Tiszta Forrás
2021. január 26.   
Névnap: Vanda, Paula

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Vörösmarty Mihály: Szózat ~ ~ ~ ~ Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. • • • A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. • • • Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. • • • Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. • • • Szabadság! Itten hordozák Véres zászlóidat S elhulltanak legjobbjaink A hosszu harc alatt. • • • És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán. • • • S népek hazája, nagy világ! Hozzád bátran kiált: „Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!” • • • Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a honért. • • • Az nem lehet, hogy ész, erő És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. • • • Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. • • • Vagy jőni fog, ha jőni kell, A nagyszerű halál, Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll. • • • S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körűl, S az ember millióinak Szemében gyászköny űl. • • • Légy híve rendületlenűl Hazádnak, oh magyar; Ez éltetőd, s ha elbukál, Hantjával ez takar. • • • A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
15 látogató

Látogatások

- ma: 5
- tegnap: 176
2020.08.20. 17:00 JóB
Hozzászólások: 0

Himnusz Szent István királyról - esti imádság

Himnusz Szent István királyról - esti imádság

  Gaude mater Hungaria

 

Himnusz Szent István királyról

Gaude, mater Hungaria,

prolis agens praeconium

cum laude multifaria

patronum lauda proprium.

 

Hic tibi verus lucifer

lumen fidei praebuit,

datus et ad hoc legifer

viam salutis docuit.

 

Geisae duci decrepito

divina fit promissio,

Stephanus a Stephano

vocatus est in utero.

 

Cuius ortus praedicitur

patri caelesti nuntio,

martyr ad matrem mittitur

nascentis vaticinio.

 

Nato gaudet Hungaria,

damnatur idolatria,

caelestis datur gloria,

beata fit memoria.

 

Puer crescens progreditur

sicut cedrus in Libano,

praedictum nomen inditur

huic a beato Stephano.

 

Dignis datur doctoribus

imbuendus in litteris,

probis ornatur moribus

sub annis adhuc teneris.

 

Adolescens aggreditur

cibum salutis serere,

gens Hungara convertitur

et baptizatur propere.

 

Olim erroris populus

lumen divinum conspicit,

pulsis tenebris sedulus

se Christi iugo subjicit.

 

Trino Deo et simplici

sit laus, honor et gloria,

qui sancti regis supplici

concedant caeli gaudia.

Amen.

 

 

Örvendj, magyar hon, jó anya,

fiad dicséretét dalold,

zengjen dicséneked szava

ahhoz, ki mindig pártfogolt.

 

Ő néked igaz fényt hozott,

hit fényét adta át neked,

hozzá törvényt is alkotott,

üdvösség útján vezetett.

 

Őt Géza élte alkonyán

István mártír nevezte el

az égi küldetés nyomán

Istvánnak, anyja méhiben.

 

Ég hírnöke jelezte meg

atyjának, hogy születni fog:

a vértanú elküldetett

anyjához szólni jóslatot.

 

Örült is a magyar haza,

ledőlt a bálványok hada,

zengjen hát égi glória,

boldogság róla szólni ma.

 

Mint libanoni cédrusok,

a gyermek úgy növekedett,

s miként előre mondatott,

Szent Istvántól kapott nevet.

 

Oktatták őt híres doktorok,

öntözték bölcsességgel őt,

s jámbor erkölcse ragyogott

már zsengén, férfikor előtt.

 

S már életének hajnalán

osztotta üdvnek életét,

s a magyar nemzet, a pogány

hamar keresztény hitre tért.

 

Feltünt az égi fényesség,

s a nép, mely tévelygésben élt,

elhagyva sűrű éjjelét,

Krisztus szent igájába tért.

 

Imádás legyen, tisztelet

néked Hármas-Egy Istenünk,

segíts elérnünk mennyeket,

mit szent királyunk kér nekünk.

Amen.

 

 

 

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás