Tiszta Forrás
2022. november 30.   
Névnap: András, Andor

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

NAPI EVANGÉLIUM: 2022-11-30 ~ ~ ~ ~ Amint elhaladt a Galileai tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. ~ ~ Azt mondta nekik: ˝Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!˝ ~ ~ Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. ~ ~ Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. ~ ~ És őket is hívta. ~ ~ Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt. /Mt 4,18-22/ ~ ~ ~ ~ Ezek az evangélium igéi.

Jelen van

0 felhasználó
33 látogató

Látogatások

- ma: 65
- tegnap: 239
2022.08.14. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2022.08.14. VASÁRNAP

2022.08.14. VASÁRNAP
 
 
 
 
 
 
 

Türelemmel és állhatatosan vívjuk meg az életben ránk váró küzdelmeket.


 

 

 

 

 

 

Szentlecke:

Zsid 12,1-4

Testvéreim!


Mi, akiket a tanúknak koszorúja övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a kereszthalált, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül.
Igen, gondoljatok őrá, aki a bűnösök részéről ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensőleg ne csüggedjetek. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig.

 

Olvasmány:

 

Jer 38,4-6.8-10

Amikor Jeremiás próféta megjövendölte Jeruzsálem pusztulását, a vezető emberek így szóltak a királyhoz:

˝Ölesd meg, kérünk, ezt az embert, mert szántszándékkal megbénítja a városban maradt harcosok kezét, sőt az egész nép kezét is, ha ilyesmit beszél nekik. Ez az ember ugyanis a népnek nem a javát keresi, hanem inkább a romlását.˝


Cidkija király így válaszolt:

˝Hiszen a kezetekben van: a király semmit sem tehet ellenetek.˝ Erre megfogták Jeremiást, és Malkija királyfi ciszternájába vetették, amely az őrség udvarán van. Kötélen engedték le a verembe, amelyben nem volt víz, csak sár, és így Jeremiás belesüppedt a sárba.
Akkor Ebed-Melech, a királyi palota egyik udvari tisztje, kijött a palotából, és így szólt a királyhoz: ˝Uram, királyom! Ezek az emberek igen gonosz dolgot vittek végbe Jeremiás próféta ellen, amikor a ciszternába dobták, hogy ott éhen haljon, hiszen úgysincs kenyér a városban.˝


Erre a király ezt a parancsot adta szerecsen rabszolgájának (a kusita Ebed-Melechnek): ˝Végy magad mellé harminc embert, és húzd ki Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna.˝

 

                                                      

Zsoltár: 

Zsolt. 39,2.3.4.18.

Várva vártam az Urat, * és ő lehajolt hozzám.
 
Meghallgatta kiáltásom, * a nyomorúság verméből és mocsarából kivont engem.
Lábamat sziklára állította, * és megszilárdította lépteimet.
 
Új éneket adott ajkamra, * Istenünknek zengő énekét.
Megrettenve látják azt sokan, * és eltelnek az Úr iránt bizalommal.
 
Én nyomorult és szegény vagyok, * de az Úr gondomat viseli.
Te vagy segítőm és szabadítóm, * én Istenem, ne késlekedjél.

Uram, irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás