Tiszta Forrás
2023. szeptember 25.   
Névnap: Eufrozina, Kende

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Esti Imádság ~ ~ ~ ~ Csendes alkony száll a földre, ~ Munka és gond elpihen, ~ Édes Jézus hozzád jöttem, ~ Pihenni Szent Szíveden. ~ Örök lámpa őrzi csendben, ~ Szereteted Szent lakát, ~ Angyal ajkak zengik halkan, ~ Édes Jézus jó éjszakát. ~ ~ Édes Jézus áldj meg minket, ~ Védj meg Isteni barát, ~ Engemet is enyéimet, ~ Adj nekünk jó éjszakát. ~ ~ Édes Jézus későre jár, ~ Búcsúzom is tőled hát, ~ De még egyszer köszöntelek, ~ Édes Jézus jó éjszakát. ~ ~ ~ ~ Megköszönöm minden kedves olvasónknak egész napos figyelmét, ma esti imánkkal kívánok a főszerkesztő és szerkesztő társaim nevében is csendes éjt, nyugodalmas jó éjszakát! ~ ~ ~ ~ (Krisztina) ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
46 látogató

Látogatások

- ma: 136
- tegnap: 127
2022.01.02. 13:10 JóB
Hozzászólások: 0

Bort, búzát, békességet - és egy kis emberséget.

Bort, búzát, békességet - és egy kis emberséget.

Bort, búzát, békességet! Ezt szoktuk kívánni az év első napján egymásnak az új esztendőre. Talán hozzá lehetne még azt is tenni, hogy emberséget. S talán a sorrendet is meg kellene változtatni.

Békességet, emberséget - s akkor lenne bőven búza is, meg bor is. Aminek leginkább híján vagyunk ebben az eldurvult világban, az a békesség. Az emberség is csak nyomokban fedezhető fel itt-ott.

 

Az ember már a teremtés kezdetén olyan akart lenni, mint a mindenható Isten. Elég volt egy kis hízelkedés, az irigység magvainak az elvetése, egy kis hazugság - s máris a gonosz lélek győzött. A békesség és emberség évezredekre a hazugság erősen megvasalt ládájába lett bezárva. A helyét átvette az irigység és a nagyravágyás. Káin még a tulajdon testvérét is galádul meggyilkolta elvakult gyűlöletében. Az egyiptomi fáraók, a római birodalom császárai (és tegyük hozzá, hogy az újkeletű diktátorok és a globalizált világ urai is) egyenesen Istennek kijáró imádatot követeltek meg maguknak alattvalóiktól.

Az egyre elhatalmasodó bűn mindenhová behatolt: a birodalmak intrikákkal átszőtt palotáiba, a közigazgatás legkisebb intézményeibe, a városok, falvak lakóinak mindennapjaiba.

Az újévi fogadalmaink között talán legelső helyre kellene tenni a bűntől való megszabadulást. Egy ember életében a legfontosabb, legmeghatározóbb változás, ha lehull az addig cipelt súlyos teher, a bűn terhe.

 

Isten figyelmeztetett: az Édenkert első emberpárját, Noé idejében a bűnben fetrengő embereket, Szodoma és Gomorra szexuális abberációktól eltorzult, tobzódó lakóit. Mindhiába.

Végtelen szeretetében Isten egyszülött Fiát küldte el, aki emberré lett, és közöttünk lakozott. Tanítását az apostolok összegyűjtötték, megőrizték, később az evangélisták írásba foglalták: ez az Evangélium. Nevezik Jó hírek, Örömhírnek is. Jézus Krisztus azért jött el, hogy helyreállítsa a szövetséget Isten és ember között: ez az Új szövetség. Ez az a tanítás, amely szerint élni kellene. Békességet hirdettek az angyalok a betlehemi éjszakában: „Dicsőség mennyben az Istennek, békesség a földön a jóakaratú embereknek!” Az Úr nemcsak hirdette a békességet, hanem a kereszthalálig meg is élte. A bort, és a búzát felmagasztalta, isteni magasságba emelte. A bor a szentmisében Krisztus vérévé változik, a búzából készült kenyér pedig Krisztus testévé.

 

Globalizálódó korunkban mintha - az édenkerti kígyó sugallatára - a hataloméhes ember maga akarná írni a jövőre vonatkozó forgatókönyvet. Mintha maga akarna a teremtő Isten helyére lépni. De soha ne feledjük: teremteni csak és kizárólag Isten képes! Az ember ez irányú törekvése kudarcra van ítélve. „Teremtése” a káoszteremtés, a féktelen rombolás és pusztítás. Az élet helyett a halál kultúrájának a megteremtése. Amit, és ahogyan Isten megteremtett, az úgy jó! A férfit férfinak teremtette, a nőt pedig nőnek. A családnak, a gyermekek születésének és felnevelésének ez a létalapja. A gender-idiotizmus a Sátán találmánya. A nemzet, egy adott etnikum alapsejtje a család, az egészséges identitás. Azon az élőhelyen, ahol az adott közösség már évezredek óta él. A különböző rasszok, a különböző kontinensen élő emberek mesterséges összekeverése is a gonosz lélek műve. A hazugság itt is tetten érhető: ez nem menekült ügy, hanem idegen tömegek gátlástalan betelepítése Európába, a keresztény kultúra, a keresztény (és minden más európai) ember tönkretételére. Ezt a forgatókönyvet nem Isten írta, hanem egy szűk, globalista világhatalmi irányító központ. Sajnálatos módon nemcsak a politikai intézményeket mozgósították ennek kivitelezésére, hanem az egyház (reményeink szerint kisebbségben lévő) kollaboráns vezetőit is.

 

Lesz-e az újesztendőben békesség, emberség? A bor és búza ugyanazt fogja-e jelenteni az egyházban, mint eddig? Megmarad-e az ember embernek: olyannak, amilyennek Isten teremtette? Sajnos már ezt a kérdést is fel kell tenni.

A gender-őrület, az erőszakos betelepítések, a végtelenítettnek tűnő Covid-járvány egyre jobban fojtogatja nemcsak az európai embert, hanem az egész emberiséget.

 

„Anima Christi, sanctifica me!” (Krisztus lelke, szentelj meg engem!). Meg kell újra szentelődni, hogy normális emberi életet élhessünk. El kell újra imádkozni minden szentmise végén a Szent Mihály imát:

SANCTE Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

(Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére,a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.)

Vissza kell térni a krisztusi gyökerekhez - különben káosz és pusztulás fog uralkodni Európa keresztény kultúrával átitatott évszázados városaiban.

 

Mit hoz az új esztendő? Nem tudjuk. Csak azt tudjuk teljes bizonyossággal, ami az Evangéliumban le van írva.

„Legyetek hát éberek!”- figyelmeztet az Úrjézus. Nem tudjuk, mikor jön el újra, immár dicsőségben - megítélni ezt a világot. Ki kell tartanunk a hitben, fel kell övezni a derekunkat, lámpásainkat pedig fel kell tölteni olajjal. Bármit is hoz a 2022-es esztendő, Isten gyermekeinek nincs félnivalója. Szent II. János, ez a nagyszerű pápa megválasztása után ezeket a szavakat mondta: „Ne féljetek!”

 

„Si Deus nobiscum, quis contra nos?” (Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?) Ez a lényeg: a mindenható Isten gyermekei vagyunk. Ő van velünk minden évben, minden napon, életünk minden bajában és örömében. Hozzá megyünk majd, az örök hazába, az örök boldogság otthonába.

 

A.D.2022.01.02.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás