Tiszta Forrás
2021. április 23.   
Névnap: Béla, Adalbert

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

SZENTLECKE: 2021-04-23 ~ ~ ~ ~ Eközben Saul, aki még mindig gyűlölettől lihegett és halállal fenyegette az Úr tanítványait, elment a főpaphoz, és levelet kért tőle a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és nőket, akiket ott talál ennek a tannak a követői közül. ~ ~ De amint haladt az úton és Damaszkuszhoz közeledett, történt, hogy hirtelen fényesség ragyogta körül az égből. ~ ~ Leesett a földre, és szózatot hallott, amely azt mondta neki: ˝Saul, Saul, miért üldözöl engem?˝ ~ ~ Erre remegve és ámulva megkérdezte: ˝Uram, mit akarsz, hogy tegyek?˝ ~ ~ Az Úr azt válaszolta neki: ˝Kelj föl és menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.˝ ~ ~ A férfiak, akik kísérték, csodálkozva álltak. ~ ~ Hallották ugyan a hangot, de nem láttak senkit sem. ~ ~ Saul pedig fölkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott. ~ ~ Úgy vezették be kezénél fogva Damaszkuszba. ~ ~ Ott volt három napig, nem látott, nem evett, nem ivott semmit. ~ ~ Volt Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány, akihez az Úr látomásban így szólt:˝Ananiás!˝ ~ ~ Ő pedig így felelt: ˝Itt vagyok, Uram!˝ ~ ~ Az Úr így folytatta: ˝Kelj föl, menj el az úgynevezett Egyenes utcába, keress fel Júdás házában egy Saul nevű tarzusi embert. Íme, épp imádkozik, és lát egy Ananiás nevű férfit, amint belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy látását visszanyerje.˝ ~ ~ Ananiás azonban azt felelte: ˝Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, hogy mennyi gonoszat tett szentjeiddel Jeruzsálemben. Itt meg felhatalmazása van a főpapoktól, hogy megkötözze mindazokat, akik segítségül hívják nevedet.˝ ~ ~ De az Úr azt mondta neki: ˝Csak menj, mert kiválasztott edényem ő nekem, hogy hordozza nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt. Én ugyanis megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.˝ ~ ~ Erre Ananiás elindult, bement a házba, rátette a kezét, és azt mondta: ˝Saul testvér, az Úr Jézus küldött engem, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy láss és eltelj Szentlélekkel.˝ ~ ~ Erre azonnal halpikkely-szerű valami hullott le a szemeiről, és visszanyerte a szeme világát. ~ ~ Fölkelt és megkeresztelkedett, azután ételt vett magához és megerősödött. ~ ~ Néhány napig még együtt maradt a tanítványokkal, akik Damaszkuszban voltak. ~ ~ Azonnal hirdette a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten Fia. Azok pedig, akik hallgatták, csodálkozva mondták: ˝Nemde ez az, aki Jeruzsálemben is vesztére tört azoknak, akik ezt a nevet segítségül hívják, és ide is azért jött, hogy bilincsbe verve a főpapok elé hurcolja őket?˝ Saul pedig egyre nagyobb erővel lépett föl, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, mivel bizonyította, hogy Jézus a Krisztus. /ApCsel 9,1-22/ ~ ~ ~ ~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
23 látogató

Látogatások

- ma: 165
- tegnap: 422
2019.04.16. 16:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

Imádság XVI. Benedek pápáért

Imádság XVI. Benedek pápáért

Szomorú hírt közölt a pápa a hívekkel: élete utolsó szakaszában jár

Két évvel ezelőtt kézzel írott levelet küldött az egyik olasz lapnak XVI. Benedek pápa, aki elárulta, ereje lassan fogyatkozik, élete utolsó szakaszában jár.

2013-ban idős korára és fogyatkozó erejére hivatkozva mondott le a pápaságról XVI. Benedek pápa. Azóta rengetegen aggódnak érte és érdeklődnek hogyléte felőle. A katolikus egyház egykori feje most kézzel írt levelet küldött a Corriere della Sera olasz lapnak, amelyben arról tájékoztatta híveit, hogy jelenleg élete utolsó szakaszában jár, ereje lassan fogyatkozik, és ahogyan ő fogalmaz, lélekben már zarándokúton van az otthon felé.

A most 92 éves XVI. Benedek pápa megköszönte az érdeklődést, mint írja, soha nem gondolta volna, hogy ekkora szeretet veszi majd közül és ez segít neki átvészelni a nehezebb időszakokat – számolt be róla a Vatican News.

 

Testvérek imádkozzunk igaz Pásztorunkért!

 

Urunk Jézus Krisztus, aki jelen vagy az Oltáriszentségben! Imádunk és áldunk Téged szent megtestesülésedért, a véreden szerzett megváltásért, dicsőséges feltámadásodért és különösen is a Szentlélek kiárasztásáért, amellyel megalapítottad Egyházadat, a Te Titokzatos Testedet. 

Köszönjük, hogy pásztorokat, atyákat rendeltél Családod fölé, és Szent Édesanyádat rendelted anyánkká, minket pedig a megszentelő kegyelem által Isten gyermekeivé tettél. Áldott légy mindörökké, most és az egész örökkévalóságon át az Atyával, akitől minden származik, és a Szentlélekkel együtt, akiben mindent megvalósítasz. Megrendült lélekkel és hálatelt szívvel mondunk köszönetet Neked, Örök Pásztor, Szentatyánkért, Benedek pápáért, akit Péter utódjává tettél, s akire nyolc esztendőn át nyájad vezetését bíztad. Hálát adunk Neked, Urunk, hogy személyében olyan pásztorral ajándékoztad meg népedet, aki hűségesen megőrizte a hitletéteményt, védelmezte azt a külső és belső támadásokkal szemben, ugyanakkor igehirdetésével a mai ember számára is elérhetővé tette. 

Köszönjük, hogy tanítása és tanúságtétele által megerősítettél bennünket a Beléd vetett reménységben, s abban, amit mondottál: a pokol kapui nem vesznek erőt Egyházadon. Köszönjük, hogy megtanulhattuk tőle, hogy a szeretet és az igazság összetartozik: a szeretet az igazságban van; s az olyan szeretet, mely az igazságon kívül van, nem lehet igazi szeretet. Köszönjük, hogy szavai és áldásadó megnyilatkozásai által az élet és a szeretet kultúráját építetted a Szentlélek erejével,a gyűlölet és a halál civilizációjával szemben. 

Ha pedig majd elérkezik végső órája, légy mellette, Urunk, Szentséges Anyáddal, védőszentjével, Szent Józseffel,Szent Péter apostollal és a többi szent apostolokkal és vértanúkkal, Szent Benedekkel és a többi szent hitvallókkal,s minden üdvözült lélekkel. Add meg neki azon az órán, hogy boldogan hallgassa a Te szavadat: „Jól van, derék és hűséges szolgám, menj be Urad örömébe!” Érte mondott hálánkat és könyörgésünket bizalommal terjesztjük színed elé, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, most és mindörökkön-örökké.

Ámen.

 

Barsi Balázs

 

 

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás