Tiszta Forrás
2022. november 30.   
Névnap: András, Andor

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

SZENTLECKE: 2022-11-30 ~ ~ ~ ~ Ha tehát a száddal vallod, hogy ˝Jézus az Úr!˝, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz. ~ ~ A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. ~ ~ Az Írás ugyanis azt mondja: ˝Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül.˝ ~ ~ Nincsen ugyanis különbség zsidó és görög között, mert mindnyájuknak ugyanaz az egy Ura van, aki bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. ~ ~ Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. ~ ~ De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak, ha nincsen, aki hirdesse? S hogyan hirdessék, ha nem küldték őket? ~ ~ Amint meg van írva: ˝Milyen gyönyörűségesek azok lábai, akik a jó hírt hirdetik!˝ ~ ~ De nem mindnyájan fogadták engedelmességgel az evangéliumot. ~ ~ Azért mondja Izajás: ˝Uram, ki hitt annak, amit hallott tőlünk?˝ ~ ~ Eszerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által. ~ ~ De kérdem én: Talán nem hallották? ~ ~ Sőt, ellenkezőleg: ˝Hangjuk elhatott az egész földre, s beszédük a földkerekség határaira.˝ /Róm 10,9-18/ ~ ~ ~ ~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
40 látogató

Látogatások

- ma: 96
- tegnap: 239
2022.06.06. 00:00 JóB
Hozzászólások: 0

2022.06.06. hétfő

2022.06.06. hétfő
 

 

 

 

 

Illés próféta fellép Ácháb király bűnei ellen.


 

 

 

 

 

 

 

1Kir 17,1-6

A Gileád lakói közül való tesbi Illés próféta így szólt Áchábhoz, Izrael királyához: ˝Az Úrnak, Izrael Istenének életére mondom, akinek színe előtt szolgálok, hogy nem lesz ezekben az esztendőkben sem harmat, sem eső, csak majd az én szavamra.˝


Ekkor az Úr szózatot intézett Illéshez ezekkel a szavakkal: ˝Távozz innét, és eredj napkeletre! Rejtőzzél el a Kárit-pataknál, amely a Jordán felé tart. A patakból lesz italod, és a hollóknak meghagytam, hogy ott tápláljanak téged.


˝Illés elment tehát, és az Úr szava szerint cselekedett; amikor odaért, megtelepedett a Kárit-pataknál, amely a Jordán felé tart. A hollók hoztak is neki kenyeret és húst reggel, valamint kenyeret és húst este. Vizet pedig a patakból ivott.
 

    

Zs 120,1-2.3-4.5-6.7-8

Szememet a hegyekre emelem, * honnét is jöhetne segítségem.

Segítséget csak az Úrtól kaphatok, * aki a mennynek és a földnek alkotója.

Nem engedi inogni lábadat, * nem alszik el, aki őriz téged.

Bizony nem szunnyad, nem is alszik el, * aki őre Izraelnek.

Az Úr a te őrződ, ő a te védelmed, * jobbod felől megóv tégedet.

Nem éget délben a Nap tüze, * és nem dermeszt a holdas éjjel.

Az Úr megvédi lelkedet, * az Úr megőriz minden bajtól.

Az Úr vigyáz rád jártadban-keltedben, * mostantól fogva mindörökké.

Segítségünk az Úr nevében van, * aki a mennynek és a földnek alkotója.

 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás