Tiszta Forrás
2018. december 11.   
Névnap: Árpád, Árpádina

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

OLVASMÁNY: 2018-12-11 ~ ~ ~ ~ Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! -- mondja a ti Istenetek. ~ ~ Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és kiáltsátok neki, hogy letelt szolgálata, letörlesztette bűnét, hiszen kétszeresen meglakolt az Úr kezétől minden vétkéért! ~ ~ Egy hang kiált: ˝Készítsétek a pusztában az Úr útját, egyengessetek ösvényt a sivatagban Istenünknek! Minden völgy emelkedjék fel, minden hegy és halom süllyedjen alá; a göröngyös legyen egyenessé, és a hegyláncok síksággá! ~ ~Akkor kinyilvánul az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt. Bizony, az Úr szája szólt.˝ ~ ~ Egy hang szól: ˝Kiálts!˝ És mondtam: ˝Mit kiáltsak?˝ ~ ~ Minden test csak fű, és minden szépsége olyan, mint a mező virága. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha az Úr lehelete ráfúj. Valóban csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk szava megmarad örökre. ~ ~ Magas hegyre menj föl, te, aki jó hírt viszel Sionnak! Emeld fel erősen hangodat, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek! ~ ~ Emeld fel, ne félj! Mondd Júda városainak: ˝Íme, a ti Istenetek! Íme, az Úristen hatalommal jön, és karja uralkodik; íme, fizetsége vele van, és szerzeménye a színe előtt. Mint pásztor, legelteti nyáját, karjával összegyűjti a bárányokat, és ölébe veszi, az anyajuhokat gondosan vezeti.˝ /Iz 40,1-11/ ~ ~ ~ ~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
12 látogató

Látogatások

- ma: 318
- tegnap: 881
2018.08.01. 00:00 Pela
Hozzászólások: 0

2018.08.01. szerda: LIGUORI SZENT ALFONZ

2018.08.01. szerda: LIGUORI SZENT ALFONZ

 

 

 

 

 

Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj

 


 

 

 

 

 

 

 

Jer 15,10.16-21

Jaj nekem, anyám, hogy megszültél engem, a perlekedés emberét és viszály emberét az egész ország számára! Nem adtam kölcsönt, és nekem sem kölcsönöztek, mégis mindenki átkoz engem. Ha rátaláltam igéidre, eledelemmé váltak; igéd nekem örömöm és szívem vidámsága lett; mert a te nevedet viselem, Uram, Seregek Istene! Nem ültem a tréfálkozók körében, és nem vigadoztam; kezed súlya miatt egymagamban ültem, mert bosszúsággal töltöttél el engem. Miért lett fájdalmam örökké tartó, és sebem halálos? Nem akar meggyógyulni. Bizony, olyan vagy számomra, mint a csalóka patak, melynek nem állandó a vize. Ezért így szól az Úr: ,,Ha visszatérsz, engedlek visszatérni, hogy színem előtt állhass; és ha előhozod az értékest az értéktelenből, mintegy az én szám leszel. Térjenek vissza ők hozzád, de te ne térj vissza hozzájuk! Ez előtt a nép előtt bevehetetlen ércfallá teszlek téged. Harcolnak majd ellened, de nem bírnak veled; mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak és megmentselek téged -- mondja az Úr. -- Megmentelek téged a gonoszok kezéből, és megváltalak az erőszakosok markából.’’

Zs 58

A karvezetőnek. A ,,Ne semmisíts meg’’ szerint. Miktám Dávidtól. Amikor Saul elküldte embereit, hogy figyeljék a házát és öljék meg őt. Ments meg ellenségeimtől, Isten, támadóimtól szabadíts meg engem! Ments meg a gonosztevőktől, oltalmazz meg a vérengző emberektől! Mert íme életemre leselkednek, rám rohannak az erősek. Bár nincs bennem sem bűn, sem gonoszság, Uram, bűn nélkül járom egyenes utamat.Kelj fel, állj elém és lásd; Hisz Uram, a seregek Istene te vagy, Izrael Istene. Siess, látogasd meg e nemzeteket mind, ne könyörülj senkin, aki gonoszat cselekszik! Minden este megjelennek, mint az éhes kutyák, s a várost körös-körül bejárják. Íme egyre jártatják szájukat, kard van ajkukon: ,,hiszen ki hallja meg?’’ Ám te, Uram, kineveted őket, megsemmisíted mind e nemzeteket. Én erősségem, terád figyelek, mert te vagy én oltalmam, Istenem. Istenem, akinek irgalma megelőz engem. Isten megadja nekem, hogy elnézzek ellenségeim fölött. Ne öld meg őket, hogy népem meg ne feledkezzék; de hatalmaddal szórd szerteszét és alázd meg őket, Uram, én oltalmazóm! Szájuk vétke, ajkuk beszéde, saját kevélységük ejtse őket tőrbe! Átkozódásukért, hazug beszédükért veszítsd el őket haragodban, pusztítsd el, ne legyenek többé; Hadd tudják meg, hogy Isten uralkodik Jákobon, s a föld kerekségén! Minden este megjelennek és ugatnak, mint a kutyák, s a várost körös-körül bejárják; Étel után barangolnak, és üvöltenek, ha jól nem laknak. Én azonban hatalmadat énekelem, minden reggel magasztalom irgalmadat, mivel te oltalmazóm voltál, és menedékem sanyargatásom napján. Én erősségem, neked zengem énekem, mert te, Isten, oltalmazóm vagy nekem: Istenem, én irgalmasságom!

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás