Tiszta Forrás
2023. szeptember 23.   
Névnap: Tekla, Líviusz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
37 látogató

Látogatások

- ma: 98
- tegnap: 116
2016.02.03. 17:10 JóB
Hozzászólások: 0

Az emberi lét Törvénye

Az emberi lét Törvénye

 

Furcsa világban élünk. Mintha megroppantak volna az emberiség tartógerendái. Televíziós sorozatokban vizionálják, hogy mi lesz az ember (kihalása) után egy-öt-tíz-száz-ezer év múlva.

A Föld kihalt pusztasággá válik, az emberiség létezésének még a nyomai is eltűnnek – mintha soha nem is élt volna ember ezen a bolygón. Az emberi civilizáció tárgyi bizonyítékai az idő múlásával elenyésznek.

A hajdani nyüzsgő nagyvárosok helyén ismét kinőnek a fák, dús erdőségeket alkotva.

A számítógépes képalkotó technika teljesen élethűen mutatja be ezt a pusztulási folyamatot.

 

A párizsi Eiffel torony rozsdásodását, majd összedőlését, a városok, falvak épületeinek megsemmisülését.

 

 

Valósággá válhat-e mindez, vagy csupán fikció? Ez lenne az emberiség sorsa? A földtörténeti kor szempontjából nézve egy pár perc adatott volna csupán ennek a Földön élő intelligens fajnak? Vagy megérdemli a sorsát, mert önmaga okozta saját pusztulását?

 

A film készítői bizonyára az ember által okozott káros folyamatok hosszú távú hatását elemezve jutottak erre a végkövetkeztetésre. A tendenciákat figyelve be kell látnunk, hogy az ember legfőbb tevékenysége a kizsákmányolás. Gátlástalanul, a következményekkel mit sem törődve zsákmányolja ki a Föld készleteit, leigázza, károsítja a természetet, mérgezi a bolygónkat. De nemcsak az élőhelyét zsákmányolja ki, hanem embertársait is. Ez – az immár globalizált – kettős kizsákmányolás ökológiai, gazdasági, társadalmi katasztrófával fenyeget.

 

 

Mi okozza, hogy az emberi lét, az emberi élet kizökkent az eddigi kerékvágásból?

 

Már a primitívnek tartott (valójában a transzcendens és földi világot ötvözni képes, elvontan is gondolkodni tudó emberről van szó) ősi törzsek is pontosan tudták, hogy mit szabad tenniük, és mit nem. A Földet, a megélhetésüket biztosító természeti környezetet, annak erőforrásait nem a saját tulajdonuknak tartották, hanem egy felettük álló, korlátlan hatalommal rendelkező transzcendens lénynek. Hittek abban, hogy sorsuk ennek a legfőbb lénynek a kezében van. Hittek benne, hogy haláluk után egy szebb, jobb világba jutnak. A késői korok „felvilágosult” gondolkodói ezt az ősi, magas szintű, megélhetést, és túlélést biztosító szemléletet és magatartást minősítették „primitívnek”.

 

Amiről az ősi természeti népeknek az őket jellemző egyszerűségük folytán csak halvány fogalmuk volt, az Mózes korában konkrét formát öltött. Isten szövetséget kötött az emberiséggel, és az ember életét szabályozó Törvényt adott Mózesnek. Ez a kőbe vésett 10 parancsolat örök időkre szól, és meghatározza az ember Istenhez, és embertársaihoz való viszonyát.

Ez a Törvény lehetővé teszi az emberiség békés egymás mellett élését, fejlődését, hosszú távú megélhetését az isteni szándék szerint szeretetben, és kölcsönös megbecsülésben.

 

Az isteni törvény fogadtatását jól ismerjük. A nép egyik fele aranyborjút készített, és féktelenül tobzódva azt imádta. Nem kellett nekik a kötöttségeket tartalmazó Tízparancsolat, nem kellett nekik semmiféle szabály. Nem kellett nekik az Isten. Teremtettek maguknak.

Ha nincs Törvény, nincs Isten, nincs rend, nincs szabály, nincs erkölcs, akkor a káosz válik uralkodóvá. Az Aranyborjú, a Mammon, a Bálvány átveszi a hatalmat. Az Isten helyett a gonosz uralja, és irányítja a lelkeket.

Ma az Isten által kötött szövetség Törvénye helyett az ember „szolgáltatja” az igazságot. Ez a fajta - ember által kreált - „felvilágosult”, szabadelvű, erkölcsi háttér nélküli „igazságszolgáltatás” időnként az igazságnak még a csíráit is nélkülözi. A szubjektív, háttérhatalmi érdekek által vezérelt szolgáltatás önös érdekeket szolgál, ami a pártatlannak és objektívnek titulált törvényhozó, és végrehajtó hatalmi intézmények maradék tekintélyét is aláássa.

 

Ma a „felvilágosult”, önmaga törvényei szerint élő politikai, gazdasági, pénzügyi elit határozza meg Európa és a világ működési feltételeit.

 A tendenciák riasztóak:

  1. világméretű mesterséges betelepítés, ami Európa totális megszállását, gazdasági, társadalmi, kulturális tönkretételét jelenti
  2. háborús konfliktusok, állandó terrorfenyegetettség a Föld minden kontinensén
  3. globális méretű klímaváltozás, aminek az ökológiai, gazdasági, társadalmi következményei beláthatatlanok
  4. világméretű kulturális, morális, mentális hanyatlás

 

Isten törvényei ma is érvényesek. Az ember tönkreteheti élőhelyét, a Földet, de az utolsó szó a Mindenható, az eget, a Földet, és az embert megteremtő Istené.

 

Aki betartja az Ő parancsait, az megmenekül. Az Aranyborjú, a Mammon, a Bálvány, és imádói elpusztulnak, miként az Mózes idejében is történt. Isten képes új eget, és új Földet alkotni, és az Őbenne hívő embereket egy új, szereteten alapuló örök létformába emelni.

 

A.D.2016.02.03.©JóB

----------------------------------------------------------------------------------------

 

- Élet az emberiség után             https://www.youtube.com/watch?v=NqctGr3Noek  42:16

- Élet az emberek után               https://www.youtube.com/watch?v=yv9FcrBvsek  0:30

- 10 parancsolat (animáció)       https://www.youtube.com/watch?v=KBUe2-OGJso  6:11

- Nagyvárosok hullámsírban?     http://www.tiszta-lap.hu/vegso_idok/1707/Nagyvarosok-hullamsirban/

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás