Tiszta Forrás
2022. december 06.   
Névnap: Miklós, Csinszka

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

NAPI EVANGÉLIUM: 2022-12-06 ~ ~ ~ ~ Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és azok közül egy elkóborol, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyeken, nem megy-e el és nem keresi-e meg az eltévedtet? ~ ~ Amikor pedig megtalálja, bizony, mondom nektek: jobban örül annak, mint a kilencvenkilencnek, amely el sem veszett. ~ ~ Ugyanígy a ti Atyátok, aki a mennyekben van, nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsik közül. /Mt 18,12-14/ ~ ~ ~ ~ Ezek az evangélium igéi.

Jelen van

0 felhasználó
27 látogató

Látogatások

- ma: 60
- tegnap: 246
2022.06.26. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2022.06. 26. VASÁRNAP

2022.06. 26. VASÁRNAP
 
 
 
 
 

Isten gyermekeinek szabadságát Krisztus szerezte meg nekünk.


 

 

 

 

Szentlecke:

Gal 5,1.13-18

Testvéreim!


A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket.
Testvéreim, a meghívástok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.

Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: ˝Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.˝ De ha egymást marjátok és rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást.


Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a (Szent)lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.

 

Olvasmány:

1Kir 19,16b.19-21

Illés próféta élete vége felé parancsot kapott az Úrtól: ˝Kend fel magad helyett prófétává Elizeust, Safát fiát (Ábel-Melochából).


Akkor elment Illés, találkozott Safát fiával, Elizeussal. Éppen szántott, tizenkét pár ökör haladt előtte, maga pedig a tizenkettedik pár mögött haladt. Illés odament hozzá és rávetette köntösét. Elizeus otthagyta az ökröket, Illés után szaladt, és így szólt: ˝Engedd, hadd adjak előbb búcsúcsókot apámnak meg anyámnak, aztán követlek.˝ Ő azt mondta neki: ˝Menj csak, de térj vissza! És ne feledd, hogy milyen feladattal bíztalak meg téged!˝


Azzal Elizeus elment, fogta a pár ökröt, feláldozta, majd az ökrök ekéjének fáján megfőzte a húst, és odaadta az embereknek, hogy megegyék. Azután elindult, Illés nyomába szegődött, és szolgája lett.

       

                                                   

Zsoltár: 

Zsolt. 15,1-2a és 5.7-8.9-10.11

Istenem, oltalmazz engem, mert én benned bízom, * azt mondom Uramnak: ˝Istenem te vagy nékem.˝
Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe, * örökségemet tőle várom.
 
Áldom az Urat, mert tanácsot adott nékem, * éjjel-nappal erre tanít szívem mélye.
Mindenkor Istent tartom szemem előtt, * jobbomon ő áll, semmitől sem félek.
 
Örvend a szívem és dalt zeng a lelkem, * sőt testem is megnyugszik bízva.
Mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, * és testemnek romlás nem árthat.
 
Megmutatod nekem az élet útját, * és a végtelen boldogságot, midőn szent orcád látom.
Gyönyörűségre hívtál engem, * jobbod mellett szünet nélkül.

Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás