Tiszta Forrás
2023. szeptember 27.   
Névnap: Adalbert, Vince

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
16 látogató

Látogatások

- ma: 70
- tegnap: 161
2023.06.10. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2023.06.10. szombat

2023.06.10. szombat
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael főangyal visszatér Istenhez, akit jótéteményeiért nekünk, embereknek dicsérnünk kell.


 

 

 

 

 

 

 

Olvasmány:

Tób 12,1.5-15.20

Miután befejeződött Tóbiás és Sára menyegzője, Tóbit hívta fiát, Tóbiást, és ezt mondta neki: ˝Adjuk ki a bérét annak az embernek, aki veled ment, és toldjuk is meg azt a bért!˝
Akkor Tóbit hívta Rafaelt, és így szólt hozzá: ˝Szolgálatod jutalmaként fogadd el a felét mindannak, amit magaddal hoztál, és menj békében.˝


Erre Rafael félrehívta mindkettőt, és ezt mondta nekik: ˝Dicsőítsétek Istent, és minden élőlény előtt adjatok neki hálát mindazért a jóért, amit tett: Áldjátok és dicsőítsétek nevét. Hirdessétek Isten tetteit, és ne szűnjetek meg magasztalni őt. A király titkát jó dolog elrejteni, Isten tetteit azonban dicséretes felfedni és megvallani. Tegyétek a jót, és akkor a gonosz nem árthat nektek. Jobb az imádság böjttel, az alamizsna pedig igazságossággal társulva. Többet ér a kevés, ha igazságosság társul hozzá, mint a sok, ha igazságtalanság tapad hozzá. Jobb alamizsnát adni, mint aranykincset gyűjteni. Az alamizsna megment a haláltól és megtisztít minden bűntől. Akik jótékonykodnak, életet nyernek, de akik bűnt és igazságtalanságot cselekszenek, ellenségei saját maguknak.


Feltárom a teljes igazságot, és semmit sem titkolok el előttetek. Mondtam már nektek: A király titkát jó dolog elrejteni, Isten tetteit azonban dicséretes fölfedni. Nos tehát, amikor imádkoztál, te és Sára, imádságotokat Isten fölséges színe elé vittem, hasonlóképpen azt is, hogy eltemetted a halottakat. Mivel nem késlekedtél fölkelni és otthagyni ebédedet, és elmentél, hogy eltemesd a halottat, megbízást kaptam, hogy próbára tegyelek. Ugyanakkor elküldött Isten azért is, hogy meggyógyítsalak téged és menyedet, Sárát. Én Rafael vagyok, egy a hét szent angyal közül, akik készen állunk, hogy az Úr fölséges színe elé lépjünk

.
Ezért dicsőítsétek az Urat ezen a földön, és magasztaljátok Istent. Most visszatérek ahhoz, aki küldött engem. Írjatok le mindent, ami történt veletek!˝ Ezzel fölemelkedett a mennybe.

   

                                                                                                       

Zsoltár: 

Tób 13,2.6.7.8

Nagy vagy, Uram, örökké, * a te uralmad mindörökké fennmarad.
Megversz, de meg is gyógyítasz, † letaszítasz az alvilágba, de erőd onnan is kihozhat, * és nincs, aki elmenekülhet kezedből.
 
Nézzétek meg, hogy mit tett velünk, † félve és rettegve dicsérjétek őt, * tetteitekkel magasztaljátok az örök királyt.
 
Én pedig rabságom földjén áldom őt, * mert megmutatta nagylelkűségét a bűnös népen.
 
Térjetek meg tehát, bűnösök, † Isten előtt igazságban járjatok, * higgyétek, hogy jóságát megmutatja rajtatok!

Áldott legyen az élő Isten, * áldott legyen mindörökké!

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás