Tiszta Forrás
2023. szeptember 26.   
Névnap: Jusztina, Kozma

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

NAPI EVANGÉLIUM: 2023-09-26 ~ ~ ~ ~ Odajöttek hozzá az anyja és testvérei, de nem juthattak hozzá a sokaság miatt. ~ ~ Szóltak neki: ˝Anyád és testvéreid kinn állnak, látni akarnak téged.˝ Ő azonban ezt felelte nekik: ˝Azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik.˝ /Lk 8,19-21/ ~ ~ ~ ~ Ezek az evangélium igéi.

Jelen van

0 felhasználó
20 látogató

Látogatások

- ma: 43
- tegnap: 162
2020.01.30. 00:05 JóB
Hozzászólások: 3

Globalizált rasszizmus

Globalizált rasszizmus

Ha azt a szót halljuk, hogy rasszizmus, akkor általában arra gondol a halandó ember, hogy egy színes bőrű faj (nem fehér), vagy egy vallási közösség (amely nem keresztény) elleni gyűlöletről van szó.

Eddig legalábbis ezt gondolta az Európában élő ember. Természetesnek vélte mindenki, hogy ez ellen küzdeni kell minden eszközzel.

 

 

 

 

 

 

Hogy valójában van-e rasszizmus (mondjuk Európában), vagy nincs, annak eldöntésére külön, erre „szakosodott” csoportok jöttek létre. Napjainkban a rasszizmus szó teljesen elszakadt a valódi értelmétől, időnként a valósággal köszönő viszonyban sincs, az önérdekű politikai csatározások mozgatórugójává vált. A globalizált mainstream-média világában a verbális kommunikáció és a naturális valóság között mély szakadék tátong. A virtuális tér nagyban hasonlít egy színházra: a színészek eljátszanak egy betanult szerepet a rendező utasításai szerint. Itt senki nem önmaga: a díszletek, a szerepnek megfelelő kellékek, a betanult szerep minél hitelesebben történő eljátszása hivatott élethűvé tenni a színdarabot.

 

Ezt éljük most. A probléma csak az, hogy a mesterségesen szított gyűlölet céltáblája nem más, mint a fehér ember. Akinek a kultúrája, múltja a kereszténységben gyökerezik. Akinek az értékrendjében a család még mindig szent. Aki értékteremtő munkájával keresi meg a kenyerét. Akinek elege van a háborúkból, a különböző „izmusok” által rákényszerített ideológiákból, aki békés életre vágyik.

 

Az elmúlt évszázadok egyik legnagyobb traumája volt a valamikori római birodalom területén kialakult, és az üldözések után Nagy Konstantin császár által elismert kereszténység nagymértékű térvesztése. A Mohamed által létrehozott - hódító, politikai jellegű - iszlám elfoglalta a kereszténység legfőbb védőbástyáját, Konstantinápolyt, Kis-Ázsiát, Észak-Afrikát, és Európa területének egy részét is. Mind a zsidó, mind pedig a keresztény vallás, és annak követői potenciális ellenséggé lettek nyilvánítva. Az akkor még keresztény Európa népeinek összefogásával, a Magyar Királyság jelentős áldozatvállalásával sikerült visszaszorítani ezt a hódító mohamedán tömeget.

 

Nincs új a Nap alatt - tartja a közmondás. A hódító szándék mit sem változott. Az iszlám tanítás ma ugyanaz, mint Szulejmán szultán idejében. Csak a módszerek változtak. Európa vezetői és a globális háttérhatalom nagyhatalmú pénzemberei hajókon szállítják Európába a „menekültnek” titulált muszlim-arab és afrikai embertömegeket. Illegálisan, minden menekültekre vonatkozó törvényt lábbal tiporva. Aki ez ellen a gyakorlat ellen szót emel, és figyelmeztet az Európában érvényben lévő törvények betartására, azt azonnal megbélyegzik.

A virtuális térben zajló irányított közbeszéd átértelmezi a szavak eredeti jelentését. A migráns, vagy menekült szó teljesen új értelmezést kapott. Már nem az a szerencsétlen rászoruló értendő alatta, akinek menekülnie kellett hazájából. Aki igazolni tudja személyazonosságát, igazolni tudja, hogy üldözött saját hazájában. Aki az első, biztonságos országban kéri az oltalmat maga számára.

Nem! Ez alatt a szó alatt mindazon emberek sokasága értendő, akik megjelentek Európa országainak határainál, illegálisan behatolnak az országba, teljesen ismeretlen a személyük. Akik követelőznek, a törvényeket semmibe veszik, megtámadják az országot védő rendfenntartó egységeket. Akik jogot formálnak arra, hogy bármely országba behatolhassanak, és szabadon, a maguk törvényei szerint élhessenek az országban élő adófizetők pénzén.

 

Sajnálatos módon mostanában elszaporodtak a közbeszédben is a fehér ember elleni negatív megnyilvánulások. Nem a valamikori pénzsóvár gyarmatosító kapitalisták ellen szólnak (akik a fehér emberek közül még ezrelékben sem kifejezhető kisebbséget alkottak), hanem a fehér faj ellen. Sajnos még a keresztény egyház egyes papjai (püspökei) sem kivételek ez alól. A globalizált világ háttérhatalmi gurujai már jelentős pénzügyi, politikai befolyást szereztek Európa országainak nagy részében. A fizetett hazaárulók napi szinten botránkoztatják meg a jóérzésű embereket. Gyűlöletkeltő akcióikkal, beszédeikkel, uszító magatartásukkal sokkolják a közvéleményt. A cél a káoszteremtés, minden erkölcsi és emberi érték megsemmisítése. Még egy primitív molnársegéd sem engedhetne meg magának olyan rasszista kijelentést, ami a médiában hangzik el időnként: támadva a normális, keresztény fehér embert. Az irányított, és mesterségesen gerjesztett rasszizmus innen eredeztethető.

 

Amikor egy hátrányos helyzetű etnikumot az igazságszolgáltatás kulcspozícióiba beférkőzött bűnözők a globális, nemzetellenes oligarchák segítségével profitszerzésre használnak fel, akkor ott tetten érhető a fajgyűlölet is. A becsületesen dolgozó, adófizető magyar állampolgárok ellen, a munkájukat lelkiismeretesen végző közalkalmazottakkal ellen. Az ál-civil szervezetek és alapítványok célja nem a hátrányos helyzetük miatt lemaradók oktatásának, nevelésének, társadalomba való beilleszkedésüknek az elősegítése, hanem a többségben lévő, becsületes emberek elleni uszításuk.

Ezek a külföldi pénzből jól prosperáló alapítványok talán támogathatnák az egyház azon karitatív intézményeit és projektjeit is, melynek önzetlen munkatársai a  hátrányos helyzetű csoportok oktatásáért, életminőségük javításáért fáradoznak nap, mint nap. Ez bizonyára nem lenne olyan látványos, mint a médiavisszhangtól reflektorfénybe kerülő törvénytelen akcióik, de mindenképpen hasznosabb lenne.

 

Ha visszatekintünk az elmúlt évszázadok történetére, megállapíthatjuk, hogy a rasszizmus a totalitárius rendszerek, a diktatúrák szüleménye, és sajátossága. Az ókori római birodalom a Divide et impera (Oszd meg, és uralkodj felette!) elvet alkalmazta hatalmának megtartására. Néró császár - ez az abnormális pszichopata - a birodalomban élő keresztényeket tette felelőssé minden rosszért. A gyűlöletszítás, az ellenségkeresés minden korban azt a célt szolgálta, hogy elterelje a figyelmet a diktatúra gazemberségeiről. Róma egyes császárai, és a későbbi korok diktátorai is istenként tiszteltették magukat. Néró (a mai Colosseum helyén) monumentális szobrot állíttatott fel magának (ezt nevezte a népnyelv colossusnak, erről kapta a nevét az Amfiteatrum Flavium, mai nevén a Colosseum). A szobor előtt hódolhattak, és mutathatták be áldozatukat az alattvalók. Néró halálakor a szobrot a népharag megsemmisítette.

Az újkori diktátorok szobrai is hasonlatosak. A nagy generalissimus, Sztalin szobrai is ugyanazt a célt szolgálták (vagy gondolhatunk a még mindig álló Észak-Koreai dicsőséges nagyvezérek szobraira is.).

 

A globalizált világot ugyanez jellemzi: a népek, népcsoportok, fajok, etnikumok egymás ellen való kijátszása. A totális megfigyelés, az ember megfosztása az őt megillető természetes szabadságától. A mindent, és mindenkit befolyásolni és irányítani akaró, Isten ellenes (ezáltal ember ellenes) multinacionális háttérhatalom átfogó projektje ez, melyről a Szentírás lapjain részletesen olvashatunk.

 

A diktatúrák mind megbuktak. A gonosz céljai, és törekvései soha nem fogják elérni a céljukat, bármennyi ember is adja el a lelkét. Isten a világ ura öröktől fogva, és az is marad mindörökké. Az Ő nyája soha nem fog elfogyni. Lehet, hogy kevesen maradnak a nyájból, de aki igazán hozzá tartozik, az megmarad. Ez a maradék áll majd Isten jobbján az Ítélet napján, mikor számot kell adnia minden embernek. Aki jót cselekedett, az eljut az örök üdvösségre, aki gonoszat, az pedig az örök kárhozatra.

 

Amit most cselekszünk, az határozza meg az örök sorsunkat. Vagy a gonoszság tüzes pokla nyel el, vagy az örök boldogság otthona vár ránk. Rajtunk múlik, hogy mit választunk!

 

A.D.2020.01.29.©JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#3    2020.02.01.   08:29:05   JóB
Mi pedig imádkozzunk ellenségeinkért (és ellenségeink helyett):

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.


Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
ments meg minket a pokol tüzétől,
vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
Amen.
Módosítva: 2020.02.01.   08:29:52-kor JóB által
#2    2020.01.31.   15:37:56   JóB

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának közleménye:https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-magyar-katolikus-puspoki-konferencia-allando-tanacsanak-kozlemenye
#1    2020.01.30.   07:32:46   Kriszta
„ Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlölet valamiket, ugye fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én, mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen: ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük. Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: ebből – mondom csöndesen nektek ”
Niedermüller Péter


Niedermüller Péter politikus, 2014 óta a Demokratikus Koalíció alelnöke, 2014–19 között az EP-képviselője, (!)
2019 októberétől Budapest VII. kerületének polgármestere.https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=VzDyTBE2ZjU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=ImrooU6XvsY

https://pestisracok.hu/on-hova-kuldene-neandermuller-petert/
Módosítva: 2020.01.30.   07:45:49-kor Kriszta által