Tiszta Forrás
2023. december 10.   
Névnap: Judit, Loretta

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
17 látogató

Látogatások

- ma: 114
- tegnap: 148
2023.06.28. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2023.06.28. szerda

2023.06.28. szerda
 
 
 
 
 

Ábrám hitt az Úrnak, és ez megigazulására szolgált.


 

 

 

 

 

Olvasmány:

Ter 15,1-12.17-18

Lótnak és a Jordán környéki királyoknak kiszabadítása után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban:

˝Ne félj, Ábrám, én védőpajzsod vagyok, a jutalmad igen nagy lesz.˝ Ábrám így szólt: ˝Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam.˝ És Ábrám folytatta: ˝Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám, a damaszkuszi Eliezer lesz az örökösöm.˝ Erre az Úr így szólt hozzá: ˝Nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedből származik.˝ Aztán kivezette, és ezt mondta neki: ˝Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket.˝

Majd hozzáfűzte: ˝Ilyen lesz a nemzetséged.˝ Ábrám hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki megigazulásra.
Majd ismét szólt Isten Ábrámhoz: ˝Én vagyok az Úr, aki kihívtalak a káldeai Ur városából, hogy ezt a földet neked adjam birtokul.˝ Ábrám így válaszolt: ˝Uram, Istenem, miből tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?˝ Erre Isten megparancsolta neki: ˝Hozz egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot!˝


Ábrám odahozta neki ezeket az állatokat, majd középen kettévágta őket, és a szétvágott részeket egymással szemben helyezte el, a madarakat azonban nem vágta szét. Akkor ragadozó madarak szálltak a testekre, de Ábrám elűzte őket. Amikor a nap lenyugodott, Ábrám mély álomba merült, és félelmetes sötétség szállott rá.
Amint beállt a sűrű sötétség, füstölgő kemencéhez és égő fáklyához hasonló valami vonult végig a szétvágott darabok között. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, és így szólt: ˝Utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig.˝

   

                                                                                                                

Zsoltár: 

Zsolt. 104,1-2.3-4.6-7.8-9

Adjatok hálát az Úrnak, és hívjátok segítségül nevét, * hirdessétek nagy tetteit a nemzetek között.
Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, * emlegessétek minden csodáját.
 
Dicsekedjetek szent nevével, * az Urat kereső szívek örvendezzenek.
Keressétek az Urat és hatalmas erejét, * keressétek arcát szüntelen.
 
Ti vagytok Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadékai, * választottjának, Jákobnak fiai.
Ő a mi Urunk és Istenünk, * ő ítélkezik az egész földön.
 
Örökké emlékezik szövetségére, * ezernyi nemzedéknek adott igéjére,
melyet Ábrahámnak adott, * és az esküre, melyet Izsáknak esküdött.

Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás