Tiszta Forrás
2023. szeptember 24.   
Névnap: Gellért, Gerda

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Napi intelem: • • • Kerüljétek hát a hasztalan zúgolódást, óvjátok nyelveteket a rágalmazástól, mert a titkos beszéd sem marad büntetlen, s a száj, amely hazudik, megöli a lelket. (Bölcsességek könyve 1.11 ) • • •

Jelen van

0 felhasználó
21 látogató

Látogatások

- ma: 28
- tegnap: 114
2022.06.19. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2022.06.19. ÚRNAPJA

2022.06.19. ÚRNAPJA
 
 
 
 
 

Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből, az Úr halálát hirdetitek.


 

 

 

 

Szentlecke:

1Kor 11,23-26

Testvéreim!


Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: ˝Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!˝


A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: ˝Ez a kehely az újszövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre!˝
Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.

 

Olvasmány:

Ter 14,18-20

Amikor Ábrahám győzelmet aratott az ellenség fölött, és seregével visszatért, eléje jött Melkizedek, Sálem királya. Kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt.

Melkizedek megáldotta őt, és így szólt hozzá: ˝Áldott legyen Ábrahám a magasságbeli Isten előtt, aki az eget és a földet teremtette. És áldott legyen a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet.˝ Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből.

       

                                                 

Zsoltár: 

Zsolt. 109,1.2.3.4

Így szólt az Úr az én Uramhoz, †˝Jobbom felől foglalj helyet, * míg minden ellenségedet lábad alá vetem zsámolyul.˝
 
Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: * ˝Ellenségeid között uralkodjál.
 
Nálad van az uralom hatalmad napján, * szent fényességben a hajnalcsillag előtt szültelek téged.˝
 
Megesküdött az Úr, és meg nem bánja: * ˝Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.˝

Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás