Tiszta Forrás
2022. május 28.   
Névnap: Emil, Csanád

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
27 látogató

Látogatások

- ma: 90
- tegnap: 212
2015.04.27. 00:00 JóB
Hozzászólások: 0

Ki a jó Pásztor?

Ki a jó Pásztor?

Jn 10.1 -"Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem       máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló.
Jn 10.2 -  Aki a kapun megy be, az a juhok pásztora.
Jn 10.3 -  Az őr kinyit neki, a juhok pedig megismerik a hangját. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket.
Jn 10.4 -  Amikor mindegyiket kivezeti, elindul előttük, s a juhok követik, mert ismerik a hangját.
Jn 10.5 -  Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert az idegennek nem ismerik a hangját."
Jn 10.6 -  Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de nem értették, mit akart vele mondani.
Jn 10.7 -  Jézus folytatta: "Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok a juhok számára a kapu.
Jn 10.8 -  Azok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok.
Jn 10.9 -  Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál.
Jn 10.10 - A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen  és bőségben legyen.
Jn 10.11 - Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért.
Jn 10.12 - A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut,   amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket.
Jn 10.13 - A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal.
Jn 10.14 - Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem,
Jn 10.15 - mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért.
Jn 10.16 - De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem.   Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor.
Jn 10.17 - Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem.
Jn 10.18 - Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van   rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától."
Jn 10.19 - E beszéd miatt ismét szakadás támadt a zsidók között.
Jn 10.20 - Sokan közülük azt mondták: "Ördög szállta meg és megháborodott. Minek hallgatják?"
Jn 10.21 - Mások így vélekedtek: "Ez nem megszállottnak a beszéde. Vagy vissza tudja adni a gonosz   lélek a vaknak a szeme világát?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

János evangéliumának 10. fejezetét olvasva a címbeli kérdés kissé naivnak tűnik. Ebben az evangéliumi szakaszban egyszerű mondatokkal, tömören van megfogalmazva, hogy ki a jó Pásztor.

„Én vagyok a jó pásztor (Jn.10.11) – jelenti ki Jézus. Nem azt mondja, hogy olyan vagyok, mint egy jó pásztor, hanem kijelenti:

„Én vagyok!”. Visszacseng az ószövetségi Ige: Mózesnak mondta Isten az égő csipkebokornál:

„Én vagyok, aki vagyok!”

Misztérium ez, Isten titka. Jézus többször jelenti ki önmagáról:

Én vagyok:

  • az Út
  • az Igazság
  • az Élet
  • az Élet kenyere
  • a mennyből alászállott kenyér
  • a jó Pásztor

És kik vagyunk mi? – tehetnénk fel a kérdést. Mi vagyunk a jézusi példabeszédekben szereplő nyáj, Isten teremtett gyermekei.

A Bibliában gyakran találkozunk a pásztorral és a nyájjal. Az Ószövetség idején, és jézus korában is az állattartás volt a legfőbb megélhetési forrás. A pusztában legelő nyájat állandó veszély fenyegette: tartani lehetett a rablók támadásától, az éhes farkasok, és egyéb ragadozók megjelenésétől. A jó pásztor éjjel is kint aludt a nyájával. Ezeknek a kemény, edzett pásztorembereknek gyakran forgott veszélyben az életük, de sohasem futottak el, nem hagyták magára a nyájat.

Jézusnak a betlehemi jászolban történt születéséről legelőször a pusztában éjszakázó pásztorok értesültek. Bizonyára nem véletlenül.

János evangéliumának 10. fejezete egy nyomatékosított, határozott kijelentéssel kezdődik:

 Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló.(Jn 10.1) Aki a kapun megy be, az a juhok pásztora. (Jn 10.2)

A Jézust hallgatók közül sokan nem értették, vagy nem akarták érteni ezeket a kemény kijelentéseket. Jézus nyíltan beszél: itt a nyáj védelme, léte a tét. A nyáj a pásztorhoz tartozik, de tolvajok, és rablók fenik rá a fogukat.

Jézus nem hagy semmi kétséget afelől, hogy Ő a jó pásztor, aki életét is feláldozza a rábízottakért. Ő az, akinek hatalma van élet és halál fölött.

A továbbiakban azt olvashatjuk, hogy szakadás támadt a zsidók között Jézus beszéde miatt (Jn.10.19)

A rabló és tolvaj, aki nem a kapun megy be, hanem máshol hatol be, nem szívesen hallgatja, ha nyíltan leleplezik.

A jó pásztor füves legelőkre tereli, forrásvízzel itatja, és még az élete árán is megvédi a nyáját. A tolvaj, és rabló ennek éppen az ellenkezőjét teszi: kizsákmányolja, kiszipolyozza, és még az életét is elveszi annak, ami nem is az övé.

 

A „nyáj” napjainkban is kénytelen legelni. Lehet, hogy nem a füves legelőkre terelik, hanem a szikes pusztaságon vegetál.

Önjelölt pásztorokból soha nincs hiány: ígérgetnek dús füvet, árnyékot adó lombos fát, csobogó hűs forrásvizet. A Jn. 10.10 igeszakaszban Jézus nevén nevezi őket. Tolvajok és rablók, akik azért jönnek, hogy lopjanak, öljenek és pusztítsanak.

A brókerbotrányok károsultjai, a bankok által nyomorba taszított devizahitelesek a tanúi ezeknek.

A vallási köntösbe bújtatott gyűlöletszítás, a sátánista módszerekkel végrehajtott tömeges gyilkosságok, a világ szinte minden pontján kirobbantott háborús konfliktusok jelzik ennek a jézusi próféciának a beteljesülését.

Báránybőrbe bújt farkasok „bégetnek” hamisan a multimédia csatornáin. A fegyverekkel szolgáltatott „igazság” népeket, nemzeteket taszít nyomorba. Az ukránok a megmondhatói annak, hogy a „demokrácia” helyreállítása milyen következményekkel járt az ország gazdasági helyzetére, és az élet-színvonal alakulására. A színvonal a legalsó szint alá csökkent, az életnek pedig nincs értéke.

A közrend, a közbiztonság mélypontra zuhant. Nemcsak Ukrajnában, de nálunk is gátlástalanná váltak a tolvajok és rablók. A legalsó szinttől a legfelsőig. A fémtolvajok szervezett bandákba tömörülve fosztogatnak. A vasúti mozdonyok áramellátását biztosító elektromos kábelektől kezdve az utakon lévő akna fedlapig mindent lopnak. Legfelül fehérgalléros bróker-bűnözők fosztják ki az egyszerű, gyanútlan kisembereket, cégeket, önkormányzatokat.

 

Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál. (Jn 10.9)

Ez egyértelmű, tiszta beszéd. Jézus a jó Pásztor. Csak az üdvözül, aki ezen a kapun megy be.

Arról nem esik szó, hogy mi történik azokkal, akik nem ezt az utat választják, de a sorokból ez is világosan kiolvasható.

 

A.D.2015.04.27.©JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás