Tiszta Forrás
2023. szeptember 27.   
Névnap: Adalbert, Vince

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
18 látogató

Látogatások

- ma: 13
- tegnap: 161
2022.01.14. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2022.01.14. péntek

2022.01.14. péntek
 
 
 
 

˝Ne kérjetek magatoknak királyt, mert ti fogtok a legjobban panaszkodni rá!˝


 

 

 

 

Szentlecke:

1Sám 8,4-7.10-22a

Amikor Sámuel megöregedett, összegyűltek a választott nép elöljárói. Elmentek Sámuelhez Rámába, és azt mondták neki: ˝Lásd, te megöregedtél, fiaid pedig nem járnak a te utaidon. Rendelj tehát fölénk királyt, hogy király uralkodjék rajtunk is, mint az összes többi nemzeteken!˝


Sámuelnek nem tetszett a beszéd, amelyet neki mondtak: ˝Adj nekünk királyt, hogy az uralkodjék rajtunk!˝ Az Úrhoz fordult imádságában.
Az Úr ekkor azt felelte neki: ˝Hallgass a nép szavára, bármit követelnek is tőled! Mert nem téged vetettek meg, hanem engem, amikor azt akarják, hogy ne én legyek a királyuk.˝
Sámuel közölte is az Úr minden szavát a néppel, amely királyt kért tőle. Aztán megmagyarázta nekik: ˝A királynak, aki uralkodni fog rajtatok, joga lesz a következőkhöz. Elveheti fiaitokat, és szolgálatra rendelheti szekerei és lovai mellé, hogy szekerei előtt fussanak; aztán kinevezi őket ezredesekké, századosokká és velük szántatja mezőit, arattatja le kalászosait, és velük készítteti el fegyvereit és szekereit. Sőt leányaitokat is berendelheti, hogy kenetkészítői, szakácsnői és kenyérsütői legyenek.
Elveheti szántóföldjeiteket, szőlőiteket, legjobb olajfa-kertjeiteket, és szolgáinak adhatja. Tizedet vesz vetéseitek és szőlőitek terméséből; aztán a tisztjeinek meg a szolgáinak adja. Elveszi majd rabszolgáitokat és rabszolganőiteket, a legjobb igásállataitokat és szamaraitokat, hogy a maga javára dolgoztasson velük. Nyájaitokat is megtizedeli, ti meg szolgái lesztek. Akkor majd jajveszékelni fogtok királyotok miatt, akit magatok akartatok magatoknak. De akkor az Úr nem hallgat meg titeket.˝

A nép azonban nem akarta tovább hallgatni Sámuel beszédét, és félbeszakította: ˝Nem számít. Csak legyen nekünk is királyunk! Legyünk olyanok, mint a többi nemzet! Király kormányozzon és vezessen bennünket; ő vívja meg harcainkat!˝ Sámuel megértette a nép minden kívánságát, és aztán elpanaszolta az Úrnak. Az Úr mégis azt parancsolta neki: ˝Tedd meg a kívánságukat, és adj nekik királyt!˝

 

                                           

Zsoltár: 

Zsolt. 88,1 6-1 7.18-19

Boldog a nép, amely tud ünnepelni, * az ilyen arcod fényében járhat, Uram.
Egész nap örvendeznek nevednek, * és igazságod felmagasztalja őket.
 
Te vagy néped erőssége, * és jóvoltodból emeljük fel fejünket,
mert a mi pajzsunk az Úrtól van, * és királyunk Izrael Szentjétől.

Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás