Tiszta Forrás
2023. november 28.   
Névnap: Stefánia, Jakab

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
18 látogató

Látogatások

- ma: 122
- tegnap: 142
2022.04.01. 18:25 JóB
Hozzászólások: 0

Globális hazugságok

Globális hazugságok

 

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.  (Jn 14.27)

 

 

Jézus szavai az utolsó vacsorán. A római birodalom igájában, a kollaboráns farizeusok törvényt kifacsaró, képmutató „egyházától” üldöztetve az Isten Fia békéről beszél. Olyan békéről, amit a világ nem adhat az embernek. Ez a béke nem csupán ember alkotta szerződéseken alapuló fegyverszünet, hanem a szeretet békéje, a szív békessége.

 

 

 

 

Ismét háború dúl Európában. A hadakozó felek nem is olyan régen egy országhoz tartoztak. Ugyanahhoz a néphez, ugyanahhoz a kultúrkörhöz.  Egy a vallásuk, nyelvük, történelmük. Testvérnép harcol egymás ellen - életre-halálra.  Miért?

Ha egy titkos szavazást tartanának az orosz és ukrán katonáknak, hogy háborúzni akarnak-e, vagy békében élni a szülőföldjükön, a családjuk körében, egészen biztos vagyok benne, hogy a túlnyomó többség a békét választaná.

Az egyszerű, jó szándékú ember nem gyűlölködő. A gyűlöletet valakik, valamilyen okból mesterségesen szítják. Isten belénk kódolt békességét a bukott angyal, a gonosz lélek akarja gyűlöletté változtatni.

Amikor 2014-ben ismeretlen erők kirobbantották Kijevben a Majdan téren az un. „forradalmat”, az egyszerű ukrán ember is csak a televízióból értesült róla. A „demokrácia” exportáló Amerika rövid idő alatt megváltoztatta az addigi „antidemokrata”, „korrupt” , „oroszbarát” rendszert. A demokrácia beköszöntével az ukrán nép hamar észrevette a változást: a gáz ára 60 %-kal, az áram ára 40 %-kal emelkedett. Az ukrán gázipar jelentős része magánkézbe került. A főtulajdonos Hunter Biden lett (a jelenlegi amerikai elnök fia). Ukrajna aranytartaléka is „biztonságba került”.

Közben a NATO (kizárólag védelmi célból) fegyver-rendszereket kezdett telepíteni az egykori Varsói Szerződés tagállamaiba, akik immár a NATO tagjai. Ukrajna új vezetői is egyre hangosabban emlegették a NATO és EU csatlakozás szükségességét.

 

A naiv, egyszerű ember azt gondolta volna, hogy a Szovjetunió és a Varsói Szerződés megszűnésével végre békesség lesz nyugat és kelet között. Megszűnik az esztelen fegyverkezés, véget ér a hidegháború, a kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelem, és békés együttélés korszaka következik.

Nem így történt.

 

Nem akarok politizálni, nem akarok ítélkezni senki felett. A világháború borzalmait átélt emberek már meghaltak, a kommunizmust, a hidegháborút megtapasztalt emberek már jórészt a nyugdíjas korosztályhoz tartoznak. Az intézményesített gyűlöletkeltés, az ellenségkeresés ennek a korszaknak a legfőbb jellemzője.

A mai korosztály már nemigen érti a Gulág poklát megjárt Szolzsenyicin szavait:

“A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak szermélyes boldogulása így kívánja.”

Véget ért a kommunizmus. Azt gondoltuk, hogy véget ér a gyűlölet, ez az embertípus a történelem szemétdombjára kerül. Döbbenettel kellett megtapasztalnunk, hogy nemhogy eltűnt volna, de őseit meghazudtoló módon folytatja tevékenységét. Köpönyeget fordított, nevet változtatott, de a lényege ugyanaz maradt.

 

A globalizáció vezérszónokai ugyanazt írták a zászlajukra, mint egykor a marxista-kommunista vezérek: „nemzetközivé lesz holnapra a világ”. Nem kell nemzetállam, nem kell család, nem kell semmiféle közösség. Engedelmes világproletárra van szükség, aki mindenben ki van szolgáltatva az őt irányítóknak. Nem kell Isten sem. Isten rendjét káosszá kell tenni, Isten teremtményeit állati sorba kell zülleszteni. A gender-elmélet idiótái már megkérdőjelezték a nemek létjogosultságát is. Abnormális, vezető pozíciókba ültetett, fizetett bábuk minden eszközzel terjesztik ezt az undorító aljasságot. A törvényeket, az igazságszolgáltató apparátust is ennek a szolgálatába állították. Futótűzként terjed ez az őrület Amerikában és Európában is. A normális emberi lét van veszélyben. Külföldi szervezetek által fizetett csoportosulások, fizetett hazaárulók igyekeznek meggyőzni a fiatalokat, és idősebbeket is. Fő eszközük a gyűlöletkeltés, a nemzeti kormány gyalázása, káoszteremtés.

 

Minden normális ember ugyanarra vágyik: békességre, szeretetre. Ez van a génjeibe programozva születése óta. Aki gyűlöletre uszít, a háborút élteti, az a saját lelkiismeretét, józan eszét próbálja a tudatának a legmélyére elásni. Kényszerből cselekszik, nem meggyőződésből. Lehet, hogy a pénzért, lehet, hogy hatalomvágyból, lehet, hogy félelemből. Már nem önmaga, hanem egy testét-lelkét eladó, a gonosznak szolgáló bábú. Az ember nem azért teremtetett, hogy a gonosz szolgája legyen. Az ember a szeretetre, az örök boldogságra van teremtve.

 

Választás előtt állunk. A propaganda azt sugallja, hogy a tét az egyik pártcsoport, vagy egy másik párcsoport hatalomra kerülése. Egy normális választópolgár nem így gondolkodik: a választás tétje a választópolgár jövője. Hogy békében tud-e élni a jövőben is. Hogy tud-e dolgozni a családjáért, tud-e munkálkodni gyermekeiért. Hogy lesz-e jövője, meg tudja-e valósítani a terveit.

 

Vagy vége lesz az eddigi életének. A háború eszkalálódik, ami alighanem világháborút jelent. Behívják katonának, és egy eddig soha nem tapasztalt horrorvilágba kerül. Minden elpusztul, megszűnik a normalitás, minden eddigi szellemi és fizikai érték elvész.

 

A békességre, a normális életre törekszik minden jóérzésű ember. Emellett kell dönteni: nemcsak a választások idején, de minden napon.

 

A.D.2022.04.01.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás