Tiszta Forrás
2022. november 30.   
Névnap: András, Andor

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

NAPI EVANGÉLIUM: 2022-11-30 ~ ~ ~ ~ Amint elhaladt a Galileai tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. ~ ~ Azt mondta nekik: ˝Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!˝ ~ ~ Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. ~ ~ Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. ~ ~ És őket is hívta. ~ ~ Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt. /Mt 4,18-22/ ~ ~ ~ ~ Ezek az evangélium igéi.

Jelen van

0 felhasználó
39 látogató

Látogatások

- ma: 66
- tegnap: 239
2022.07.24. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2022.07.24. VASÁRNAP

2022.07.24. VASÁRNAP
 
 
 
 

A mennyei Atya – Krisztussal együtt – minket is életre támaszt. 


 

 

 

 

Szentlecke:

Kol 2,12-14

Testvéreim!


A keresztségben Jézus Krisztusba temetkeztetek el, és benne fel is támadtatok annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a halálból feltámasztotta.
Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett.

Megbocsátotta minden bűnünket. A következményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte.

 

Olvasmány:

Ter 18,20-32

Ábrahámnak megjelent az Úr, és így szólt hozzá:

˝Szodoma és Gomorra bűne már égbe kiált, és igen súlyossá lett. Lemegyek hát, és megnézem, hogy valóban úgy viselkedtek-e, ahogyan hozzám szállt az ellenük szóló panasz szava, vagy sem; tudni akarom.˝


Ekkor az Úr kíséretében levő két férfi Szodoma felé indult, de Ábrahám megállt az Úr előtt. Azután Ábrahám közelebb lépett, és megszólalt: ˝Valóban el akarod pusztítani az igazakat a gonoszokkal? Talán ötven igaz is akad a városban. Igazán a vesztüket akarod? Nem kegyelmezel meg inkább a helységnek az ötven igazért, aki ott lakik? Távol legyen tőled, hogy az igazakat megöld a gonoszokkal együtt, és az igazaknak meg a gonoszoknak így egyenlő legyen a sorsuk. Ez nem méltó hozzád! Te az egész föld bírája, ne tennél igazságot?!˝


Az Úr így válaszolt:

˝Ha ötven igazat találok Szodoma városában, értük megkegyelmezek az egész helységnek.˝
Ábrahám folytatta és így szólt: ˝Ha már egyszer elkezdtem, hadd szóljak Uramhoz, ámbár csak por és hamu vagyok. Lehet, hogy öt még hiányzik az ötven igazhoz. Az öt miatt elpusztítod az egész várost?˝ Az Úr így válaszolt: ˝Nem pusztítom el, ha legalább negyvenöt igazat találok benne.˝
Erre Ábrahám folytatta beszédét: ˝De lehet, hogy csak negyven van.˝ Az Úr ezt felelte: ˝Negyven miatt sem fogom megtenni.˝
Ő újra így szólt: ˝Ne haragudj, Uram, ha beszélek, de lehet, hogy csak harmincan lesznek.˝
Ezt válaszolta: ˝Ha harmincat találok, akkor sem teszem meg.˝ Ábrahám aztán újra szólt: ˝Nos, ha már egyszer bátorkodtam Urammal beszélni: Mi lesz, ha csak húszat találsz?˝
Az Úr így felelt: ˝Húszért is megkímélem.˝
Ő folytatta: ˝Ne haragudj rám, Uram, ha még egyszer szólok: Lehet, hogy csak tízen vannak.˝

Ezt válaszolta: ˝Tíz kedvéért is megkímélem a várost.˝

 

                                                                                                                                             

Zsoltár: 

Zsolt. 137,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8 

Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit.
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok.
 
Szent nevedet mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért.
Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben.
 
Valóban fölséges az Úr: † az alázatosnak gondját viseli, * messziről felismeri, kik a gőgösök.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait.
 
Megszabadít engem a te jobb kezed, * az Úr javamra dönti el ügyem.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad, * ne vesd meg kezed alkotásait.

Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás