Tiszta Forrás
2023. szeptember 26.   
Névnap: Jusztina, Kozma

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Teréz anya imája • • • Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, • mégis szeresd őket! • • • Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, • mégis tégy jót! • • • Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, • mégis érj célt! • • • A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy, • mégis tedd a jót! • • • A becsületesség, s őszinteség sebezhetővé tesz, • mégis légy becsületes és nyílt! • • • AMIT ÉVEK ALATT FELÉPÍTESZ, LEROMBOLHATJÁK EGY NAP ALATT, • MÉGIS ÉPÍTS! • • • Az embereknek szükségük van a segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, • mégis segíts! • • • A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, • mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van! • • •

Jelen van

0 felhasználó
13 látogató

Látogatások

- ma: 31
- tegnap: 162
2022.07.24. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2022.07.24. VASÁRNAP

2022.07.24. VASÁRNAP
 
 
 
 

A mennyei Atya – Krisztussal együtt – minket is életre támaszt. 


 

 

 

 

Szentlecke:

Kol 2,12-14

Testvéreim!


A keresztségben Jézus Krisztusba temetkeztetek el, és benne fel is támadtatok annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a halálból feltámasztotta.
Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett.

Megbocsátotta minden bűnünket. A következményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte.

 

Olvasmány:

Ter 18,20-32

Ábrahámnak megjelent az Úr, és így szólt hozzá:

˝Szodoma és Gomorra bűne már égbe kiált, és igen súlyossá lett. Lemegyek hát, és megnézem, hogy valóban úgy viselkedtek-e, ahogyan hozzám szállt az ellenük szóló panasz szava, vagy sem; tudni akarom.˝


Ekkor az Úr kíséretében levő két férfi Szodoma felé indult, de Ábrahám megállt az Úr előtt. Azután Ábrahám közelebb lépett, és megszólalt: ˝Valóban el akarod pusztítani az igazakat a gonoszokkal? Talán ötven igaz is akad a városban. Igazán a vesztüket akarod? Nem kegyelmezel meg inkább a helységnek az ötven igazért, aki ott lakik? Távol legyen tőled, hogy az igazakat megöld a gonoszokkal együtt, és az igazaknak meg a gonoszoknak így egyenlő legyen a sorsuk. Ez nem méltó hozzád! Te az egész föld bírája, ne tennél igazságot?!˝


Az Úr így válaszolt:

˝Ha ötven igazat találok Szodoma városában, értük megkegyelmezek az egész helységnek.˝
Ábrahám folytatta és így szólt: ˝Ha már egyszer elkezdtem, hadd szóljak Uramhoz, ámbár csak por és hamu vagyok. Lehet, hogy öt még hiányzik az ötven igazhoz. Az öt miatt elpusztítod az egész várost?˝ Az Úr így válaszolt: ˝Nem pusztítom el, ha legalább negyvenöt igazat találok benne.˝
Erre Ábrahám folytatta beszédét: ˝De lehet, hogy csak negyven van.˝ Az Úr ezt felelte: ˝Negyven miatt sem fogom megtenni.˝
Ő újra így szólt: ˝Ne haragudj, Uram, ha beszélek, de lehet, hogy csak harmincan lesznek.˝
Ezt válaszolta: ˝Ha harmincat találok, akkor sem teszem meg.˝ Ábrahám aztán újra szólt: ˝Nos, ha már egyszer bátorkodtam Urammal beszélni: Mi lesz, ha csak húszat találsz?˝
Az Úr így felelt: ˝Húszért is megkímélem.˝
Ő folytatta: ˝Ne haragudj rám, Uram, ha még egyszer szólok: Lehet, hogy csak tízen vannak.˝

Ezt válaszolta: ˝Tíz kedvéért is megkímélem a várost.˝

 

                                                                                                                                             

Zsoltár: 

Zsolt. 137,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8 

Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit.
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok.
 
Szent nevedet mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért.
Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben.
 
Valóban fölséges az Úr: † az alázatosnak gondját viseli, * messziről felismeri, kik a gőgösök.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait.
 
Megszabadít engem a te jobb kezed, * az Úr javamra dönti el ügyem.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad, * ne vesd meg kezed alkotásait.

Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás