Tiszta Forrás
2020. április 06.   
Névnap: Vilmos, Bíborka

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
11 látogató

Látogatások

- ma: 153
- tegnap: 246
2020.03.07. 20:40 JóB
Hozzászólások: 0

A mindenek felett álló „istenség”: a bírói hatalom.

A mindenek felett álló „istenség”: a bírói hatalom.

„Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni.” (Mt 7,2)

 

Népbíróságok, ’56 utáni megtorlások, Dávod, SZEVIÉP-ügy, Gyöngyöspata, börtön-biznisz, Borsodnádasdi gyilkosság… avagy hová fajulhat még az igazságszolgáltatás a jogállamnak nevezett magyar párhuzamos társadalomban?

 

 

Csak néhányat soroltam fel a címben azon ügyek, időszakok közül, amelyek felháborodást, maradandó fájdalmat, gyógyíthatatlan sebet ejtettek a magyar emberek lelkében, erkölcsi érzékén, vagy generáltak gyűlöletet, elégedetlenséget a magyar, u.n. „igazságszolgáltatás” működése által, 1945-től napjainkig. Mert a taláros urak és hölgyek kötelező tisztelete és felülbírálhatatlansága (függetlenségük álságos hirdetése) betegesen beleívódott a kommunista diktatúra idején minden emberbe – szintén diktatórikus módszerek alkalmazásával. Igaz, minden magyar ember kiszolgáltatottja lett ennek a hatalmi ágnak, amely voltaképpen nem az emberi tisztesség, nem az erkölcsi alapelvek és az igazság szolgálatában állnak, hanem kiszolgálói a mindenkori hatalomnak, hiszen a törvényeket és a törvénykönyveket a mindenkori hatalom írja, fogadja el és ezt alkalmazza a mindenekfelett álló „istenség”: a bírói hatalom.

 

Rá kell jönnünk azonban, hogy ez a hatalom ma már nem is magyar hatalmi ág, hanem az Egyesült Európai csendőrség egyik brigádja, csakúgy, mint minden törvényességi eljárást foganatosító hivatalos szervünk. Magyarország megszűnt szuverén államként működni, hiszen a hivatalos iratok végén ott olvashatók az uniós jogszabályok, amelyek alapján a szerv döntött, amelyek alapján a magyar polgár jogai mit sem érnek… nincsenek. Csak uniós jogok vannak, uniós elvek érvényesülnek, a magyar törvények csupán amolyan díszek egy „geil” uniós torta tetején.

Így van ez az egészségbiztosítást illetően, a jogi, bírósági ügyekben, de még egy sima autóvásárlás vagy anyakönyvi ügy esetében is. Szép szavak ugyan erősítik a látszatát annak, hogy Magyarország szuverén ország, de ez ma már csak egy népmesei motívum.

A címben felsorolt ügyekre emlékszünk, s egy közülük friss hír, miszerint egy gyilkost a bírónő kiengedett a tárgyalás után, mert leülte a négy évét, amit a taláros istennő kiszabott a fejére. Ennyit ér egy fiatal lány élete… szerinte. A nép szerint nem… de a népnek kuss a neve, ha a taláros ítél… mert a nép, az erkölcs, a jóérzés, az igazság szemernyit sem számít. Fő a bírósági statisztika. Ha valakit névtelenül feljelentenek, azt el kell ítélni. Ha valakit többen feljelentenek, akkor a bíró ítél anélkül, hogy megvizsgálná az okokat és összevetné a feljelentők téveszméivel… de a bíró azt is megengedi magának, hogy nyelvtanilag elemezzen egy sajtóperben, noha nyelvész végzettsége nincs. Ha egy bíró jó érzékkel ítél, és fellebbeznek az ítélete ellen, akkor a Tábla kötelezi(!) a bírót az új eljárásra és a feljelentett elleni ítéletre… Ha politikai csoport jelent fel valakit, akkor is az uniós elvek érvényesülnek, és a feljelentettet elmeszelik. Ha tévednék (saját tapasztalataimon kívül), akkor cáfoltra várok…

 

Ha valakit egy-két politikailag felhasznált pszichopata jelent fel, és mögötte erősítésnek ott áll egy megyei országgyűlési képviselő, akkor kivonul a TEK, meghurcolják a feljelentettet, elviszik a számítógépeit, iratait, cége tönkremegy… majd amikor kiderül az ártatlansága, akkor ömlesztve visszakapja az iratokat, a lefoglalt gépeket… mindent, és idegösszeomlása után, ha tud, új életet kezdhet. Ez ma a magyar jog, ez ma a magyar igazságszolgáltatás.  Sem kárpótlás, sem bocsánatkérés, sem semmi nem jár a meghurcoltnak… A feljelentő pedig röhög a markában, majd újra és újra feljelent, hiszen neki nem lehet bántódása. Kivált, ha névtelenül jelent fel… A hivatalok pedig cinikusan válaszra sem érdemesítik az ezért panaszt tevőt, segítségért folyamodót. A rosszhír keltése ma Magyarországon készpénzként kezelt természetes dolog, és a rosszhír keltést, az egyesek elleni hazug vádaskodást a kisstílű ember ellenőrzés nélkül el is fogadja, mert szeret másokról rosszat hallani, azt továbbadni, terjeszteni. Sajnos a hivataloknál, a bíróságokon és akár a miniszterelnöki hivatalban is ez dívik… és ez sok keserűséget okoz, sok csalódott embert teremt, és ellenségeket szül. Amikre ma nem volna szüksége az országnak.

 

Igen! A címben felsorolt ügyek lépcsőfokai egy hatalmi ág lezüllésének, a társadalom előtti elhiteltelenedésnek, az erkölcstelenség társadalmi elfogadásának és követésének. Mert a bíróságok működése, az ítéletek milyensége, tükre a társadalomnak. Az ügyvédek magatartása, visszaéléseik és az igazság törvénybe foglalt pénzért árulása pedig (az ügyvéd kötelező felfogadása!), inkább ne is említtessenek meg ezen a helyen.

 

A fenti gondolatok a gyilkos kiengedésének hírére jutottak eszembe. Hiszen, mint újságíró, magam is sokszor és sokféle feljelentő által kerültem a talárosok poklának igazságot nem ismerő vagy el nem ismerő pulpitusa elé… s a saját bőrömön is tapasztalnom kellett, hogy a jog nem az igazságot, hanem a feljelentgetőket, a senkiháziakat, a bűnözőket, a társadalom alját, az uniós degenerációt, a társadalom szemetjét és az ügyvéddel való jó uram-bátyám viszonyt, vagy a parancsolt politikai szellemiséget szolgálják. És ez nagyon nagy baj! Mert éppen úgy az ország, a társadalom, a nemzet és a jövő pusztulásához vezet, mint a hazaárulás, a hitetlenség, az elerkölcstelenedés… de ez ma már látható Nyugat Európában. Annak az Uniónak a Nyugat-Európájában, amelynek kénye-kedve szerint működik 2020-ban a magyar hivatalos szervek minden hatalmi ága…

Stoffán György

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás