Tiszta Forrás
2021. szeptember 24.   
Névnap: Gellért, Gerda

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
18 látogató

Látogatások

- ma: 69
- tegnap: 413
2019.04.16. 16:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

Imádság XVI. Benedek pápáért

Imádság XVI. Benedek pápáért

Szomorú hírt közölt a pápa a hívekkel: élete utolsó szakaszában jár

Két évvel ezelőtt kézzel írott levelet küldött az egyik olasz lapnak XVI. Benedek pápa, aki elárulta, ereje lassan fogyatkozik, élete utolsó szakaszában jár.

2013-ban idős korára és fogyatkozó erejére hivatkozva mondott le a pápaságról XVI. Benedek pápa. Azóta rengetegen aggódnak érte és érdeklődnek hogyléte felőle. A katolikus egyház egykori feje most kézzel írt levelet küldött a Corriere della Sera olasz lapnak, amelyben arról tájékoztatta híveit, hogy jelenleg élete utolsó szakaszában jár, ereje lassan fogyatkozik, és ahogyan ő fogalmaz, lélekben már zarándokúton van az otthon felé.

A most 92 éves XVI. Benedek pápa megköszönte az érdeklődést, mint írja, soha nem gondolta volna, hogy ekkora szeretet veszi majd közül és ez segít neki átvészelni a nehezebb időszakokat – számolt be róla a Vatican News.

 

Testvérek imádkozzunk igaz Pásztorunkért!

 

Urunk Jézus Krisztus, aki jelen vagy az Oltáriszentségben! Imádunk és áldunk Téged szent megtestesülésedért, a véreden szerzett megváltásért, dicsőséges feltámadásodért és különösen is a Szentlélek kiárasztásáért, amellyel megalapítottad Egyházadat, a Te Titokzatos Testedet. 

Köszönjük, hogy pásztorokat, atyákat rendeltél Családod fölé, és Szent Édesanyádat rendelted anyánkká, minket pedig a megszentelő kegyelem által Isten gyermekeivé tettél. Áldott légy mindörökké, most és az egész örökkévalóságon át az Atyával, akitől minden származik, és a Szentlélekkel együtt, akiben mindent megvalósítasz. Megrendült lélekkel és hálatelt szívvel mondunk köszönetet Neked, Örök Pásztor, Szentatyánkért, Benedek pápáért, akit Péter utódjává tettél, s akire nyolc esztendőn át nyájad vezetését bíztad. Hálát adunk Neked, Urunk, hogy személyében olyan pásztorral ajándékoztad meg népedet, aki hűségesen megőrizte a hitletéteményt, védelmezte azt a külső és belső támadásokkal szemben, ugyanakkor igehirdetésével a mai ember számára is elérhetővé tette. 

Köszönjük, hogy tanítása és tanúságtétele által megerősítettél bennünket a Beléd vetett reménységben, s abban, amit mondottál: a pokol kapui nem vesznek erőt Egyházadon. Köszönjük, hogy megtanulhattuk tőle, hogy a szeretet és az igazság összetartozik: a szeretet az igazságban van; s az olyan szeretet, mely az igazságon kívül van, nem lehet igazi szeretet. Köszönjük, hogy szavai és áldásadó megnyilatkozásai által az élet és a szeretet kultúráját építetted a Szentlélek erejével,a gyűlölet és a halál civilizációjával szemben. 

Ha pedig majd elérkezik végső órája, légy mellette, Urunk, Szentséges Anyáddal, védőszentjével, Szent Józseffel,Szent Péter apostollal és a többi szent apostolokkal és vértanúkkal, Szent Benedekkel és a többi szent hitvallókkal,s minden üdvözült lélekkel. Add meg neki azon az órán, hogy boldogan hallgassa a Te szavadat: „Jól van, derék és hűséges szolgám, menj be Urad örömébe!” Érte mondott hálánkat és könyörgésünket bizalommal terjesztjük színed elé, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, most és mindörökkön-örökké.

Ámen.

 

Barsi Balázs

 

 

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás