Tiszta Forrás
2023. december 10.   
Névnap: Judit, Loretta

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
19 látogató

Látogatások

- ma: 14
- tegnap: 148
2021.01.17. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2021.01.17. vasárnap

2021.01.17. vasárnap
 
 
 
 
 
 

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! 


 

 

 

 

Szentlecke:

1Kor 6,13c-15a.17-20

Testvéreim! A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt.
Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele.


Kerüljétek a testiség bűnét! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!

 

 

Olvasmány:

1Sám 3,3b-10.19

Sámuel, gyermekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úrtemplomában aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította: ˝Sámuel, Sámuel!˝ A gyermek ezt felelte: ˝Itt vagyok.˝ Aztán odafutott Élihez, és azt mondta: ˝Itt vagyok, hívtál.˝ Éli ezt válaszolta: ˝Én nem hívtalak, feküdj le és aludj.˝ Erre elment, és lefeküdt aludni.


Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez, és azt mondta: ˝Itt vagyok, hívtál.˝ Ő azt felelte: ˝Nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj!˝ Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, mert az Úr szava még nem nyilatkozott meg neki.
Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt, harmadszorra. Az fölkelt, odament Élihez, és így szólt: ˝Itt vagyok, hívtál.˝ Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Sámuelnek: ˝Menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: »Szólj, Uram, hallja a te szolgád.«˝ Sámuel elment és visszafeküdt a helyére.


Akkor megjelent az Úr megállt előtte és szólította mint az előző alkalommal: ˝Sámuel, Sámuel!˝ És Sámuel így válaszolt: ˝Szólj, Uram, hallja a te szolgád?˝
Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon.

 

                                     

Zsoltár: 

Zsolt. 39,2 és 4ab.7-8a.8b-9.10

Várva vártam az Urat, * és ő lehajolt hozzám.
Új éneket adott az ajkamra, * Istenünknek zengő éneket.
 
Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad.
Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szóltam akkor: ˝Íme, eljövök.˝
 
A könyvtekercsben rólam írva áll, * hogy akaratodat teljesítsem.
Erre vágyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel tölti el.

Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, * ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod.

Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás