Tiszta Forrás
2022. november 27.   
Névnap: Virgil, Virgínia

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

☼ ADVENT 1. VASÁRNAPJA van. ~ ~ ♡ ~ ~ NAPI EVANGÉLIUM: 2022-11-27 ~ ~ ~ ~ Mert mint Noé napjai, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. ~ ~ Mert amint a vízözön előtti napokban csak ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és nem is gondoltak rá, amíg el nem jött a vízözön és el nem ragadta mindnyájukat: így lesz az Emberfia eljövetele is. ~ ~ Ha akkor ketten a szántóföldön lesznek, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. ~ ~ S ha két asszony őröl malommal, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. ~ ~ Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. ~ ~ Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. ~ ~ Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia. /Mt 24,37-44/

Jelen van

0 felhasználó
8 látogató

Látogatások

- ma: 49
- tegnap: 121
2021.12.26. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2021.12.26. VASÁRNAP

2021.12.26. VASÁRNAP
 
 
 
 
 
 

Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. 


 

 

 

 

 

Szentlecke:

1Jn 3,1-2

Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri.

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van.

 

Olvasmány:

1Sám 1,20-22.24-28

Hanna fogant, és amikor elérkezett az ideje, fiút szült. A Sámuel nevet adta neki, ˝mert – amint mondta – az Úrtól könyörögtem ki˝. Amikor Elkana egész családjával újra fölment (az Úr templomába), hogy az Úrnak az évi áldozatot bemutassa és teljesítse fogadalmát, Hanna nem ment föl vele. Azt mondta férjének: ˝Először elválasztom a gyereket, aztán elviszem: jelenjen meg az Úr színe előtt és maradjon ott örökre.˝


Mihelyt azonban Hanna elválasztotta a gyermeket, fölvitte magával, egy hároméves marhával, egy efa liszttel és egy tömlő borral egyetemben, és Silóban belépett az Úr templomába; a fiú még nagyon kicsi volt. Amikor a marhát feláldozták, a fiú anyja odament Élihez: Megszólította: ˝Engedd meg, uram! Amint igaz, hogy élsz, uram, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam. S lám az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam. Ezért én is átengedem (fiamat) az Úrnak, egész életére átengedem az Úrnak.˝ És ott leborultak az Úr előtt.

 

       

                                             

Zsoltár: 

Zsolt. 83,2-3.5-6.9-10

Mily kedves a te hajlékod, seregek Ura, * sóvárog és vágyódik lelkem az Úr udvarába.
Szívem és testem * örvendezik az élő Istenben.
 
Boldogok, akik a te házadban laknak, * örökkön örökké dicsérnek téged.
Boldog az az ember, kinek segítsége tőled van, * és szívében készülődik, hogy hozzád menjen.
 
Seregek Ura, Istene, hallgasd meg imámat, * figyelj reám Jákob Istene.
Istenünk, oltalmazónk, nézz reánk, * tekints a te fölkented arcára!

Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás