Tiszta Forrás
2022. november 30.   
Névnap: András, Andor

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

NAPI EVANGÉLIUM: 2022-11-30 ~ ~ ~ ~ Amint elhaladt a Galileai tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. ~ ~ Azt mondta nekik: ˝Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!˝ ~ ~ Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. ~ ~ Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. ~ ~ És őket is hívta. ~ ~ Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt. /Mt 4,18-22/ ~ ~ ~ ~ Ezek az evangélium igéi.

Jelen van

0 felhasználó
50 látogató

Látogatások

- ma: 68
- tegnap: 239
2022.07.29. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2022.07.29. péntek

2022.07.29. péntek
 

 

 

 

Fenyegető jövendölései miatt meg akarja ölni Jeremiást a papság és a nép.


 

 

 

 

 

Jer 26,1-9

Jojakimnak, Jozia fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz:

˝Ezt mondja az Úr: Állj oda az Úr házának udvarába, és azokat a szavakat mind, amelyeknek a hirdetésére parancsot adtam neked, hirdesd Júda városai lakóinak, akik imádkozni jönnek az Úr házába.

Ne hallgass el egyetlen szót sem!
Hátha szót fogadnak, és megtérnek gonosz útjaikról.
Akkor én is visszavonom azt a veszedelmet, amelyet rájuk akarok hozni tetteik gonoszsága miatt.
Így beszélj hozzájuk: Ezt mondja az Úr: Ha nem hallgattok rám, és nem jártok törvényeim szerint, amelyeket elétek tártam, és nem figyeltek szolgáimnak, a prófétáknak szavára, akiket én folyton-folyvást küldtem hozzátok, de ti soha nem hallgattatok rájuk, akkor ezt a templomot Silóhoz teszem hasonlóvá, ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld összes nemzete.˝

A papok, az álpróféták és az egész nép hallotta, amint Jeremiás elmondta ezt a beszédet az Úr házának udvarán. Amikor tehát Jeremiás mind elmondta, amit az Úr parancsára el kellett mondania az egész népnek, a papok és az álpróféták megragadták, és így szóltak: ˝Halállal kell lakolnod!
Miért jövendöltél az Úr nevében így: »Ez a templom Siló hegyéhez lesz hasonlóvá, ez a város meg úgy elpusztul, hogy lakója sem marad!«?˝
Erre az Úr házában az egész nép egybegyűlt Jeremiás ellen.

 

    

Zsoltár: 68,5.8-10.14 

Hajam szálánál is többen vannak, * akik ok nélkül gyűlölnek engem.

Üldözőim, gonosz ellenségeim nagy erőre kaptak, * amit el sem vettem, azt kell megfizetnem.

A gyalázatot érted viselem, * arcomat érted borítja szégyen.

Testvéreim előtt idegenné lettem, * anyám fiai sem ismernek reám.

A házadért való buzgóság emészt engem, * rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak.

Hozzád imádkozom, Uram, * hallgass meg kegyelmed idején, Istenem.

Mérhetetlen jóságodban hallgass meg, * hűséged szerint segíts rajtam.

Uram, hallgass meg engem * nagy irgalmasságod szerint!

 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás