Tiszta Forrás
2023. december 03.   
Névnap: Ferenc, Olívia

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
24 látogató

Látogatások

- ma: 108
- tegnap: 131
2022.07.21. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2022.07. 21. csütörtök

2022.07. 21. csütörtök
 
 
 

 

 

Isten szava a tiszta víz; az emberi bölcsesség csak ásott verem poshadt vize.


 

 

 

 

 

 

Jer 2,1-3.7-8.12-13

A hűtlen néphez prófétája által szól az Úr:

Menj, és kiáltsd városomnak, Jeruzsálemnek fülébe: Ezt mondja az Úr: Még emlékszem ifjúkorod hűségére, és jegyességed idejének szeretetére: amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Izrael akkor az Úr szent tulajdona volt, az ő aratásának első termése.
Azok, akik enni próbáltak belőle, mind megbűnhődtek, bajok szakadtak rájuk – mondja az Úr.
Én vezettelek el titeket a termékeny földre, hogy gyümölcsét és bőséges javait élvezzétek.
De ti, alighogy bevonultatok, megfertőztétek földemet, és tulajdonomat utálatossá tettétek.


A papok nem kérdezték: ˝Hol van az Úr?˝
És akik a törvényt magyarázták, azok sem ismertek engem. A pásztorok ellenem lázongtak, a próféták meg Baál nevében prófétáltak, és a tehetetlen bálványokhoz szegődtek.
Ámuljatok el ettől, ti, egek, borzadjatok meg és rémüljetek el! – mondja az Úr.
Mert népem kétszeres gonoszságot követett el: elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy ciszternákat ássanak maguknak, víztárolókat, amelyek megrepedeznek, amelyek nem tarthatják meg a vizet.


 

                      

Zsoltár: 35,6-7ab.8-9.10-11 

Uram, jóságod felér az égig, * a fellegekig ér a te hűséged.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, * ítéleteid oly mélyek, mint a tenger.
 
Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk, * szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
Házad gazdagságától megittasodnak, * gyönyörűséged patakját adod italul nékik,
 
mert tenálad van az élet forrása, * s a te fényedben látjuk az igazi fényt.
Maradj hűséges azokhoz, akik ismernek téged, * és légy igazságos azokhoz, akiknek szíve tiszta.

Uram, Istenem, * nálad van az élet forrása.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás