Tiszta Forrás
2023. január 30.   
Névnap: Martina, Gerda

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Vörösmarty Mihály: Szózat ~ ~ ~ ~ Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. • • • A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. • • • Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. • • • Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. • • • Szabadság! Itten hordozák Véres zászlóidat S elhulltanak legjobbjaink A hosszu harc alatt. • • • És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán. • • • S népek hazája, nagy világ! Hozzád bátran kiált: „Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!” • • • Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a honért. • • • Az nem lehet, hogy ész, erő És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. • • • Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. • • • Vagy jőni fog, ha jőni kell, A nagyszerű halál, Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll. • • • S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körűl, S az ember millióinak Szemében gyászköny űl. • • • Légy híve rendületlenűl Hazádnak, oh magyar; Ez éltetőd, s ha elbukál, Hantjával ez takar. • • • A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
15 látogató

Látogatások

- ma: 3
- tegnap: 114
2017.11.11. 18:50 JóB
Hozzászólások: 0

Felsőfokú idiotizmus

Felsőfokú idiotizmus

Egy harmadik nemet is be kell vezetni a személyiségi jogi szabályozásban – döntött a német alkotmánybíróság. Szerdán megjelent határozata szerint ellentétes az alaptörvénnyel, hogy a személyi állapotról szóló jogszabály alapján csak nőként vagy férfiként lehet meghatározni egy ember nemét.

A karlsruhei testület egy interszexuális – sem nőként, sem férfiként meg nem határozható – ember ügyében döntött, aki az anyakönyvi hivatalnál kérelmezte, hogy anyakönyvi kivonatában a nő megjelölést helyettesítsék a köztes/többféle vagy a többféle kifejezéssel. A hivatal elutasította a kérést, arra hivatkozva, hogy a német személyiségi jogi szabályozás csak azt engedi meg, hogy valakit nőként vagy férfiként anyakönyvezzenek, vagy ne jelöljék meg a nemét.

Az alkotmánybíróság szerint a nemnek ez a "negatív" meghatározása nem megfelelő, lehetővé kell tenni, hogy mindenki "pozitív" módon bejegyeztethesse nemét. A testület indoklásában elsősorban arra hivatkozott, hogy az általános személyiségi jog védi a nemi identitást is, amely "rendszerint a személyiség meghatározó aspektusa".

http://hvg.hu/vilag/20171108_Harmadik_nemet_vezetnek_be_a_ferfi_es_a_no_mellett_a_nemetek

          Was?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A német alkotmánybíróság temetési vállalkozóvá degradálódott. Temetik Isten legfontosabb teremtményét, az embert. Temetik Ádámot, és vele együtt temetik Évát. Ők, akik Isten helyébe képzelik magukat, új teremtményt, új emberi nemet kívánnak létrehozni. Igaz, csak a maguk múlandó eszközkészletével, a szabadon manipulálható joggal. Ami – úgy gondolják – az ő kizárólagos tulajdonukban van. A jog nem népakaratot fejez ki, hanem egy pár manipulált ember abnormális elképzelésének kívánja megteremtetni úgymond a jogi alapjait.

Identitás zavarral küszködő emberek mindig is voltak, és valószínűleg lesznek is. A pszichológusok, pszichiáterek hatáskörébe tartozó ügyet most átvette az alkotmánybíróság. A Dürrenmatt abszurd drámáit idéző eseteket ma már egyes országok törvényalkotói és végrehajtói elfogadható normává igyekeznek transzformálni.

A bolondok házában jellemző tüneteket produkáló betegeket jól felkészült szakemberek igyekeznek meggyógyítani, és a normális életbe visszahelyezni. Gondoljuk csak el, mi lenne, ha az itt kezelt betegek kiszabadulnának, hatalmat kapnának az egyes országok, népek irányítására. Az abszurd drámák világa ez, de korunkban mintha nem csak az irodalmi művek lapjain léteznének ezek az abszurd történetek.

Lelki szemeim előtt elképzelem a német alkotmány bíráját, amint a kihirdetett ítélet után hazamegy a családjához. Mert ő ugyebár férfi, vagy nő, és valószínűleg van családja is. Vannak szülei: van apja, aki férfi, és van anyja is, aki pedig nő. Van férje, vagy felesége, és minden bizonnyal gyermekei is.

Amikor hazaérkezett a szeretett családjához, meglátja a házastársát, gyermekeit, esetleg idősödő apját és anyját, vajon mit gondolhat magában. Mert ezzel az ítélettel, aminek tevékeny részese volt, megtagadta őket. Szüleit is, házastársát is, gyermekeit is. Az egész családját. Az egész várost, ahol él, a tartományt, és a hazáját. Hogy mer a tükörbe nézni? Kit lát? Egy családszerető, hazaszerető embert, vagy egy jellemtelen, a pénzért és karrierért a lelkét eladó nevetséges pojácát.

Ha valahonnan kiűzik Istent, oda a Sátán költözik be. Jaj annak az embernek, annak a városnak, annak az országnak, ahová a gonosz lélek beteszi a lábát! Ha egy ház alapjait kezdik el rombolni, az a ház előbb-utóbb összedől. A nyugati liberális, globalizált társadalmak önistenítő vezérürüi maguk alatt vágják a fát. Megfosztják önmagukat, és utódaikat is a normális emberi lét legfontosabb alapjaitól.

Az a hajó, amit bolondok kormányoznak, el fog süllyedni. Az Evangélium figyelmeztetése a ma emberének is szól: térjetek meg! Nincs más út, csak az Isten útja! Az ember által önfejű módon kijelölt út – amelyen már sokan járnak – a kárhozat útja.

Isten tegnap is, ma is, és holnap is ugyanaz: a világ teremtője, és mindenható ura. Nincs más Isten rajta kívül! A benne hívők jutalma az örök élet lesz, az ellene ármánykodóké pedig az örök kárhozat.

Térjetek meg! – mondta a mi urunk Jézus Krisztus, és mondja ma is az Evangéliumban. Térjetek meg! – amíg nem késő.

 

A.D.2017.11.11.©JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás