Tiszta Forrás
2023. október 04.   
Névnap: Ferenc, Hajnalka

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
19 látogató

Látogatások

- ma: 11
- tegnap: 109
2023.07.15. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2023.07.15. szombat

2023.07.15. szombat
 
 
 
 
 

Isten nem feledkezik meg ígéreteiről.


 

 

 

 

 

Olvasmány:

Ter 49,29-32;50,15-26a

Halálos ágyán Jákob ezt a parancsot adta fiainak: ˝Ha majd én is őseim sorsára jutok, a heteus Efron mezején levő barlangba temessetek! Abba a barlangba, amely Machpela mezején van, szemben Mambréval, Kánaán földjén, és amelyet Ábrahám vett meg a heteus Efrontól a mezővel együtt temetőbirtokul. Oda temették el Ábrahámot és feleségét, Sárát; oda temették Izsákot és feleségét, Rebekkát; én is oda temettem Leát. A mi birtokunk ez a Het fiaitól vásárolt mező és a rajta levő barlang.˝ Miután Jákob befejezte a fiainak szóló parancsait, visszafeküdt az ágyra. Azután meghalt, és megtért népéhez.


Mivel atyjuk meghalt, József testvérei félni kezdtek, és azt mondták: ˝Csak vissza ne emlékezzék József arra a bántalomra, amelyet elszenvedett, és meg ne torolja mindazt a rosszat, amelyet elkövettünk ellene.˝ Ezért megüzenték neki: ˝Atyánk azt parancsolta halála előtt, hogy mondjátok meg Józsefnek: »Nagyon kérlek, bocsásd meg testvéreid vétkét és bűnét, amelyet elkövettek ellened.« Mi magunk is kérünk, bocsásd meg azok gonoszságát, akik atyád Istenének a szolgái.˝ Ennek hallatára József sírásra fakadt.


Ezután elmentek hozzá, és testvérei is arcra borultak előtte, és azt mondták: ˝Íme, a szolgáid vagyunk!˝ Ő azonban így szólt hozzájuk: ˝Ne féljetek! Vajon ellene szegülhetünk-e Isten akaratának? Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította, hogy felmagasztaljon engem – amint most látjátok –, és sok népet megmentsen. Ne féljetek hát! Én gondoskodom rólatok és gyermekeitekről.˝ Így vigasztalta őket, és barátságosan és szelíden beszélt hozzájuk.
József Egyiptomban lakott egész családjával együtt. Száztíz esztendőt élt, és látta Efraim fiait harmadíziglen, és Manasszé fiának, Machirnak fiait is térdére vette József.


Ezek után József azt mondta testvéreinek: ˝Ha én majd halott leszek is, Isten bizonyosan megemlékezik rólatok és erről a földről elvezet benneteket arra a földre, amelyet esküvel ígért Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak.˝ Majd megeskette őket, és azt mondta: ˝Bizonyosan rátok tekint az Isten, és akkor erről a helyről vigyétek magatokkal az én csontjaimat is!˝ József száztíz éves korában halt meg.

 

   

                                                                                                                            

Zsoltár: 

Zsolt. 104,1-2.3-4.6-7

Adjatok hálát az Úrnak, és hívjátok segítségül nevét, * hirdessétek nagy tetteit a nemzetek között.
Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, * emlegessétek minden csodáját.
 
Dicsekedjetek szent nevével, * az Urat kereső szívek örvendezzenek.
Keressétek az Urat és hatalmas erejét, * keressétek arcát szüntelen.
 
Ti vagytok Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadékai, * választottjának, Jákobnak fiai.
Ő a mi Urunk és Istenünk, * ő ítélkezik az egész földön.

Keressétek az Urat, alázatos lelkek, * és szívetek újraéled!

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás