Tiszta Forrás
2022. november 30.   
Névnap: András, Andor

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

~ ~ ~ ~ Esti ima: Urunk, fölséges Isten, egyedül te vagy halhatatlan és fényességed alkonyt nem ismer. A mi napunkra éjszaka borul. Maradj velünk irgalmas szeretettel! Eléd emelem az elmúlt napot, amit csak tettem: a jót is, a rosszat is. A jót neked köszönöm, a rosszat bánni akarom előtted. Fogadj el és ismerj magadénak! Atyám, a szívem vádol engem, de te nagyobb vagy a szívemnél. Nem mentegetőzöm: te mindent tudsz és megbocsátasz nekem, mert Jézus meghalt értem. Áldd meg az egész emberiséget és vezesd Országodba! Viseld gondját minden szükségében népünknek, hazánknak! Légy távollévő testvéreink oltalmazója, a megholtaknak pedig adj örök nyugodalmat Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. ~ ~ ~ ~ Ezzel a szép esti imával kívánok a főszerkesztő és szerkesztő társaim nevében is minden kedves olvasónknak nyugodalmas jó éjszakát! ~ ~ ~ ~ (Krisztina) ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
32 látogató

Látogatások

- ma: 225
- tegnap: 239
2014.11.14. 06:00
Hozzászólások: 2

SÚLYOS FIGYELMEZTETÉS, A "NAGYFIGYELMEZTETÉS" KÖVETŐINEK

SÚLYOS FIGYELMEZTETÉS, A "NAGYFIGYELMEZTETÉS" KÖVETŐINEK

Isteni Irgalmasság Máriája (MDM) és követőinek automatikus kiközösítésérőlmdm-2009.JPG

Ronald L. Conte teológus írása nyomán szerkesztve! Forrás

     1.) A római katolikus egyház törvényei szerint minden katolikust, aki hitehagyást, formális eretnekséget, vagy formális egyházszakadást (schisma) követ el, automatikusan kizárnak az Egyházból.
751. kán. - Az eretnekség valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak a keresztség felvétele után való makacs tagadása vagy a róla való makacs kételkedés; a hitehagyás a keresztény hit teljes elutasítása; a szakadás a pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása.
1364. kán. -1.§. A hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár, önmagától beálló kiközösítésbe esik.     

     Formális szakadás: akkor történik, ha egy katolikus elutasítja a pápa megfelelő jogosultságát az egyetemes Egyházra vagy saját magára nézve. 
A „pápának való alávetés elutasítása” különböző formát ölthet, beleértve a hamis érvelést Pl., hogy a jelenlegi, érvényesen megválasztott római pápa nem az igazi pápa, illetve a jelenlegi pápa valamilyen okból nem rendelkezik teljes hatósággal a doktrínákat és a fegyelmet illetően, mint Szent Péter minden utóda.
     Formális eretnekség: akkor történik, amikor egy katolikus makacsul tagadja vagy makacsul kételkedik a Római Katolikus Tanítóhivatal valamilyen tévedhetetlen tanításában. 
A szükséges hit elutasítása különböző formákat ölthet, beleértve a ragaszkodást az elítélt eretnekséghez, vagy a pápa, az Ökumenikus Tanács, illetve a rendes és egyetemes Tanítóhivatal tévedhetetlen tanításának elutasítását és a tévtanok terjesztését.  

     2.) A nevezett látnok, aki az Isteni Irgalmasság Máriájának hívja saját magát (Maria Divine Mercy), az állítólagos "nagyfigyelmeztetés" álpróféciáinak hirdetésével, számos eretnekséget tanít, mellyel káoszt, megosztottságot, a pápa tiszteletének megtagadását, félelmet és aggodalmat eredményez. Ezzel több eretnekséget is megvalósít, mely mind önmagától beálló kiközösítésbe esik:

MDMtomeges karhozat.JPG* A millenarianizmus eretneksége (vö. kiliazmus)
* Eretnekség, mely tagadja az Egyház maradandóságát
* A sola Scriptura eretneksége (elutasítja mind az írott hagyományt /Szentírást/, mind a Tanítóhivatalt)
* Eretnekség, mely elutasítja az első Vatikáni Zsinat tanítását a hitről és az értelemről
* Eretnekség azt állítani, hogy egy különleges ima megmenthet valakit, aki halálos bűnében megátalkodva hal meg, annak tényleges megbánása nélkül.

     Maria Divine Mercy fedőnevű "látnok", a saját eretnekségéhez való megátalkodott ragaszkodásával, tekintet nélkül a Tanítóhivatal ellenkező tartalmú tanítására, és a jelenlegi római pápa (Ferenc pápa) mint az egyház tanítójának kifejezett elutasításával, elkövette a formális eretnekség halálos bűnét. A kánonjog szerint ő automatikusan kiközösített! Ez az egyházi rendelkezés áteredhet azokra is akik meggyőződéssel követik és terjesztik a "nagyfigyelmeztetés" (MDM) próféciáit, szembeszegülve az egyházi hatóságok figyelmeztetéseivel! Nincs szükség tehát külön rendelkezésre, dokumentumra vagy nyilatkozatra az egyházi hatóság részéről az ilyen esetekben, mivel a kiközösítés automatikusan bekövetkezik.GONDOLKOZZ, AMIG NEM KESO.JPG

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#2    2016.08.02.   12:37:39   enci
SAjnos a cikkel nem értek egyet: számos katolikus teológus, pap számára nem ennyire nyilvánvaló, hogy eretnekségeket közöl. Én nem érzem magam elég nagy tudásúnak és kifogástalan hitérzékűnek, hogy biztosan állást merjek foglalni, de ahogy számos más esetben megtörtént, Pió atyától számos elismert szentig és üzenetig, kerültek már tiltólistára a katolikus egyházon belül hittel ellentétesnek vélt nyilatkozatok, írások. Mi van, ha utólag mégis kiderül, hogy most sincs érvényes pápánk, mint a történelemben számos hasonló alkalommal? Én hiszem, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat és a pokol kapui nem vehetnek erőt azon, de Ágoston DE civitate Dei-jét is olvastam, és a történelmi olvasmányokat, melyből megtudható, hogy az Úr sokmindent megenged az ördögnek, és a világi hatalom, melynek fejedelme az Ellenség, beleszól az egyház életébe, még akár a pápaság sorsába is. Így" feltételesen hinni tudom", vagyis számítok olyan bizonyítékra, eseményekre, melyekbúl kiderülhet, hogy a pápa mégsem pápa, léteznek a Bibiliában leírt óriások és nefilimek, az ég angyalai / Isten fiai nőőkkel hálva utódokat nemzettek, Noé idejében ismert volt az abortusz és esetleg genetikai kísérletekkel állat-ember hibridekig jutottak az örgögi tudásból, az UFO jelenség démoni hatás, stb. Természetesen Istennek engedelmeskedem elsősorban, és nehezen fogadok el bármit, előbb megvizsgálom. Ám amit eddigi tudásom alapján kizártam, mostmár összeférhetőnek találom katolikus hitemmel, sőt, a Bibliában különösebb értelmezési belemagyarázás nélkül valóságosan kinyilvánítottnak.
#1    2014.11.14.   21:10:01   Kriszta
Tibor bácsi! Nagyon jó és egyben köszönöm, hogy erre a "csapdára " felhívja minden igaz hithű testvérünk figyelmét.
Sajnos már így is túl sokan áldozatul estek ennek az átverésnek.