Tiszta Forrás
2023. szeptember 27.   
Névnap: Adalbert, Vince

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 54
- tegnap: 161
2023.07.02. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2023.07.02. vasárnap

2023.07.02. vasárnap
 

 

Isten megjutalmazza a sunemi asszonyt, aki segíti az Isten emberét.


 

 

 

 

 

Olvasmány:

2Kir 4,8-11.14-16a

Történt egy napon, hogy Elizeus próféta elindult és átment Sunembe. Lakott ott egy előkelő asszony, aki meghívta asztalához, s így ahányszor csak átment, mindig betért hozzá enni. Az (asszony) így szólt férjéhez: ˝Nézd, tudom, hogy Istennek szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Rendezzünk hát be neki a tetőn egy kis szobát, tegyünk bele ágyat, asztalt, széket meg mécsest, s ahányszor csak betér hozzánk, ott szálljon meg.˝
Történt, hogy Elizeus egy nap megérkezett, betért a fönti szobába és lefeküdt. Aztán így szólt szolgájához, Gehászihoz: ˝Mi lenne az, amivel viszonzást adhatnék az asszonynak?˝ Gehászi így válaszolt: ˝Ó, nincs neki fia, és a férje öreg.˝ Erre megparancsolta: ˝Hívd ide!˝ Odahívta, az megállt az ajtóban. Akkor Elizeus így szólt hozzá: ˝Egy esztendő elteltével ilyen idő tájt fiút dajkálsz.˝

 

Zsoltár:

Zsolt. 88,2-3.16-17.18-19

Az Úr irgalmáról énekelek örökkön örökké, * hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam.

Így szóltál: † ˝Irgalmam szilárdan áll mindörökké.˝ * Valóban, a te hűséged erős, miként a mennybolt.

Boldog a nép, amely tud ünnepelni, * az ilyen arcod fényében járhat,

Uram. Egész nap örvendeznek nevednek, * és igazságod felmagasztalja őket.

Te vagy néped erőssége, * és jóvoltodból emeljük fel fejünket.

Mert a mi pajzsunk az Úrtól van, * és királyunk Izrael Szentjétől.

Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

 

Szentlecke:

Róm 6,3-4.8-11

Mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk.

Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg: a halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él.

Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban.

 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás