Tiszta Forrás
2022. november 30.   
Névnap: András, Andor

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

SZENTLECKE: 2022-11-30 ~ ~ ~ ~ Ha tehát a száddal vallod, hogy ˝Jézus az Úr!˝, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz. ~ ~ A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. ~ ~ Az Írás ugyanis azt mondja: ˝Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül.˝ ~ ~ Nincsen ugyanis különbség zsidó és görög között, mert mindnyájuknak ugyanaz az egy Ura van, aki bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. ~ ~ Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. ~ ~ De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak, ha nincsen, aki hirdesse? S hogyan hirdessék, ha nem küldték őket? ~ ~ Amint meg van írva: ˝Milyen gyönyörűségesek azok lábai, akik a jó hírt hirdetik!˝ ~ ~ De nem mindnyájan fogadták engedelmességgel az evangéliumot. ~ ~ Azért mondja Izajás: ˝Uram, ki hitt annak, amit hallott tőlünk?˝ ~ ~ Eszerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által. ~ ~ De kérdem én: Talán nem hallották? ~ ~ Sőt, ellenkezőleg: ˝Hangjuk elhatott az egész földre, s beszédük a földkerekség határaira.˝ /Róm 10,9-18/ ~ ~ ~ ~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
47 látogató

Látogatások

- ma: 96
- tegnap: 239
2022.07.21. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2022.07. 21. csütörtök

2022.07. 21. csütörtök
 
 
 

 

 

Isten szava a tiszta víz; az emberi bölcsesség csak ásott verem poshadt vize.


 

 

 

 

 

 

Jer 2,1-3.7-8.12-13

A hűtlen néphez prófétája által szól az Úr:

Menj, és kiáltsd városomnak, Jeruzsálemnek fülébe: Ezt mondja az Úr: Még emlékszem ifjúkorod hűségére, és jegyességed idejének szeretetére: amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Izrael akkor az Úr szent tulajdona volt, az ő aratásának első termése.
Azok, akik enni próbáltak belőle, mind megbűnhődtek, bajok szakadtak rájuk – mondja az Úr.
Én vezettelek el titeket a termékeny földre, hogy gyümölcsét és bőséges javait élvezzétek.
De ti, alighogy bevonultatok, megfertőztétek földemet, és tulajdonomat utálatossá tettétek.


A papok nem kérdezték: ˝Hol van az Úr?˝
És akik a törvényt magyarázták, azok sem ismertek engem. A pásztorok ellenem lázongtak, a próféták meg Baál nevében prófétáltak, és a tehetetlen bálványokhoz szegődtek.
Ámuljatok el ettől, ti, egek, borzadjatok meg és rémüljetek el! – mondja az Úr.
Mert népem kétszeres gonoszságot követett el: elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy ciszternákat ássanak maguknak, víztárolókat, amelyek megrepedeznek, amelyek nem tarthatják meg a vizet.


 

                      

Zsoltár: 35,6-7ab.8-9.10-11 

Uram, jóságod felér az égig, * a fellegekig ér a te hűséged.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, * ítéleteid oly mélyek, mint a tenger.
 
Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk, * szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
Házad gazdagságától megittasodnak, * gyönyörűséged patakját adod italul nékik,
 
mert tenálad van az élet forrása, * s a te fényedben látjuk az igazi fényt.
Maradj hűséges azokhoz, akik ismernek téged, * és légy igazságos azokhoz, akiknek szíve tiszta.

Uram, Istenem, * nálad van az élet forrása.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás