Tiszta Forrás
2020. július 14.   
Névnap: Örs, Stella

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ZSOLTÁR 47 ~ ~ ~ ~ Nagy az Úr, minden dicséretre méltó Istenünk városában. ~ ~ Pompás magaslat az ő szent hegye, gyönyörűsége az egész földnek. ~ ~ Sion hegye messzi észak, a nagy király városa. ~ ~ Házaiban úgy ismerik Istent, mint menedéket. ~ ~ Mert íme, a föld királyai összegyűltek és egyesültek. ~ ~ De ahogy meglátták, ámulatba estek. ~ ~ Megrémültek, megremegtek. ~ ~ Rettegés fogta el őket ott, s a vajúdó asszonyéhoz hasonló gyötrelem. ~ ~ Hatalmas széllel összetörted a társisi hajókat. ~ ~ Amint hallottuk, magunk is láttuk, hogy a seregek Urának városát, a mi Istenünknek városát örökre alapította Isten! ~ ~ Megemlékezünk irgalmadról, ó Isten, templomod belsejében. ~ ~ Mint ahogy híred, ó Isten, dicséreted is betölti a föld határait. ~ ~ Jobbod igazsággal teljes. ~ ~ Örvendezik Sion hegye, s Júda leányai ujjongva örülnek ítéleteidnek, Uram. ~ ~ Járjátok körül Siont, nézzétek meg, számláljátok meg tornyait! ~ ~ Tekintsétek meg erődítéseit, járjátok be házait, hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek! ~ ~ Valóban ő az Isten, a mi Istenünk örökké, mindörökkön-örökké, ő vezet minket mindörökké! ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
13 látogató

Látogatások

- ma: 74
- tegnap: 233
2019.01.23. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2019.01.23. szerda

2019.01.23. szerda

 

 

 

 

Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint

 


 

 

 

 

 

 

 

Zsid 7,1-3.15-17

Mert ez a Melkizedek, Szálem királya, a fölséges Isten papja, aki Ábrahámnak eléje ment, amikor az a királyok legyőzése után visszatért, megáldotta őt. Ábrahám tizedet adott neki mindenből. A neve előszöris azt jelenti, hogy az igazságosság királya, azután pedig Szálem királya [Ter 14,17-20], azaz a békesség királya; apa nélkül, anya nélkül, nemzetségtábla nélkül jelent meg; mivel sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, hasonlóvá lett Isten Fiához, és pap marad mindörökké [Zsolt 110,4]. Ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkizedekhez hasonlóan más pap támad, aki nem a testi parancs törvénye szerint lett azzá, hanem az örök élet ereje szerint. Mert így szól a tanúságtétel: ,,Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint’’ [Zsolt 110,4].

 

Zs 109

Dávid zsoltára. Szólt az Úr az én Uramnak: ,,Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.’’ Hatalmas jogarodat kinyújtja az Úr Sionból: uralkodj ellenségeid között! Tied lesz az uralom hatalmadnak napján a szentek fényességében; a hajnalcsillag előtt, mint harmatot, nemzettelek téged. Megesküdött az Úr és nem bánja meg: ,,Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.’’ Jobbod felől az Úr áll, királyokat tipor össze haragjának napján. Ítéletet tart a nemzetek között: halomba rakja a halottakat, fejeket zúz össze a széles földön. Patakból iszik útközben, azért emeli magasra fejét. ALLELUJA!

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás