Tiszta Forrás
2021. április 14.   
Névnap: Tibor

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

OLVASMÁNY: 2021-04-14 ~ ~ ~ ~ Felállt ekkor a főpap, és mindnyájan, akik vele tartottak -- vagyis a szaddúceusok pártja --, elteltek irigységgel. ~ ~ Elfogták az apostolokat, és a nyilvános börtönbe vetették őket. ~ ~ Az Úr angyala azonban éjjel kinyitotta a börtön ajtaját, kivezette őket, és azt mondta: ˝Menjetek, álljatok ki és hirdessétek a templomban a népnek a tanítást erről az életről.˝ ~ ~ Miután ezt hallották, virradatkor bementek a templomba és tanítottak. ~ ~ Mikor megérkezett a főpap és akik vele voltak, összehívták a főtanácsot, vagyis Izrael fiainak összes vénjét, és elküldtek a börtönbe, hogy elővezessék őket. ~ ~ De amikor a szolgák odaértek és kinyitották a tömlöcöt, nem találták ott őket. ~ ~ Visszatértek tehát és jelentették:˝a börtönt egész gondosan bezárva találtuk ugyan, az őrök is ott álltak az ajtók előtt, de amikor benyitottunk, senkit sem találtunk ott.˝ ~ ~ E szavak hallatára a templomőrség parancsnoka és a főpapok megdöbbentek azon, ami történt. ~ ~ Ekkor beállított valaki, és hírül hozta nekik: ˝Íme a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, a templomban állnak és tanítják a népet.˝ ~ ~ Erre a parancsnok elment a szolgákkal, és erőszak alkalmazása nélkül elhozta őket, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. /ApCsel 5,17-26/ ~ ~ ~ ~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
22 látogató

Látogatások

- ma: 144
- tegnap: 340
2020.06.20. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2020.06.20. szombat, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

2020.06.20. szombat, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
 
 
 
 
 
 
 
 

Ujjongó örömmel örülök az Úrban


 

 

 

 

 

 

 

 

Iz 61,9-11

A próféta így beszél: Népem sarjadéka híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr. 

Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát.
 
Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt.


      

Zsoltár:  1Sám 2,1.4-5.6-7.8abcd

Szívem ujjong az Úrban, * erővel tölt el Istenem.

Ellenségeimmel bátran szembeszállok * mert örvendezem segítségeden.

A hatalmasok íja eltörött, * a gyengéket azonban erő övezi.

Kenyérért szegődnek el, kik azelőtt bővelkedtek, * jóllakhatnak, akik nélkülöztek.

Anya lesz, kinek nem volt gyermeke, * erőtlenné válik a nagy családú.

Az Úr adja a halált és az életet, * letaszít az alvilágra és felhoz onnan.

Az Úr tesz szegénnyé és ő tesz gazdaggá, * ő az, aki megaláz és felmagasztal.

Fölemeli a porból a rászorulót, * a sárból a szegényt fölsegíti.

A fejedelmek sorába ülteti, * a dicsőség trónusára.

Szívem ujjong az Úrban, * megváltó Istenemben.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás