Tiszta Forrás
2021. szeptember 26.   
Névnap: Jusztina, Kozma

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ♡ ~ Богородице Дево, радуйcя, Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословенна Ты в же­нах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. ~ ♡ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 76
- tegnap: 121
2021.08.21. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2021.08.21. szombat

2021.08.21. szombat
 
 
 
 
 
 

Rut hűségének nagy jutalma.


 

 

 

 

 

Olvasmány:

Rút 2,1-3.8-11;4,13-17

Rut apósának, Elimeleknek egy igen tekintélyes és gazdag rokona élt Betlehemben. Boóznak hívták.
A moábi Rut egy alkalommal így szólt anyósához, Noémihez: ˝Engedd meg, hogy kimenjek a mezőre, kalászokat szedegessek, és irgalmas szívű gazdát keressek!˝ Az így felelt neki: ˝Menj, leányom!˝


Ő el is ment, hogy összeszedegesse a kalászokat az aratók után. Az a föld történetesen Boózé, Rut apósának rokonáé volt. Boóz megszólította Rutot:
˝Hallod-e, leányom, ne keress te más mezőt! Maradj itt, és szedegess az én aratóim után! Csak mindenütt a szolgálóimat kövesd! Meghagytam szolgáimnak is, hogy senki se bántson, s ha szomjazol, a korsójukból inni adjanak.˝
Rut erre földig hajolt Boóz előtt, és azt kérdezte: ˝Mivel szolgáltam rá e nagy kegyre én? És honnan ismersz, hiszen idegen asszony vagyok?˝


Az viszont így válaszolt: ˝Elmondtak rólad mindent, hogy mit teszel a férjed holta után is anyósodért: elhagytad szüleidet, szülőföldedet, és olyan nép közé jöttél, amelyet azelőtt nem ismertél.˝
Boóz végül is felségül vette Rutot, akinek az Úr kegyes jósága folytán fia született. Az asszonyok ekkor így szóltak Rut anyósához, Noémihez: ˝Áldott az Úr, aki most utódot adott neked. Így fennmarad köztünk családod és neved. Ha megöregszel, van vigaszod, támaszod, hisz menyed szülte, aki szeret téged, és sokkal többet ér neked, mintha hét fiad lenne.˝


Noémi erre ölébe vette a gyermeket. Ezzel fejezte ki, hogy sajátjaként fogja dajkálni és fölnevelni. A szomszédasszonyok szerencsét kívántak neki, és ezt mondták: ˝Fia született Noéminek.˝ A fiút Obednek nevezték el. Ő lett atyja Dávid atyjának, Izájnak.

 

                                                                                                                                        

Zsoltár: 

Zsolt. 127,1-2.3.4-5

Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
 
Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
 
Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.

Íme, ilyen áldásban részesül, * aki féli az Urat.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás