Tiszta Forrás
2023. október 04.   
Névnap: Ferenc, Hajnalka

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
25 látogató

Látogatások

- ma: 25
- tegnap: 109
2023.04.27. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2023.04.27. csütörtök

2023.04.27. csütörtök
 
 
 
 
 

Aki teljes szívből hisz, méltó a keresztségre.


 

 

 

 

Szentlecke:

ApCsel 8,26-40

A jeruzsálemi üldözés idején az Úr angyala így szólt Fülöp diakónushoz: ˝Kelj föl! Menj délnek, arra az elhagyatott útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezeti˝


Fülöp felkerekedett és elindult. Egyszer csak megpillantotta az etióp királynőnek, Kandákénak egyik udvari főemberét, aki a királynő kincstárát kezelte. Az etióp kincstárnok Jeruzsálemben volt imádkozni. Visszatérőben kocsiján ülve Izajás próféta könyvét olvasta.


A Szentlélek akkor így szólt Fülöphöz: ˝Menj, és szegődjél oda a kocsihoz!˝ Fülöp odasietett, és hallotta, hogy Izajás próféta könyvéből olvas. Megkérdezte: ˝Érted-e, amit olvasol?˝ Az így válaszolt: ˝Hogyan érthetném, hacsak valaki meg nem magyarázza?˝
Meg is kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön melléje. Éppen ezt a szentírási részletet olvasta:


Mint a juhot, úgy vitték leölésre, s miként a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta szólásra ajkát.
Megaláztatásában vétetett el róla az ítélet.
Ki sorolhatja fel nemzedékét?
Hiszen élete elvétetik a földről.


Az udvari tiszt odafordult Fülöphöz: ˝Kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról?˝
Fülöp akkor beszélni kezdett, és az írásnak ebből a részletéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint továbbhaladtak az úton, valamilyen vízhez érkeztek. Az udvari tiszt akkor megszólalt: ˝Nézd, itt a víz; mi akadályozza hát, hogy megkeresztelkedjem?˝
Ezzel megállíttatta a kocsit, majd Fülöppel együtt lement a vízbe, és Fülöp megkeresztelte.

Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és az udvari tiszt nem látta őt többé. Örvendezve folytatta útját, és öröm volt a szívében.
Fülöp pedig Azótusban találta magát, és amíg csak Cezáreába nem ért, útközben minden helységben hirdette az evangéliumot.

 

   

                                                                                      

Zsoltár: 

Zsolt. 65,8-9.16-17.20 

Áldjátok Istenünket, nemzetek, * dicsőségéről éneket zengjetek.
 
Életet ő ad lelkünkbe, * s lábunkat meginogni nem hagyja.
 
Mindnyájan, kik félitek az Istent, † jertek, halljátok: * elbeszélem, mily nagy csodákat tett vélem.
 
Ajkam hozzá kiáltott, * nyelvem dicséretet mondott néki.
 
Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, * és nem vonta meg tőlem irgalmát.

Dicsérd az Istent, nagy világ!
 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás