Tiszta Forrás
2021. szeptember 24.   
Névnap: Gellért, Gerda

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Esti imádság Magyarországért és Európáért: ~ ~ ~ ~ Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, Te pedig, mennyei seregek Vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, taszítsd vissza a kárhozat helyére. ~ ~ ~ ~ Ámen. ~ ~ ~ ~ Megparancsolom és elrendelem a mindenható Isten erejével, Jézus Krisztus, a Megváltó nevében, a szeplőtelen Szűz közbenjárására minden gonosz szellemnek, engem zaklató ördögi jelenlétnek, hogy hagyjanak el engem azonnal, véglegesen és távozzanak az örök kárhozatra, ahol verje őket láncra Szent Mihály arkangyal, Szent Gábriel és Szent Ráfael, őrzőangyalaink és taposson rájuk a szentséges és szeplőtelen Szűz sarka.

Jelen van

0 felhasználó
14 látogató

Látogatások

- ma: 105
- tegnap: 413
2020.07.26. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2020.07.26. vasárnap , Szent Joákim és Szent Anna

2020.07.26. vasárnap , Szent Joákim és Szent Anna
 

 

 

Trónra léptekor Salamon bölcsességért könyörög.


 

 

 

 

Olvasmány:

1Kir 3.5.7-12

Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka, álmában. Így szólt Isten: ˝Bármit kérsz, megadom neked!˝ Salamon ezt mondta: ˝Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám, Dávid helyett. Dehát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Szolgád a te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a te nagyszámú népedet?˝
Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért Isten ezt mondta neki: ˝Mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy igazságot szolgáltathass, íme, megadom neked, amit kértél. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, s nem lesz utánad sem.˝

 

 

 

Zsoltár:

Zsoltár 118,57.72.76-77.127-128.129-130

Hittel vallom: † Az az én osztályrészem, Uram, * hogy igéidet megtartsam.

Drágább nekem ajkad törvénye * sok ezer aranynál, ezüstnél.

Vigasztalásomra legyen irgalmad, * amint szolgádnak megígérted.

Irgalmasságod éltessen engem, * mivel törvényed az én gyönyörűségem.

Parancsaidat többre tartom az aranynál, * kedvesebb nekem, mint a színarany.

Ezért parancsaidhoz tartom magamat, * gyűlölöm a hazugság minden útját.

Minden rendelésed csodálatraméltó, * lelkem ezért megtartja őket.

Ragyogva világít szavad fénye, * okossá teszi a kicsinyeket.

Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem.

 

 

Szentlecke:

Róm 8,28-30

Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette.

 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás