Tiszta Forrás
2022. december 06.   
Névnap: Miklós, Csinszka

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

OLVASMÁNY: 2022-12-06 ~ ~ ~ ~ Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! -- mondja a ti Istenetek. ~ ~ Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és kiáltsátok neki, hogy letelt szolgálata, letörlesztette bűnét, hiszen kétszeresen meglakolt az Úr kezétől minden vétkéért! ~ ~ Egy hang kiált: ˝Készítsétek a pusztában az Úr útját, egyengessetek ösvényt a sivatagban Istenünknek! Minden völgy emelkedjék fel, minden hegy és halom süllyedjen alá; a göröngyös legyen egyenessé, és a hegyláncok síksággá! ~ ~Akkor kinyilvánul az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt. Bizony, az Úr szája szólt.˝ ~ ~ Egy hang szól: ˝Kiálts!˝ És mondtam: ˝Mit kiáltsak?˝ ~ ~ Minden test csak fű, és minden szépsége olyan, mint a mező virága. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha az Úr lehelete ráfúj. Valóban csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk szava megmarad örökre. ~ ~ Magas hegyre menj föl, te, aki jó hírt viszel Sionnak! Emeld fel erősen hangodat, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek! ~ ~ Emeld fel, ne félj! Mondd Júda városainak: ˝Íme, a ti Istenetek! Íme, az Úristen hatalommal jön, és karja uralkodik; íme, fizetsége vele van, és szerzeménye a színe előtt. Mint pásztor, legelteti nyáját, karjával összegyűjti a bárányokat, és ölébe veszi, az anyajuhokat gondosan vezeti.˝ /Iz 40,1-11/ ~ ~ ~ ~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
27 látogató

Látogatások

- ma: 65
- tegnap: 246
2022.06.22. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2022.06.22. szerda

2022.06.22. szerda
 

 

 

 

Józiás király újra vállalja a mózesi törvényeket, és megújítja az Istennel kötött szövetséget.


 

 

 

 

2Kir 22,8-13; 23,1-3

Józiás király uralkodása alatt az egyik napon Helkiás főpap azt mondta Sáfánnak, az írnoknak: ˝Megtaláltam a Törvénykönyvet az Úr házában.˝ Helkiás átadta a könyvet Sáfán írnoknak, és az elolvasta.
Ezután Sáfán írnok a királyhoz ment, és jelentést tett neki: ˝Szolgáid – parancsod szerint – összeszedték a pénzt, amely az Úr házában volt, és odaadták az Úr házában dolgozó munkások felügyelőinek.˝ Még azt is jelentette Sáfán írnok a királynak: ˝Helkiás főpap egy könyvet adott nekem.˝ Aztán felolvasta a király előtt a könyvet.


Amikor a király végighallgatta a törvénykönyvnek szavait, megszaggatta ruháját. Aztán parancsot adott Helkiás főpapnak, továbbá Áhikámnak, Sáfán fiának, valamint Ákobornak, Mika fiának, meg Sáfán írnoknak és Ászájásnak, a király szolgájának: ˝Menjetek, és kérdezzétek meg az Urat, hogy a most előkerült könyv szavai mennyiben vonatkoznak énrám, valamint a népre és egész Júdára! Mert nagy lehet az Úr haragja, amely fellángolt ellenünk, mivel atyáink nem hallgattak e könyv szavaira, és nem tették meg mindazt, amit megírtak számunkra.˝


Ezután a király összehívta Júda és Jeruzsálem összes elöljáróit. Majd fölment a király az Úr templomába, és vele együtt Júda férfiai, Jeruzsálem egész lakossága, a papok és a próféták, meg az egész nép apraja-nagyja. Akkor felolvasták előttük az Úr házában megtalált Szövetség könyvének minden szavát.
Majd a király fölállt az emelvényre, és megújította a szövetséget az Úr színe előtt. Ígéretet tett, hogy követni fogják az Urat: teljes szívükből és lelkükből megtartják parancsait, törvényeit és szertartásait. Így meg fogják valósítani a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben.
És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget.  

      

Zs 118,33.34.35.36.37.40

Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, * és én azt mindig megtartom.
Elmémet segítsd, és megtartom törvényedet, * ragaszkodom hozzá teljes szívvel.
 
Ezért parancsaid ösvényén vezess, * mert kedvem telik bennük.
Egész szívemet tanításod felé fordítsd, * és ne a fösvénységre.
 
E hiábavalóktól fordítsd el szemem, * a te utadon éltess engem.
Ezért kívántam úgy tanításodat, * hogy igazságoddal éltess engem.

Mutasd meg nékem, Uram, * az igazság útját!

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás