Tiszta Forrás
2023. szeptember 26.   
Névnap: Jusztina, Kozma

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Teréz anya imája • • • Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, • mégis szeresd őket! • • • Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, • mégis tégy jót! • • • Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, • mégis érj célt! • • • A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy, • mégis tedd a jót! • • • A becsületesség, s őszinteség sebezhetővé tesz, • mégis légy becsületes és nyílt! • • • AMIT ÉVEK ALATT FELÉPÍTESZ, LEROMBOLHATJÁK EGY NAP ALATT, • MÉGIS ÉPÍTS! • • • Az embereknek szükségük van a segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, • mégis segíts! • • • A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, • mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van! • • •

Jelen van

0 felhasználó
16 látogató

Látogatások

- ma: 31
- tegnap: 162
2022.09.26. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2022.09.26. hétfő

2022.09.26. hétfő
 
 
 
 
 

Isten olykor megengedi, hogy súlyos csapások érjenek minket, de akkor is vigyáz reánk.


 

 

 

 

 

Jób 1,6-22

Költői látomás egy égi gyűlés-jelenetről:

Egy napon amikor eljöttek az Isten angyalai, hogy az Úrnál jelentkezzenek, a sátán is ott volt közöttük.
Az Úr megkérdezte tőle: ˝Honnét jössz?˝
A sátán így felelt: ˝Szerte bolyongtam a Földön, és bejártam azt.˝
Az Úr megkérdezte: ˝Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs a földön hozzá hasonló férfi, feddhetetlen és igaz, istenfélő, és nincs benne gonosz.˝
A sátán erre megkérdezte: ˝Vajon ok nélkül istenfélő-e Jób? Hiszen te megoltalmaztad őt, a házát és egész vagyonát; megáldottad keze munkáját, és gyarapítottad jószágait.
De bocsásd csak rá egy kissé a kezedet, és nyúlj hozzá vagyonához, akkor bizony szemtől szembe káromolja majd nevedet.˝
Ezt mondta erre az Úr a sátánnak: ˝Nos, a kezedbe adom mindenét, amije van; őrá azonban ne nyújtsd ki kezedet!˝
Erre eltávozott a sátán az Úr színe elől.
Amikor pedig egy napon Jób fiai és leányai elsőszülött bátyjuknál voltak együtt lakomán, egy hírnök Jóbnak ilyen hírt hozott:
˝Ökreid éppen szántottak, és szamaraid ott legeltek mellettük, amikor a szabeusok megjelentek, s rajtuk ütöttek; szolgáidat kardélre hányták, és mindent elraboltak.
Csak én maradtam meg egyedül, hogy hírt hozzak neked.˝
Még beszélt, amikor jött egy másik hírnök is, és ezt mondta: ˝Villám csapott le az égből, és megölte juhaidat és szolgáidat.
Csak én menekültem meg egyedül, hogy hírt hozzak neked.˝
De még ez sem fejezte be szavait, jött egy újabb hírhozó, és ezt mondta: ˝A káldeusok három csoportban meglepték tevéidet, és elhajtották azokat; szolgáidat pedig karddal megölték.
Csak én maradtam meg egyedül, hogy hírt hozzak neked.˝
Míg ez beszélt, megint jött egy hírhozó, és ezt mondta: ˝Elsőszülött fiadnál ettek-ittak fiaid és leányaid, amikor hirtelen hatalmas vihar támadt a sivatag felől, megrendítette a ház négy sarkát, úgyhogy az összeomlott, és rászakadt gyermekeidre, és mind meghaltak.
Csak én menekültem meg egyedül, hogy hírt hozzak neked.˝
Jób ekkor fölkelt, és a gyász jeléül megszaggatta ruháit, haját lenyírta, leborult a földre, és így imádkozott: ˝Mezítelennek szült anyám, és így térek az anyaföldbe is.
Az Úr adta, az Úr elvette, (amint az Úrnak tetszett, úgy lett), legyen áldott az Úr neve!˝
Mindezek ellenére nem vétkezett Jób az ajkával, és nem beszélt semmi dőreséget sem Isten ellen.


 

                                    

Zsoltár: 16,1.2-3.6-7 

Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, * figyelj könyörgő szavamra.

Fogadd el imámat, * ajkam nem mond hamisságot.
 
Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, * hiszen az igazságot nézi szemed.

Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, † tűzpróbának vess alá engem, * és nem lelsz bennem gonoszságot.
 
Istenem, hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem, * fordítsd felém füledet, és hallgasd meg ajkam igéit.

Csodálatos irgalmadat mutasd meg, * mentsd meg az ellenségtől azokat, akik jobbodban bíznak.

Uram, Istenem, * igazságban látom meg arcodat.
 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás