Tiszta Forrás
2023. december 10.   
Névnap: Judit, Loretta

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 136
- tegnap: 148
2020.11.30. 20:00 JóB
Hozzászólások: 0

Black hole, avagy a virtuális világ csapdája

Black hole, avagy a virtuális világ csapdája

 

Nem régen léptünk át egy nevezetes évfordulót. Egy olyan dátumot, amely nemcsak századforduló, hanem ezredforduló is volt egyben. Átléptünk a XXI. századba, és átléptünk a III. évezredbe. A várakozással, a szenzációéhes médiahírekkel ellentétben nem lett vége a világnak. Sem a maja naptár, sem az egyéb jóslatok, sem a világvége-váró szekták napra pontos dátumai nem jelentettek semmit. A világ nem pusztult el, minden úgy folytatódik tovább, mint ahogy eddig.

Vagy mégsem?

 

 

 

 

Valami megváltozott: mintha egy láthatatlan törésvonal mentén kettészakadt volna az eddig ismert világ. Egy valóságos világra, és egy virtuális világra. A valóságos, látható, hallható, tapintható világ realitását kezdi felváltani egy virtuális térben létező, manipulált világ. Ez a világ látszatra hasonlít a valóságos világra, de mégis teljesen más. Mondhatjuk, hogy az ellentétje. Míg a valóságos világ jelenségeinek, történéseinek megismerése legtöbb esetben a személyes megtapasztalás útján valósul meg, addig a látszatvilág a manipulált információk révén hat az emberekre.

Az új évezred az információ áramlás robbanásszerű fejlődését hozta magával. Az internet, a televízió, a mobil híradástechnikai csúcstechnológia lehetővé tette, hogy a valóságos világ információ készlete egy virtuális adatbázisba kerülhessen. Ennek az adatbázisnak a felhasználása révén jelentősen befolyásolhatóak az egyes embercsoportok. A célirányos információk alkalmasak lehetnek a véleményformálásra is.

 

Régen, a középkorban, a kézzel és állati erővel történő földművelés korában ez a mondás járta: „Cuius regio, eius religio!”(„Akié a föld, azé a vallás!” - átvitt értelemben a hatalom).  A nagyobb földterület feletti uralom nagyobb hatalmat is jelentett. A gyarmatosítás nem titkolt célja a minél nagyobb földterület megszerzése és kizsákmányolása volt.

Ma azt mondhatnánk: „Akié az információ, azé a hatalom!”. Az információgyűjtés, tárolás és szolgáltatás manapság stratégiai jelentőséggel bír. A valamikori nemzetállamok újságjai, rádiói, televíziós csatornái, szinte a teljes hírközlési spektrum a privatizáció és globalizáció folytán a multinacionális cégek kezébe került. A mindent átszövő, és mindenhol jelen levő internet hálózat használata a mindennapi élet szerves részévé vált. A hivatali ügyintézés, a pénzforgalom, a vásárlás, stb. ma már szinte kizárólag az interneten keresztül történik. Szinte kötelező jelleggel.

Ki üzemelteti és irányítja ezt a mindent behálózó virtuális rendszert? A Google, a Youtube, a Facebook és hasonszőrű társaik. Ez egy nemzeti (és nemzetközi) törvények felett álló globális magánhálózat. Az információs eszközök, ezek szoftverjei és a multinacionális hálózatok mind az ő kezükben vannak (pl. Microsoft). Ezzel a világméretű, az egyes ember minden cselekedetét és mozdulatát megfigyelni és dokumentálni képes technikával az egyén egy totális ellenőrzésre képes virtuális világba kerül. Ennek révén a világ egy színházhoz válik hasonlóvá, ahol az egyén cselekvő emberből manipulálható nézővé válik. Az előadás a forgatókönyvíró és a rendező elképzelései és előzetes utasításai szerint zajlik.

 

Nézzük meg közelebbről, hogyan is működik ez a gyakorlatban!

 

Mintapéldának vegyük Amerikát (de vehetnénk nyugodtan Európát is). Amerikában (a valamikori demokráciájáról és emberi szabadságjogokról híres Egyesült Államokban) a fegyvertartás az alapvető emberi jogok része. A honi rendőrségnek nincs könnyű dolga, mert állandó életveszélyben dolgoznak. Itt a bűnözők is a legkorszerűbb fegyverekkel vannak felszerelkezve.

A rendőrjárőr igazoltat egy ismert köztörvényes bűnözőt (ez adott esetben lehet bármilyen bőrszínű, bármely etnikumhoz tartozó, bármilyen nemű és korú - ennek rendőri szempontból nincs jelentősége). A bűnözőt biztonsági okokból földre kényszerítik (mint hasonló esetben a világon bárhol). A megbilincselés során a szokásos kényszerítő eszközöket alkalmazzák (máshol is így tanítják a kiképzések során). A bűnöző meghal a rendőri intézkedés során (vagy utána).

Ezek után a szabadságjogairól híres demokráciában mi lenne a helyes eljárás? Nyilván ki kell vizsgálni az illetékes hatóságoknak a rendőri intézkedés jogszerűségét és szakszerűségét. Meg kell állapítani a halál pontos okát. Mindezek után, ha esetleg törvénysértést állapítanának meg, a vétkeseket a vonatkozó jogszabályok alapján kell felelősségre vonni. Ha nem történt szabályszegés, és nem terheli felelősség az intézkedő rendőröket, akkor nyilván nem vonhatók felelősségre.

Az ország történelmét ismerve, a valamikori fekete-fehér ellentétre tekintettel ilyen esetekben a vizsgálatok eredményét és a bizonyítékokat is ismerteti a hatóság a közvéleménnyel.

Itt válik szét a valóságos világ, és a virtuális világ. A valóságos világ tényeivel szemben a virtuális világban fikciók léteznek, feltételes módban történik a hírközlés (a hír-gyártás).

Nézzük, hogyan! Az irányított média felállította az esetről a maga koncepcióját (a tények ismerete nélkül, a hatósági vizsgálatok befejezése előtt), és hisztérikus kampányba kezdett a rendőrség és a fennálló kormány ellen. Az elhalálozott bűnözőt nemzeti hősnek kiáltotta ki, és a felheccelt (sokak szerint a háttérből jól megfizetett) csőcseléket a társadalomra zúdította. Mindezt a feketék védelmében, a rasszizmus ellenesség jegyében. Az eredmény ismert: céltalan rombolás, gyújtogatás, fosztogatás, fehér és fekete bőrszínű rendőrök és ártatlan családanyák hidegvérrel történő meggyilkolása.

A virtuális világban a hazugság, a félrevezetés, a manipuláció a randalírozó, káoszt teremtő csőcseléket életvédő, demokrata, szabadságszerető tüntetőkké lépteti elő.

 

Európába számolatlanul áramlanak be Ázsiából, Afrikából a migránsnak nevezett embertömegek. Az NGO szervezetek „menetrendszerűen” közlekedő hajói „mentik ki” őket Ázsia és Afrika partjainál a gumicsónakokból. Nem a legközelebbi (Afrika és Ázsia) part menti szárazföldre szállítják őket, hanem keresztül a Földközi-tengeren - Európába. Ellenőrizetlenül és számolatlanul. Okmányok nélkül: ha valaki szíriai menekültnek vallja magát, akkor a legújabb EU-s verdikt szerint az úgy is van. Mit sem számítanak az EU konszenzussal elfogadott menekültügyi törvényei, amelyek garantálják a valódi menekültek védelmét. Ezek a bevándorlók illegálisan lépik át Európa és a nemzetállamok határait. Az sem szúr szemet senkinek, hogy ezek a bevándorlók nyíltan hangoztatják, hogy Európában - elsöpörve az évezredes kultúrát, a demokratikus társadalmi berendezkedést, a zsidó-keresztény hagyományokat - a Sária-törvényeken alapuló iszlám államot akarnak létrehozni.

A globalizált mainstream-média a virtuális térben bemutatja a könnyes szemű kisgyermekekkel érkező, szánalomra méltó szegény menekülteket. A megvásárolt politikai vezetők emberbaráti szeretetről és kötelességről beszélnek, az egyház egyes elöljárói pedig az Evangéliumot idézve a felebaráti szeretetre hivatkoznak. Az EU parlamenti vezetői munkaerőről, a népességfogyás megállításáról, és gazdasági fellendülésről szónokolnak.

Ez a virtuális tér média által manipulált világa.

 

A valóság teljesen más: meggyalázott templomok, mise közben brutálisan meggyilkolt papok, nagyvárosok utcáin békés járókelők szinte naponta történő megkéselése, gépfegyverrel történő lemészárlása, robbantások, emberek lefejezése, gátlástalan terror a sátánista gyilkosok „Allah akbar” kiáltásaival.

Mindez a globalizált média hírcsatornáin egyáltalán nem, vagy erősen szűrve jelenik meg.

Inkább egy nem létező, virtuális világot vázolnak fel, ahol a világ vezetői egy szép, új világot teremtenek majd. Ennek része a multikulturális (értsd: migránsokkal feltöltött) társadalom, az egyének teljes szabadsága, a férfi, a nő, és a család fogalmának eltörlése, az azonos neműek együttélésének privilegizálása, a hagyományos emberi értékek (kulturális, vallási, jogi, stb.) teljes eltörlése.

Ennek jegyében történik a még hagyományos módon gondolkodók „érzékenyítése”. A buzik által kisajátított szivárványszínek már megjelentek a nemzetközi labdarúgó szövetség reklámjain, zászlóján, a Forma 1. versenyeken, a nemzeti parlamentek „érzékenyített” képviselőinek gondolkodásában és tetteiben, a gyermekeknek készülő mesekönyvekben és rajzfilmekben, szinte az élet minden területén.

 

Mi folyik itt? Mi ennek a globális őrületnek a célja és ki az irányítója? Miért akarják a keresztény alapokon nyugvó egyetemes emberi kultúrát megsemmisíteni? Miért gyűlölik annyira a szereteten alapuló keresztény vallást, miért gyilkolják naponta a világ minden részében a keresztényeket?

 

Értelmes és racionális válasz nincs erre a kérdésre. Hogy megértsük jelen világunk eseményeit, vissza kell menni az időben: az Idő kezdetéig és az Idők kezdetéig.

Az Idők kezdetén a mindenható Isten megteremtette a világot, és benne a szellemi és anyagi lényeket: az angyalokat és embereket. Isten a saját képmására és hasonlatosságára - szabad akaratúnak - teremtette őket. A teremtmények a teremtés kezdetén Istennel éltek szeretetben és boldogságban. Isten olyan méltósággal ruházta fel teremtményeit, ami felülmúl minden képzeletet. Szabadon dönthettek - mindenben.

Az abszolút szeretet, az abszolút jóság csak akkor értelmezhető tulajdonság, illetve fogalom, ha mindezek ellentéte is létezik. Isten ennek ellentétét is megalkotta, de megjelölve egy jól elkülönített „helyre” helyezte. Ez volt a gonosz tudás fája. Isten figyelmeztette teremtményeit, hogy erről a fáról ne egyenek. Az abszolút szabad akarat, a mindenek fölötti döntési lehetőség a teremtmények egy részének a vesztét okozta. Nem hallgattak Istenre, és ettek a gonosz tudás fájáról. Ez az angyalok egy részének tragédiája (Luciferrel az élen), és ez az emberek egy részének tragédiája is. Az Édenkertből történt kiűzetés után Isten tíz parancsolatba foglalta össze az immár bűnbe esett ember részére a földi lét törvényeit (az Édenkerti egy paranccsal szemben). Az idők során a választott nép vezetői ezt 613-ra bővítették!

 

Az Idő kezdetén Isten elküldte egyszülött Fiát, aki Máriától, a názáreti szűztől született egy egyszerű betlehemi istállóban Karácsony éjszakáján. Isten Fia, Jézus helyreállította a szövetséget Isten és az ember között. Az emberiség bűnét és büntetését magára vállalva engesztelte ki a mennyei Atyát. A bűn általi rabságot felváltotta az Isten által adományozott végtelen szabadság. Visszaállt az eredeti állapot. Dönteni lehet szabadon: Isten mellett, vagy ellene. Az Isten melletti döntés az Édenkertet, a mennyek országát jelenti, az Istennel való boldog öröklétet. Az abszolút szeretet és abszolút boldogság választását.

Az Isten elleni döntés a bukott angyal, a gonosz lélek, a Sátán melletti döntést jelenti. Aki mindennek az ellentéte: aki a jóság helyett a gonosz, a szeretet helyett maga a gyűlölet, az igazság helyett a hazugság atyja. Ő szabadult rá az emberiségre. A káoszteremtő Antikrisztus mozgatója, a pénz és a hatalom által megtévesztett, bűnre csábított emberek kárhozatba taszítója. A kárhozat helye a lakhelye, ami olyan, mint a világűrbeli sötét lyuk, a Black hole. Innen már nincs visszaút, aki ide bekerül, az végleg elveszett.

 

Különleges korszakot élünk. A III. évezred a koronavírusos Húsvét és Advent, a romlandó festékkel kiszínezett világ, az ember méltóságát a szemétdombra dobó igyekezet, a hazaárulás és hitehagyás korszaka. Hogy mivé válik az ember ebben a világban, csak rajta múlik: a virtuális világba kényszerített, globalizált bio-robot lesz, vagy Isten méltóságteljes, szabadon gondolkodó teremtménye marad.

 

Isten ma is a világ mindenható Ura! Isten gyermekeinek nincs mitől félnie. Jézus Krisztus, a Jó Pásztor megvédi a nyáját minden veszedelemtől, megkeresi, és visszahozza az eltévelyedetteket. Ha ellene mondunk a gonosznak, és kitartunk hűségben Isten mellett, akkor biztosak lehetünk abban, hogy elnyerjük a legjobb jót, amit ember elérhet: az örök életet Isten országában!

 

A.D.2020.11.30.©JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás