Tiszta Forrás
2023. november 28.   
Névnap: Stefánia, Jakab

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
29 látogató

Látogatások

- ma: 115
- tegnap: 142
2022.10.28. 12:55 JóB
Hozzászólások: 0

Szemkilövetők „igazsága”

Szemkilövetők „igazsága”

1956. október 23-a nemzetünk történelmének aranybetűkkel írt napja.  A magyar nép felkelt a népnyúzó kommunista diktatúra ellen, a sztálinista-rákosista önkényuralom ellen, az idegen elnyomó hatalom ellen, a rá kényszerített életidegen rendszer ellen.  

Ez a szétdarabolt, megalázott, elnyomott nemzet példát mutatott a világnak: az ember szabadságra született, és soha nem fogadja el a diktátorok által rá kényszerített igát.  Ha kell életét, vérét is feláldozza hazája, nemzete függetlenségéért, szabadságáért.   ˝A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.˝- mondta Albert Camus 1957-ben. Üzenet ez a ma élő magyaroknak, és Európa népeink is.  A vérüket áldozó ´56-os hősöket soha nem feledjük el.

 

 

De nem feledhetjük el a forradalmat vérbefojtó diktátorokat, hóhérokat, nemzetárulókat, és azok utódait sem, akik elkerülték a felelősségre vonást.   Nem feledhetjük a fél évszázados évfordulón önfeledten ünneplő emlékezők elleni atrocitást: a rendőrterror áldozatait, a máig büntetlen szemkilövető parancsnokokat és az azonosíthatatlan, álarcos - rendőrruhába bújt - gengsztereket sem.

A forradalom 50 évfordulóján - a békésen ünneplő tömeget az akkori (Gyurcsány vezette) kormány parancsára rendőr-terrorlegények oszlatták fel. Sokakat véresre vertek, volt, akiknek a szemét lőtték ki.

A brutális tömegoszlatás,- melynek során válogatás nélkül verték, és gumilövedékekkel lőtték az útjukba kerülő embereket,- országos felháborodást váltott ki.  Az akcióban részt vevő rendőri vezetőket az október 23-án végzett „jó munkájukért” kitüntették.  

 A rendőri vezetők ellen indított perben 9 évi (!) tárgyalás után hozták meg az ítéletet. Gergényi Péter nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, volt budapesti főkapitány, a volt rendőri vezetők és társaik 2006. őszi eseményekkel összefüggő büntetőperének tárgyalása után a Fővárosi Törvényszék  2015. október 29-én Gergényi Pétert és a negyedrendű vádlottat, a tévészékház ostrománál a rendőri erők helyszínparancsnokát megrovásban (!!!)  részesítette a törvényszék elsőfokú, nem jogerős döntésével.

 Tizenkét további megvádolt rendőrtiszt, köztük Bene László volt országos főkapitány esetében a bíróság megszüntette az eljárást.  /Ezen vádlottak esetében a bűnösség a bizonyítékok alapján megállapítást nyert, de a büntetés kiszabására az elévülés (!!!) miatt nem került sor./

 

Most vessük össze a fentieket az alábbiakkal!

 

Budaházyék eljárási kegyeleméért áll ki a Budaházy Bizottság az Igazságtételért !

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvoK61przlQ

 

 

Október 21-én tartotta bemutatkozó sajtótájékoztatóját a Budaházy Bizottság az Igazságtételért a budapesti Polgári Mulatóban.

 

A Budaházy György és 16 társa elleni, több mint 13 éve zajló, Budaházy-Hunnia ügyként ismert, koncepciós büntetőeljárás olyan mértékben siklott ki a törvényesség medréből, hogy ezt már csak rendkívüli igazságtétellel: eljárási kegyelmi döntéssel lehet helyreállítani. Az igazságszolgáltatás iránti közbizalom visszaállítása érdekében is szükséges ezen visszásságokkal terhelt, az igazságügyi rendszerre és a Kormányra nézve is tehertételt jelentő ügynek a gyors, eljárási kegyelmi úton történő lezárása számos jogi, politikai, humanitárius és nemzetstratégiai indok miatt.

 

E cél érdekében alakult meg nemrég Kondor Katalin kezdeményezésére a Budaházy Bizottság az Igazságtételért, nemzeti elkötelezettségű, tekintélyes közéleti személyekből és megbecsült hivatást gyakorlók által, akik felismerve a drákói ítélet mélységes igazságtalanságát és nemzeti érdekeket sértő, káros jellegét rövidesen eljárnak az illetékeseknél a kegyelmi döntés mielőbbi meghozatala érdekében. A sajtótájékoztatón az ügyről és terveikről beszéltek a Budaházy Bizottság egyes megjelent alábbi tagjai, megszólalási sorrendben:

 

Dr. Csókay András a nemrég elhunyt 1956-os szabadságharcos, Wittner Mária üzenetét tolmácsolta. Varga Domokos György a Budaházy Bizottság köztársasági elnökhöz és igazságügyi miniszterhez címzett leveleit ismertette. Dr. Petrányi-Szöőr Anna vezette az eseményt és ismertette ez eddigi tagokat. Budaházy Edda a meghurcoltak és hozzátartozóik nevében köszönte meg a támogatást. Mikus Márton István felhívta a figyelmet Budaházy György és Wittner Mária sorsának párhuzamaira. Szent-Iványi Ágnes tolmácsolta dr. Popély Gyula és Duray Miklós üzeneteit. Dr. Drábik János személyes hangú beszédben fejtette ki, hogy a globalista polip-hálózat erői ezzel az üggyel a nemzeti oldalnak és Orbán Viktornak akarnak ártani, de ezt nem szabad engedni, minden erejével azon kíván dolgozni, hogy megkapják az eljárási kegyelmet a vádlottak. Dr. Gaudi-Nagy Tamás ismertette az ügyet jellemző jogi visszásságokat, felmentő seregként üdvözölte a Budaházy Bizottságot, felolvasta Budaházy György legutóbbi levelét, amelyben a védekezéshez fűződő jogától való megfosztottságáról számol be. Ismertette a kegyelem mellé állt számos neves személyiség névsorát. Szamosi Tímea felolvasta az ’56-os szabadságharcos, Vass István Mátyás buzdító és kegyelmet szorgalmazó, Budaházy Györgyhöz írott levelét.

 

A tagok között van még Petrás János, Korbuly Péter, dr. Kőrösi Mária, Tőkés László, dr. Morvai Krisztina, Stefka István, Pongrácz András (’56-os szabadságharcos), Borbély Zsolt Attila, dr. Liebmann Katalin, ifj. Hegedűs Lóránt, Varga Domokos György, Szamosi Tímea, Füssy Angéla, Szilágyi Ákos, Gonda László, dr. Galla János, Ágoston Balázs. Egyre szélesedik az ügyben a nemzeti összefogás, a csatlakozás lehetősége nyitott:  budahazybizottsag@gmail.com.

A Budaházy Bizottság tiszteletbeli tagjának tekinti néhai Wittner Máriát, akinek politikai végakaratát teljesítené a Budaházyéknak adandó eljárási kegyelem. Ha nem szólította volna magához az Úr, Ő is az aktív tagok között lenne. Ő mondta erről az ügyről, hogy Budaházyékat „beárazták Gyurcsányék terroristának és így fogadta be a bíróság. Felcímkézték. Holott bizonyítani mit tudnak belőle? Semmit. Az 50. évforduló rendőreit felmentették. És akkor ők mik voltak? Állami terrorizmust hajtottak végre. És akkor most már öntsünk tiszta vizet a pohárba. De az igazság szerint.” https://www.youtube.com/watch?v=LVnk0vrHBIM&t=0s

 

117 évet mértek ki 17 olyan magyar emberre, akiknek összesen 30 gyermekük van, és akiket terroristának akarnak nyilvánítani, miközben az állítólagos, 15 évvel ezelőtti terrorcselekmények miatt senkinek nem esett bántódása. Budaházy György több mint fél éve ismét letartóztatásban van, már több mint 3 és fél évet töltött letartóztatásban, közel 3 évet különböző kényszerintézkedések alatt. 1 vádlott-társa szintén letartóztatásban van, további 4 vádlott pedig bűnügyi felügyelet alatt áll, amely életüket és családjaik normális működését súlyosan akadályozza. A vádlottak feje felett ott lebegnek a súlyos fegyházévek és a 30 millió forint bűnügyi költség terhe. Ha minden így maradna Budaházynak a 17 évből még 13,5 évet kellene fegyházban, feltételes szabadságra bocsátás esélye nélkül letöltenie.

Közben pedig a 2006 őszi terror állami felelősei büntetlenek és a fő felelős, Gyurcsány vezetésével továbbra is a nemzetünk ellen törnek, külföldi érdekeket szolgálva.

 

Dr. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az ítélet "olyan mértékben sérti a jogbiztonságot, olyan mértékben sérti a jogállami alapelveket, hogy az biztos, hogy a bíróság ebben az ügyben már leszerepelt, ...elfogadhatatlan, tűrhetetlen, hogy ilyen ügyekben nincs jogerős döntés 13-14 év után, ezután már jó döntést nem lehet hozni."

 

Budaházy György hazaérkezése: 2022. október 27.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9ZA0YlBjHU      

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás