé.

Az eseményen szolidaritásból észak-amerikai és kanadai indián képviselők is megjelentek, a felvonulás pedig egy lakota indián szertartással vette kezdetét. Ennek keretében a megjelenteket zsályából készült füstölővel "megtömjénezve" és sastollakkal megérintve "áldották meg". A füstöt a résztvevők a kezükkel igyekeztek magukhoz terelve belélegezni.

A szertartáson egy kenuba helyezve ismét körbehordozták azt a mezítelen, várandós női szobrot, amelynek az elmúlt napokban többféle, ellentmondásos értelmezése is született. Egy a szobrot a római Santa Maria in Traspontina templomban kiállító perui pap szerint az "az Amazóniai Szűzanyát" és magát Istent is ábrázolja, aki "egyszerre Atya és Anya".

A szobor a pán-amazóniai szinódus tárgyalótermében kihelyezett változatára egy amazóniai püspök azt állította a szinódus sajtótájékoztatóján, hogy az "a termékenységet, a nőt, az életet" szimbolizálja, amelyek mindegyike jellemző az amazóniai térségre, és ragaszkodott ahhoz, hogy a faragvány értelmezéséhez "szükségtelen bármiféle kapcsolatot teremteni Szűz Máriával vagy egy pogány elemmel". A szinódus több újságíró kommentátora ugyanakkor a női alakot - az ábrázolása alapján - az amazóniai bennszülöttek "Pachamama" ("Földanya") termékenység-istennőjével azonosította.

A keresztút alatt nemcsak a kenut és a szobrot, de a szintén több helyszínen feltűnt szivárványszínű halászhálót is körbehordozták. A keresztút állomásain ezeket, és egyéb más bennszülött tárgyakat a résztvevők által formált kör közepére helyezték. A keresztutat gitár, törzsi dob, és más húros hangszerek zenéjével kísérték.

Az ájtatosság a római Santa Maria in Traspontina templomban ért véget, ami a pán-amazóniai szinódus kezdete óta napi szinten meghökkentő szertartások (lásd még ITTITTITT, és ITT), provokatív személyek, és egy furcsa kiállítás gyűjtőhelye.

 

Forrás: Katolikus Válasz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ld. még:         Ferenc pápa prédikációja a bálványimádásról 2018. 08. 04 - én

............................................................................................................................................................................

Ferenc pápa katekézise: A jóslás, a varázslás nem keresztény, ha hiszel Krisztusban, hagyatkozz őrá!

Magyar Kurír - 2019. december 4. szerda | 22:44

 

Részlet a pápa beszédéből:

…akik Artemisz-istennőszobrokat készítettek, egy vallásgyakorlatból igazi üzletet csináltak. Kérlek benneteket, gondolkodjatok el ezen.

„Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra!” Ez a pásztor munkája: vigyázni; vigyázni magára és a nyájra. A pásztornak vigyáznia kell, a plébánosnak vigyáznia kell, virrasztania kell, a papoknak vigyázniuk kell, a püspököknek, a pápának vigyázniuk kell. Virrasztani, hogy őrizzük a nyájat, és vigyáznunk kell magunkra is. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy lássuk, miként teljesítjük ezt a vigyázási kötelességünket.

„Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amelynek őrzőivé tett titeket a Szentlélek, hogy pásztorként gondoskodjatok Isten egyházáról, amelyet tulajdon vérével szerzett magának!” (ApCsel 20,28) – ezt mondja Szent Pál. 

 

 

Szép beszéd, valóban el lehet gondolkodni rajta. Mint ahogy a fenti cikkben leírtakon is.

 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#3    2019.11.17.   19:49:04   Kriszta
Módosítva: 2019.11.18.   07:20:04-kor Kriszta által
#2    2019.11.17.   19:43:00   Kriszta
Testvérek!
Az alábbi írást egy nagyon kedves, talán mondhatom ,hogy barátom-tól kaptam amit most megosztok veletek.

Imára és engesztelésre szólítanak az ördögűzők, az Egyházban erősödő démoni befolyás visszaszorítására!
A National Catholic Registerben közzétett közös nyilatkozatban négy ördögűző arra kéri a katolikus híveket, hogy december 6.-án imádkozzák minél többen a rózsafüzért és általuk javasolt imákat Jézus Szentséges Szívéhez, valamint végezzenek „valamilyen önmegtagadó cselekedetet, mint pl. böjt, számunkra kedves dologtól való megtartóztatás vagy az áldozathozatalnak bármilyen formája”.
A nyilatkozat szerinti szándék szerint erre azért van szükség, hogy „a közelmúlt eseményeinek köszönhetően erőt nyert ördögi befolyástól megszabadítsuk az Egyházat”.
Az ördögűzők, akik a hivatásuk sajátos jellege miatt névtelenséget kértek, az alábbiakban indokolták kérésüket.
A Pán-amazóniai szinóduson megjelent andoki indiánok istenszobra, Pachamama tiszteletére rendezett ceremónia, a vele kapcsolatosan elhangzott, őt tisztelő szavak szerintük voltaképpen egy démont dicsőítettek.
Őszintén szólva nem volt megszokott látvány a pogány idol előtt, a pápa jelenlétében hajlongó szerzetes, valamint a furcsa rituálé a vatikáni fák árnyékában… Mint ahogy az sem, hogy mindezek után körmenetben vitték a szobrokat a Szent Péter Bazilikába, majd egy Mária templomban, annak oltáránál helyezték el a természeti népek által istenábrázolásként tisztelt alkotásokat. Az ördögűzők felhívják a figyelmet arra, hogy a Szentírás a pogány istenábrázolások előtt bemutatott szertartást egyértelműen ördögöknek való áldozat bemutatásának, a velük való együttműködésnek minősíti (1Kor 10,20-21), illetve felhívja a figyelmet arra, hogy minden, a pogány népek istenségei valójában démonok! (Zsolt 95,5; 106,37)
„Ezek az események felhívják a figyelmet arra, hogy egy lelki harcban élünk, amely magában az Egyházban folyik” – fejtették ki zárásul az exorcisták.

Forrás: B.T.
Módosítva: 2019.11.17.   19:48:22-kor Kriszta által
#1    2019.11.13.   23:29:29   JóB
Egy-két reakció a nemzetközi sajtóból:

Contra recentia sacrilegia - Ferenc pápa (bálvány) szentelő cselekedetei elleni nemzetközi tiltakozás:

https://katholisches.info/2019/11/12/contra-recentia-sacrilegia-internationaler-protest-gegen-sakrilegische-aktionen-von-papst-franziskus/

Athanasius Schneider püspök engesztelési imája az Amazonas szinóduson történt bálványimádásért:

https://katholisches.info/2019/11/09/suehnegebet-von-bischof-athanasius-schneider-wegen-der-goetzendienerei-bei-der-amazonasynode/

Az inka gyermek áldozatok:

https://katholisches.info/2019/11/11/die-kinderopfer-der-inkas/
Módosítva: 2019.11.13.   23:37:28-kor beckerj által