Tiszta Forrás
2023. szeptember 30.   
Névnap: Jeromos

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
19 látogató

Látogatások

- ma: 58
- tegnap: 144
2019.04.13. 17:50 JóB
Hozzászólások: 0

EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI - A SÁTÁN ADOMÁNYAI

EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI - A SÁTÁN ADOMÁNYAI

A sátán is ad hatalmat híveinek. Olykor, mivel ő a hazugság bajnoka, e hatalmak birtokosai nem fogják fel azonnal, honnan származik képességük, vagy esetleg nem akarják megérteni, mert túlontúl boldogok ezekkel az ingyenes adományokkal. Így előfordulhat, hogy valakinek jóstehetsége van, mások, ha kapnak egy fehér lapot és egy tollat a kezükbe, többoldalnyi üzenetet írnak mintegy diktálásra maguktól, ismét másoknak az a benyomásuk támadhat, hogy egyszerre két helyen jelen tudnak lenni, és egyik lényük távoli házakba és helyekre is be tud hatolni. Általánosan elterjedt, hogy bizonyos emberek „hangot” hallanak, amely olykor imádságokat sugall, máskor egészen más dolgokat.

 

Sokáig folytathatnám még e sort. Vajon mi a forrása ezeknek a sajátos adományoknak? Talán a Szentlélek karizmái volnának? Vagy talán ördögi eredetűek? Ennek a tanulmányozásához és megállapításához olyan hozzáértő személyekre van szükség, akik ki tudják deríteni az igazságot.

Amikor Szent Pál Tiatírában járt, történt vele, hogy folyton a sarkában járt egy rabszolganő, aki értett a jósláshoz, és ezzel a képességével sok pénzt szerzett gazdáinak. Ám képessége ördögi eredetű volt, s ez azonnal kitűnt, amikor Szent Pál kiűzte belőle a gonosz szellemet (ApCsel 16,16-18).

 

Példaként hadd idézzünk egy tanúságtételből, amit valaki Erasmo di Bari néven tett közzé Rinnovamento dello Spirito Santo (Szentlélek adta megújulás) című folyóirat 1987. szeptemberi számában. A zárójeles megjegyzések tőlem származnak.

„Néhány évvel ezelőtt részt vettem egy poharas játékon, mivel nem tudtam, hogy ez a spiritizmus egy formája. Az üzenetek, amiket kaptunk, a békéről és a testvériségről szóltak (vegyük észre, hogy az ördög jól tudja magát leplezni a jó látszatával). Egy kevés idő múltán különleges képességek szálltak meg, éppen Lourdesban, ahol küldetésemet teljesítettem (ez a részlet is figyelemreméltó: nincs az a szent hely, ahova az ördög be ne tudna hatolni).

Olyan képességeket nyertem, amelyeket a parapszichológiában extraszenzoriálisnak (érzékeken túlinak) szoktak mondani: jövőbelátás, gondolatolvasás, klinikai diagnózis megállapítása, élő és holt személyek szívében és életében való olvasás és más egyéb képességek.

Néhány hónappal később újabb képesség birtokába kerültem: kézrátételemmel meg tudtam szüntetni a fizikai fájdalmat, képes lettem enyhíteni vagy megszüntetni a szenvedés állapotát. Talán ez az úgynevezett pranoterápia? Mindezeknek a hatalmaknak a birtokában nem esett nehezemre szót érteni az emberekkel, bár a velem való találkozás után nagy zavar támadt bennük azok miatt a dolgok miatt, amiket mondtam, és mivel elítéltem őket elkövetett bűneik miatt. Isten igéjét olvasva azonban rádöbbentem, hogy az én életem egyáltalán semmiben sem változott meg.

Továbbra is könnyen haragra gerjedtem, nehezen bocsátottam meg, sértődékeny maradtam. Féltem felvenni a magam keresztjét, féltem a rám váró ismeretlen jövőtől és a haláltól. Hosszas kutatás és kacskaringós vándorlás után Jézus a Karizmatikus Megújuláshoz vezetett el. Itt találtam olyan testvérekre, akik imádkoztak felettem és kitűnt, hogy ami velem történt, nem isteni eredetű adomány volt, hanem a gonosz keze nyoma. Tanúságot teszek róla, hogy láttam Jézus nevének hatalmát.

Felismertem és meggyóntam elmúlt bűneimet és felhagytam minden okkult gyakorlattal. Elmúltak különleges képességeim, és Isten megbocsátott nekem: hálásan köszönöm ezt neki.”

 

Arról se feledkezzünk meg, hogy a Biblia is szolgál példákkal arra, hogy ugyanazokat a csodálatos dolgokat vitték végbe az Isten és az ördög. Néhány csodajelet azok közül, amelyeket Mózes Isten parancsára a fáraó előtt visz végbe, az udvari varázslók is utánozni tudnak. Ezért a puszta tény magában nem elegendő ahhoz, hogy megállapíthassuk az ilyen jelenségek okát.

Hozzáteszem ehhez még azt, hogy igen sokszor az ördög által zaklatott emberek is rendelkeznek különleges „érzékekkel”: azonnal átlátják, ha valakiben valami rossz bújik meg, előre látnak jövőbeli eseményeket, olykor mindenáron rá akarják tenni a kezüket lelkileg gyenge emberekre. Néha azt gondolják, hogy befolyásolni tudják a másik ember életét, szívvel-lélekkel, kitörő indulattal tudnak rosszat kívánni másoknak. Azt is láttam, hogy ellen kell állni mindezeknek a szándékoknak, ha valaki meg akar gyógyulni.

 

Forrás:  DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sátán szobor avatás a  Detroiti Fallen City-ben (ld. kép)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=0Nqrsi1_7iU     (18 éven felülieknek!)

 

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás