Tiszta Forrás
2023. október 04.   
Névnap: Ferenc, Hajnalka

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
20 látogató

Látogatások

- ma: 11
- tegnap: 109
2023.07.04. 00:00 beckerj
Hozzászólások: 0

2023.07.04. kedd

2023.07.04. kedd
 
 
 
 
 
 

Isten igazságos ítélete sújtja a bűnös városokat: Szodomát és Gomorrát.


 

 

 

 

 

Olvasmány:

Ter 19,15-29

Szodoma lakóinak gonoszsága miatt virradatkor az angyalok így sürgették Lótot: ˝Kelj föl, vedd a feleségedet meg két lányodat, hogy el ne pusztulj te is a város gonoszsága miatt!˝ Amikor pedig Lót tétovázott, megragadták a kezét, meg a feleségének és a két leányának kezét is, mivel az Úr megkegyelmezett nekik.
Kivezették, és a városon kívül útra bocsátották őket. Közben így szóltak Lóthoz: ˝Mentsd az életedet! Hátra ne tekints, és meg ne állj az egész környéken; a hegyre menekülj, hogy el ne pusztulj!˝


De Lót könyörgött: ˝Kérlek, Uram, ne küldj oda! Hiszen szolgád kegyelmet talált előtted, és nagy a te irgalmasságod, amelyet irántam tanúsítottál, hogy megmentsd életemet. Én nem tudok a hegyre menekülni, hátha utolér a veszedelem, és meghalok. Íme, itt ez a város a közelben, hadd fussak oda! Kicsi is, hadd meneküljek oda! Ugye valóban kicsi? És akkor életben maradok.˝ Az Úr így válaszolt neki: ˝Íme, ebben a dologban is meghallgatom kérésedet, és nem pusztítom el azt a várost, amelyért szólottál. Sietve menekülj oda, mert semmit se tehetek, amíg oda nem érsz.˝ Ezért nevezték azt a várost Szegornak, (azaz ˝Kicsi˝-nek).


A nap éppen akkor kelt föl, amikor Lót Szegorba ért. Ekkor az Úr kénkövet és tüzet hullatott az égből Szodomára és Gomorrára. Így pusztította el ezeket a városokat és az egész környéket a városok egész lakosságával, sőt a föld növényzetével együtt. Lót felesége azonban hátratekintett, azért sóoszloppá változott.
Ábrahám kora reggel fölkelt, és arra a helyre ment, ahol korábban az Úr színe előtt állott. Odatekintett Szodoma és Gomorra felé, meg a környék egész földje felé, és látta, hogy olyan füst száll föl a földről, mint az olvasztókemence füstje.
Amikor tehát az Isten elpusztította a környék városait, megemlékezett Ábrahámról, és megmentette Lótot a pusztulástól, amikor elpusztította azokat a városokat, amelyekben Lót lakott.

   

                                                                                                                    

Zsoltár: 

Zsolt. 25,2-3.9-10.11-12

Tégy próbára, Uram, vizsgálj meg engem, * tisztítsd meg szívemet-lelkemet.
Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen, * igazságod szerint járok-kelek.
               
A gonoszokkal ne ragadd el lelkem, * se életem a vérengzőkkel.
Teli az ő markuk gonoszsággal, * s vesztegető ajándékot rejt jobb kezük.
               
Én azonban feddhetetlenül élek, * szabadíts meg, és könyörülj rajtam!
Lábam megmarad az egyenes úton, * s a gyülekezetben áldalak, Uram!

Jóságodat, Uram, * szüntelenül szemem előtt tartom.

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás