Tiszta Forrás
2022. május 20.   
Névnap: Bernát

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Reggeli imádság ~ ~ ~ ~ Istenem, kora reggel hozzád kiáltok, segíts imádkozni és összeszedni a gondolataimat. ~ ~ Egyedül ez nem megy. ~ ~ Bennem sötétség van, nálad azonban világosság van; ~ ~ én egymagam vagyok, de te nem hagysz el engem; ~ ~ én csüggedő vagyok, de nálad van a segítség; ~ ~ én nyugtalan vagyok, de nálad van a békesség; ~ ~ bennem keserűség van, de nálad van a türelem; ~ ~ én nem értem a te utaidat, de te ismered a helyes utat számomra. ~ ~ Mennyei Atyám, dícséret és hála neked az éjszaka nyugalmáért, ~ ~ dícséret és hála neked az új napért. ~ ~ Dícséret és hála neked minden jóságodért és hűségedért eddigi életemben. ~ ~ Sok jóval ajándékoztál meg, segíts, hogy a rosszat is elfogadjam a te kezedből. ~ ~ Nem raksz rám több terhet, mint amennyit hordozni tudok. ~ ~ Gondoskodsz arról, hogy gyermekeidnek minden a javára váljon. ~ ~ Uram mindazért, amit csak ez a nap is hoz, a te neved legyen áldott. Ámen. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
19 látogató

Látogatások

- ma: 59
- tegnap: 192
2021.06.25. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2021.06.25. péntek

2021.06.25. péntek
 
 
 
 
 
 
 
 

A körülmetélés lesz a szövetség jele Isten és Ábrahám ivadékai között.


 

 

 

 

 

 

 

Olvasmány:

Ter 17,1.9-10.15-22

Amikor Ábrahám kilencvenkilenc esztendős lett, megjelent neki az Úr, és így szólt hozzá:

˝Én vagyok a mindenható Isten: járj előttem, és légy tökéletes!˝
Majd ezt mondta az Isten Ábrahámnak: ˝Tartsátok meg szövetségemet, te és utódaid nemzedékről nemzedékre! Ez lesz a szövetségem jele közöttem és közötted meg utódaid között, amelyet meg kell tartanotok: körül kell metélni nálatok minden férfit.˝


Majd ezt mondta az Úristen Ábrahámnak: ˝Sárait, a feleségedet ne nevezd többé Sárainak, hanem Sára legyen a neve, mert megáldom őt, és általa adok neked fiúgyermeket. Megáldom őt, hogy nemzetek és népek királyai származzanak tőle.˝
Ábrahám arcra borult, de elnevette magát, mert azt gondolta: ˝Százesztendős embernek születhet-e gyermeke, és lehet-e anya a kilencvenesztendős Sára?˝ Ezért azt mondta az Istennek: ˝Csak Izmael maradjon életben színed előtt!˝


Isten erre azt mondta neki: ˝Igenis, Sára, a te feleséged fog téged fiúval megajándékozni, akit nevezzél Izsáknak! Fenntartom szövetségemet vele és utódjával örökre. Izmaellel kapcsolatban is meghallgatlak: Íme, megáldom őt és megszaporítom, sőt felette nagyon megsokasítom: tizenkét fejedelem származik majd tőle, és nagy néppé teszem őt. Ám szövetségemet Izsáknak tartom fenn, akit Sára fog neked ajándékozni egy esztendő múlva, ilyenkor.˝
Amikor befejezte a beszédet, Isten eltávozott Ábrahámtól.

   

                                                                                                                 

Zsoltár: 

Zsolt. 127,1-2.3.4-5

Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
 
Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
 
Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.

Íme, ilyen áldásban részesül, * aki féli az Urat.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás